welke taal was er eerder. turks of spaans?

Weet jij het antwoord?

/2500

De oorsprong van de menselijke taal is in nevelen gehuld. Niet voor niets wordt in dit verband vrijwel altijd een befaamd besluit van de Franse Société de Linguistique in 1866 vermeld: de Société besloot voortaan alle artikelen over de oorsprong van taal te weigeren omdat dat onderwerp toch slechts verzinsels en verhaaltjes opleverde. Harde feiten zijn er niet. Wel is duidelijk dat historische gebeurtenissen de ontwikkeling van talen gestuurd hebben. Telkens weer hebben migranten nieuwe talen naar Europa gebracht. Andere talen zijn ontstaan na historische breuklijnen. Zo ontstonden de Romaanse talen, zoals Frans, Italiaans en Spaans, na de val van het West-Romeinse Rijk uit het Latijn. De meeste Europese talen stammen af van het Proto-Indo-Europees, wat in Centraal-Azië en/of Anatolië werd gesproken en waarvan de precieze ontwikkeling nog niet duidelijk is. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de Indo-Europese oertaal drieduizend jaar ouder is dan altijd werd gedacht, en dat die niet uit de Oekraïne, maar uit het huidige Turkije komt. In zekere zin zouden alle Europeanen dan eigenlijk Turks spreken. Met de huidige onderzoeksmethoden is men al een heel eind gevorderd in het specifiek uitpluizen daarvan. Als het echt waar is, dan was Turks er dus eerder dan Spaans.

Bronnen:
http://ibi.bibliotheek.nl/opgelostevragen/...
http://www.kennislink.nl/publicaties/eigen...

Turks werd bedacht door "Mustafa Kemal Ataturk" In de eeuw 1800 geloof ik en Spaans bestaat wel langer dus opzich Denk ik Spaans

De talen die er in de wereld zijn, komen van oorsprong van de toren van Babel,toen die gebouwd werd, veroorzaakte God een babylonische spraakverwarring,en toen zwermde de mensen over de aarde. Zo zijn alle talen gekomen.

De Turkse taal is een Altaïsche taal, ontstaan na samenvloeiing van verschillende Aziatische talen. In het Turks is ook invloed uit het Iraans , Grieks en Arabisch. Van de taal vinden we de eerste geschreven vermeldingen in de 8ste eeuw. Spaans is een Romaanse Indo-Europese taal. De eerste geschreven teksten dateren ook uit de 8ste eeuw. Welke was nu eerst? Moeilijk te zeggen. Bovendien is het gesproken Spaans van de 8ste eeuw, waarschijnlijk niet meer te herkennen door een moderne Spanjaard. Idem dito voor het Turks. Taal evolueert alle dagen.

Spanje werd bewoond door verschillende volkeren, er waren dus vele talen. Toen de Romeinen Iberia een eeuw voor Chr veroverden, werd het Romeins al snel de bindende taal. Deze Romeinse taal evolueerde uiteindelijk in het Spaans. Ook nadat Spanje (deels) door Moren werd bezet (711) ging dit proces onverminderd door. Dus in Spanje wordt sinds het begin van onze jaartelling Spaans, dan wel een moedervorm van Spaans gesproken. Of de huidige Spanjaard veel van deze moederlijke oervorm zou verstaan is maar de vraag. = Het gebied dat nu Turkije heet, noemde men vóór de komst der Turken (1071) doorgaans Klein-Azië dan wel Anatolië. Dit Anatolische gebied heeft een geschiedenis die vele duizenden jaren teruggaat, en waarin volkeren als Hettieten, Frygiërs, Lydiërs, Urarteërs, Armeniërs en vooral Grieken een grote rol hebben gespeeld. In West - Anatolië sprak men voornamelijk Grieks, later Romeins, en in het oostelijk deel van Anatolië hoofdzakelijk Armeens en Koerdisch gesproken. In deze tijden was er nog totaal geen sprake van Turken of een Turkse taal. = Turks nomadische volkeren die in Centraal Azië rondzwierven, spraken mogelijk al een vorm van hun Turkse taal. Turk zou ‘sterk’ betekenen. De verovering van veel grondgebied op de in Klein Azië levende volken door de Turken begon omstreeks 1050 na Chr. en werd bevestigd in 1071 met de overgave van de keizer van het Oost-Romeinse Rijk en de opkomst van het Ottomaanse Rijk. = Op het grondgebied van het HUIDIGE Turkije wordt pas ná ongeveer 1100 na Chr. Turks gesproken, en dan alleen nog maar in bepaalde delen van Turkije: Koerden en –voor zover niet uitgemoord in een bloedige oorlog- Armeniërs spreken nog altijd hun eigen talen! = Het Turks werd door Ataturk, de grondlegger van het huidige Turkije, in de jaren 20 van de vorige eeuw overal in Turkije als standaardtaal ingevoerd. === Turks als taal ZOU dus heel goed ouder kunnen zijn dan het Spaans! Maar als dat zo was, dan was het indertijd NIET de taal van de mensen die leefden op het grondgebied van het toenmalige Anatolië, maar was het de taal van een nomadisch volk dat rondtrok in Klein Azië. === Of een moderne Turk ook maar iets van deze moederlijke oervorm van het Turks zou verstaan is, juist als bij het Spaans wederom maar zeer de vraag.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100