Wanneer heb je recht op een gesprek met een Arbo arts? Ik bedoel niet zozeer de verplichtingen (een uitnodiging moet je nakomen)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als jij een gesprek wilt met de Arbo arts, dan mag je dat altijd aanvragen, je kunt dat doen bij ziekte, maar ook om ziek worden te voorkomen.

"Iedere medewerker moet volgens de Arbeidsomstandighedenwet in de gelegenheid gesteld worden het zogenaamde arbeidsomstandighedenspreekuur te bezoeken om met de bedrijfsarts of een andere deskundige van de arbodienst klachten te bespreken die verband houden met de gezondheid, het werk of de werkomstandigheden. Het spreekuur is altijd vrijwillig. 1. Doel De preventie van lichamelijke en/of geestelijke klachten voortvloeiende uit het werk of de werkomstandigheden. Verbetering van de werkomstandigheden om de arbeidssatisfactie te verhogen en arbeidsongeschiktheid te beperken. 2. Inhoud Iedere medewerker kan zelf contact opnemen met de arbodienst voor een spreekuurbezoek bij de bedrijfsarts of een andere deskundige. De bedrijfsarts coördineert, indien nodig, de eventuele inzet van overige deskundigen. Het spreekuur kan in een enkel geval plaatsvinden op uitnodiging van de bedrijfsarts, bijvoorbeeld om uitbreiding van bij collega's geconstateerde klachten te voorkomen. Indien een door een medewerker aangedragen probleem het individuele belang overstijgt, zal de bedrijfsarts dit in het Sociaal Medisch Overleg bespreken. De spreekuurgegevens zijn echter vertrouwelijk en bespreking met de (vertegen- woordiger van) werkgever vindt slechts plaats met toestemming van betrokken medewerker. Geadviseerde preventieve en correctieve acties worden teruggekoppeld naar betrokken medewerker. In het kader van de nazorg kan, eventueel op aangeven van betrokken medewerker, een nieuwe afspraak voor het arbeidsgezondheidskundig spreekuur worden gemaakt. 3. Procedure (...)De mogelijkheid om het 'open' spreekuur te bezoeken moet expliciet aan alle medewerkers kenbaar worden gemaakt. " Verder bestaat het PAGO, ook een wettelijk recht. Dit is het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. " Deze PAGO kan uitgebreid worden tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). " "Een PAGO of PMO bestaat meestal uit een vragenlijst die de werknemer invult. In beroepen met meer risico’s vindt soms ook een lichamelijk onderzoek plaats, bijvoorbeeld naar longfunctie, gehoor, bloed en gezichtsscherpte. Daarnaast kunnen wij gezondheidsaspecten als bloeddruk, lengte, gewicht, conditie en BMI onderzoeken. Werknemers met een verhoogd risico krijgen altijd een uitnodiging voor een adviesgesprek bij onze deskundige. Als u wilt, voeren we tevens aanvullend werkplekonderzoek uit. "

Bronnen:
http://www.arbodienst.nl/verzuim/preventie...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100