Schrijf je "Meld u zich bij de balie!" of "Meldt u zich bij de balie!". En is het "Meld u bij de balie!" of "Meldt u bij de balie!"

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is meld u aan. Meld u aan is een gebiedende wijs of imperatief. De gebiedende wijs wordt uitgedrukt door de stam van het werkwoord en wordt gebruikt zonder onderwerp. Een gebiedende wijs als meld u aan zorgt wel eens voor spelproblemen doordat het wederkerend voornaamwoord u achter de werkwoordsvorm staat. In deze zin is u het lijdend voorwerp. Meld u aan is bijvoorbeeld vergelijkbaar met meld de veranderingen, waarin de veranderingen het lijdend voorwerp is. In zinnen als meldt u zich aan of loopt u maar door krijgt het werkwoord wel een -t. Deze zinnen hebben weliswaar een aansporende, bevelende strekking, maar bevatten geen gebiedende wijs. Het gaat in deze zinnen om een soort beleefdheidsvorm, een afgezwakte vorm van de gebiedende wijs. U is in deze zinnen geen wederkerend maar een persoonlijk voornaamwoord en is bovendien het onderwerp van de zin. De werkwoordvorm komt overeen met het onderwerp (tweede persoon enkelvoud) en krijgt dus een -t. Er is een manier om te bepalen of u in meld u aan (en wind u niet op, verantwoord u bij de directie, houd u aan de overeenkomst enzovoort) een wederkerend voornaamwoord is. Als dat namelijk het geval is, is het vervangbaar door uzelf. Vervang daarom u bij twijfel in gedachten door uzelf. Als dat een goede zin oplevert (meld uzelf aan, wind uzelf niet op enzovoort), dan weet u dat u geen persoonlijk voornaamwoord is, maar een wederkerend voornaamwoord. De werkwoordsvorm is dan een gebiedende wijs en krijgt geen -t. In meldt u zich aan, loopt u maar door en wordt u alstublieft niet boos is vervanging door uzelf niet mogelijk (meldt uzelf zich maar aan, loopt uzelf maar door, wordt uzelf alstublieft niet boos zijn uitgesloten).

Meldt u zich bij de balie, dus met een -t erachter. Normaal gesproken is het bij de gebiedende wijs zonder de -t, maar hier gaat het om een wederkerende zin, en dan komt er -t achter de stam alléén bij U. (vergelijk het werkwoord met spreken, zoals "spreekt u maar") Toegevoegd na 48 seconden: http://interactief.woltersplantyn.be/sns/webhelp/theorie/werkwoordsvormen/persoonsvorm_in_de_gebiedende_wijs__imperatief_.htm

Het is: "Meldt u zich bij de balie' en "Meld u bij de balie". Uitleg: 'Meld u bij de balie!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de stam van het werkwoord (het hele werkwoord zonder de uitgang -en). Vervang bij twijfel meld ... aan door geef ... op: in 'Geef u op!' is duidelijk hoorbaar dat er geen t moet worden toegevoegd. Veel taalgebruikers raken bij zinnen als 'Meld u bij de balie!' in verwarring doordat achter de werkwoordsvorm meld het woord u staat. U is hier echter niet het onderwerp, maar een wederkerend voornaamwoord. Het hele werkwoord is het wederkerende zich aanmelden. In elke vervoeging van dit werkwoord komt een wederkerend voornaamwoord te staan: ik meld me aan, jij meldt je aan, hij meldt zich aan, u meldt u aan, wij melden ons aan, enz. Ook in de gebiedende wijs staat een wederkerend voornaamwoord: 'Meld u aan!', net als in 'Geef u op!' en 'Abonneer u nu!' Het wederkerend voornaamwoord is altijd te vervangen door een nadrukkelijker vorm op -zelf: 'Geef uzelf op!', 'Meld uzelf aan!' In 'Meldt u zich bij de balie!' is de t wél juist. Deze zin is weliswaar nog steeds een aansporing, maar bevat geen echte gebiedende wijs: er is nu wél een onderwerp (u); het wederkerend voornaamwoord is zich (vergelijk: 'Geeft u zich op!', 'Abonneert u zich nu!').

Bronnen:
http://www.onzetaal.nl/advies/melduaan.php

Het is meldt u aan én meldt u zich aan. Het heeft niets te maken met of het wel of niet wederkerig is. Als na het werkwoord meteen "u" staat, moet er een T achter. Zie bron. Dit heeft te maken met het feit dat er in het Nederlands van oorsprong 2 vormen van de gebiedende wijs zijn. Gewoon enkelvoud (meld), en de meervouds- of beleefde vorm, die gebruikt wordt als meerdere personen iets wordt geboden of als men een formele beleefde toon wil aanslaan. "Geeft allen geld aan goede doelen" bijvoorbeeld in het geval van de meervoudsvorm. Dit kun je nog terugzien in de franse taal, waar "vous" zowel "jullie" of "u" betekent.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100