Hoe zijn de talen in verschillende landen ontstaan?

Ik was vorige week in Praag daar spreken ze tjechies lijkt op russisch ,maar een tjech uit praag kan een rus niet verstaan.Toen vroeg ik me af hoe zijn talen eigenlijk in verschillende landen ontstaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De glottogonie (van het Grieks: glootta - "tong, spraak" en gon- "verwekken") of glottogenese is de tak van de taalwetenschap die zich bezighoudt met de studie van het ontstaan van taal. De wetenschap ontstond aan het eind van de 20e eeuw en is nog vrij speculatief. Ze baseert zich op inzichten uit de archeologie, (historische) taalkunde en antropologie. Bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Glottogonie De oorsprong van taal Taal is een uiterst ingewikkeld onderwerp van studie. Dat geldt in nog sterkere mate voor taal in het verleden en zeker het ontstaan ervan. In feite is het spreken van taal niets anders dan het teweegbrengen van luchttrillingen, in de vorm van geluidsgolven, die meteen nadat ze geuit zijn spoorloos verdwijnen: ontastbaar, onzichtbaar, ongrijpbaar. Vóór de uitvinding van opname-apparatuur was schriftelijke neerslag de enige manier om taal te doen beklijven. Maar ook het schrift is een verhoudingsgewijs jonge ontdekking. Waarschijnlijk waren de Soemeriers, een volk dat omstreeks 3 000 v.C. in Mesopotamie leefde, de eersten die taal optekenden. Het Soemerisch verschilde echter in geen enkel opzicht fundamenteel van de tegenwoordige talen, zodat die allereerste `taalkundige fossielen' in spijkerschrift slechts aanwijzingen bevatten voor het bestaan van taal. Ze bieden geen enkel aanknopingspunt voor het ontstaan ervan. Hoe is taal geëvolueerd tot de complexe technologie die ze vandaag is geworden? Niemand die het weet. Een belangrijke reden daarvoor is dat er van taal, voor de komst van het schrift, geen overblijfselen te vinden zijn. En toen het schrift er kwam, was taal al lang volwassen. Bron:http://www.tech.plym.ac.uk/SoCCE/staff/TonyBelpaeme/papers/ Knack_april_2006.htm En over het ontstaan van dialecten: http://taal.phileon.nl/faq.php#ontstaan (RJ)

Bronnen:
http://www.tech.plym.ac.uk/SoCCE/staff/Ton...

Er was vroeger geen communicatie wereldwijd, dus gingen mensen, volkeren voor zich zelf beginnen... Dus al die talen zijn pogingen om tot communicatie te komen... Maar omdat er geen overleg was, hebben al die volken een eigen oplossing gevonden met alle gevolgen van dien, want nu kunnen de volken elkaar niet verstaan zonder http://translate.google.nl/#

Bronnen:
http://translate.google.nl/#

Het is begonnen met gebarentaal en het uitstoten van bijpassende klanken. Elk volk had zijn eigen klank. De klanken van volkeren die dicht bij elkaar vertoefden leken veel opelkaar, maar hoe verder je weg ging, hoe meer die veranderden.

Talen zijn er in taalfamilies, die elkaar dus niet verstaan maar eenzelfde opbouw en structuur en geschiedenis en cultuur hebben. Zo behoren tsjechies en russisch beide tot de Slavische talen. Spaans, italiaans en frans tot de latijnse talen. En engels, duits, noors, zweeds, deens en nederlands tot de germaanse talen. Een engelsman verstaat echt geen duits, en jij waarschijnlijk geen deens maar toch heeft het dezelfde wortels en structuur. Een nieuwe taal leren in dezelfde taalfamilie is veel gemakkelijker dan uit een andere, het voelt natuurlijker en logischer aan voor jou. Je kunt dan letterlijk 'vertalen', een ander woord zoeken. In andere taalfamilies moet je een slag dieper: je moet niet *woorden* maar *begrippen en concepten* in die andere taal gaan denken en dan woorden erbij zoeken. Is veel moeilijker.

Ik ben geen taalkundige maar wat ik er van begrepen heb komt het voornamelijk doordat volkeren van elkaar geïsoleerd zijn. Als mensen elkaar niet ontmoeten ontwikkeld het taalgebruik van verschillende volkeren zich ook onafhankelijk en we kunnen zelf zien hoe taal constant veranderd (vergelijk een van Dale uit 1930 maar een met de laatste editie). De meeste talen in Europa en Azie schijnen zo voort te komen uit een gemeenschappelijke oertaal (proto-indo-europees) die blijkbaar ergens in het stenen tijdperk dominant is geworden onder invloed van een indertijd erg sterke cultuur. Volkeren die niet door die cultuur zijn beïnvloed spreken talen die daar niet op lijken. Turks (Altaïsch), Hebreeuws en Arabisch (Afro-Aziatisch) zijn daar voorbeelden van. Het is niet zo zeer verwonderlijk dat mensen uit verschillende gebieden/culturen elkaar niet kunnen verstaan. Het zijn meer de overeenkomsten die verwonderlijk zijn. Denk er maar eens over na: het maakt niet uit wat voor een klank je aan wat voor een voorwerp/abstract verbind, als het beestje maar een naam heeft. Woorden zijn in die zin tamelijk arbitrair gekozen aanduidingen die ooit zijn ontstaan en blijven hangen bij groepen mensen. Er is op zich geen enkele fysische of mathematische reden dat een stoel, 'stoel' heet. Dat heeft blijkbaar ooit iemand ooit zo bedacht en het woord is blijven hangen. Dat verschillende talen zoveel op elkaar lijken geeft daarom ook aan dat er vrijwel zeker een verband is in de vorm van een gemeenschappelijke voorouder en hoe verder in het verleden die gemeenschappelijke voorouder ligt, hoe minder 2 talen op elkaar lijken. Zie zo bijvoorbeeld hoe sterk het Afrikaans al van Nederlands afwijkt. En zo heel lang geleden geleden is die scheiding niet gebeurd. Sommige Zuid-Afrikanen kunnen zelfs beledigd reageren op Nederlanders die het verrekken om Nederlands tegen ze te praten omdat ze de taal niet kunnen volgen. We ondertitelen hier zelfs Vlamingen al. Dat de eerdergenoemde familie van proto-indo-europese talen zo enorm dominant is heeft alles te maken met de enorme invloed van de culturen die talen spraken/spreken die daarvan afstammen. Maar zie bv dat Turkse talen ook heel sterk verspreid zijn over Azie maar dat de opkomst van de Turkse volkeren vrij laat in de geschiedenis plaatsvond (Anatolië was tot in de late middeleeuwen nog voornamelijk Byzantijns) en bv China is altijd sterk isolationistisch geweest en heeft zo dus een heel eigen ontwikkeling door gemaakt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indo-Europese_talen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_taa...

Wanneer je in de bijbel geloofd: Gen.11:6-8 "Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Wanneer je dat niet doet: Wanneer je allemaal de zelfde taal spreekt (ABN) en je met 'n groepje mensen op een eilandje gaat wonen verbasterd een taal. Heb je ooit een Zuid-Afrikaan horen praten? Die spreekt Nederlands alleen erg verbasterd... Je moet goed luisteren maar dan versta je het prima.. Zo ook het Vlaams. Wanneer deze verbastering doorgaat kan het op een gegeven moment zo anders worden dat je het niet meer kunt verstaan. Voilà een nieuwe taal.

Er zijn niet alleen verschillen tussen landen, maar ook in taal gebieden. Zo kan in het Nederlands taalgebied iemand uit Gent een Achterhoeker niet verstaan en omgekeerd. Maar een Achterhoeker kan weer wel een Duitser net over de grens verstaan en omgekeerd. In Nederland loopt een band van Zeeland naar Friesland waar ze het hebben over een hoes - huis en huus. alle drie de woorden voor een ding -huis-. Als je dit fonomeen volgt zie je dat er verder weg de woorden steeds veranderen en zo krijg je een andere taal.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100