vanaf welke leeftijd kun je in het verzorgingshuis wonen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Vanaf het moment dat jij je eigen niet meer kunt verzorgen en je ouders / verzorgers de verzorging van jou niet aankunnen maar meestal is dat vanaf je 18de levensjaar.

vanaf het moment dat je verzorging nodig hebt. Er zijn verzorgingshuizen die zich (alleen) op ouderen richten, maar er zijn er ook waar je bij wijze van spreken vanaf je geboorte terecht kunt.

Als jij de pech hebt dat je zelfstandig woont en niet meer bij je ouders terecht kunt. En je krijgt een ongeval of bijvoorbeeld een hersenbloeding waardoor je blijvend gehandicapt raakt. Dan mag je in een verzorgingshuis wonen. In elk geval tot je zodanig gerevalideerd bent dat je in een Focus-woning jezelf kunt reddden. En anders zolang je leeft.

Om in aaanmerking te komen voor huisvesting in een verzorgingshuis moet men contract opnemen met een indicatie commissie, via de gemeente, die bepalen waar men terecht kan. Leeftijd is maar één van de criteria waar naar gekeken wordt,.de zorgvraag is meer van belang. Een vaste leeftijd is dus zo niet te geven.

Om in een regulier verzorgingshuis te kunnen wonen, [betaald door de overheid vanuit de AWBZ] hebt u een indicatie voor AWBZ-zorg nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U kunt deze indicatie via Regelhulp digitaal aanvragen. Hebt u al eerder AWBZ-zorg aangevraagd? Dan kunt u de aanvraag het beste rechtstreeks bij het CIZ doen, omdat uw gegevens daar al bekend zijn. Voor wonen in een regulier verzorgingshuis betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent dit voor u uit. Er zijn ook particulier verzorgingshuizen. Daarvoor heb je vaak geen indicatie nodig, als je maar geld genoeg hebt. Wonen in een particulier verzorgingshuis betaalt u zelf. U kunt misschien wel een deel van de kosten vergoed krijgen. https://www.regelhulp.nl/rh/webapp/kennisbank/Informatie/Verzorgingshuis?gclid=CNLFj9bsh64CFcGFDgodFVCK6Q#

Formeel is dat niet aan leeftijd gebonden. Als je een zorgvraag hebt, en niet - ook met hulp - op jezelf kunt wonen, kun je in aanmerking komen voor een zgn. verblijfsindicatie, dat betekent dat je in een zorginstelling mag wonen. De praktijk is echter dat ouderen in een verzorgingshuis wonen, en jonge mensen met een (ernstige) handicap of zware zorgvraag, in een verpleeghuis. Dat heeft echter vooral te maken met de zwaarte van de zorgvraag: een verpleeghuis is voor intensievere (bijvoorbeeld meer verpleegtechnische) zorg, en een verzorgingshuis voor mensen die 'beschut wonen' nodig hebben, met enige hulp en verzorging. De jongere mensen die 'enige hulp en verzorging' nodig hebben, zullen vaak meer proberen om zelfstandig te blijven wonen, of in een woonvorm of fokus-project gaan wonen, of bijvoorbeeld met een PGB of thuiszorg meer thuis de zorg proberen te regelen. Bij een intensievere zorgvraag is dat niet altijd mogelijk. Zo zijn er speciale verpleeghuizen voor jongeren, maar geen verzorgingshuizen voor jongeren. Een verzorgingshuis is eigenlijk wat we vroeger 'bejaardentehuis' noemden.

Vroeger gingen veel mensen zodra ze 65 jaar waren al in een bejaardenhuis wonen. Tegenwoordig is dit niet meer zo. Nu kom je alleen nog in aanmerking voor het verzorgingshuis als dat medisch noodzakelijk is. Je moet zelfs aantonen dat zelfstandig wonen echt niet meer kan, ook niet met hulp van anderen en van de thuiszorg.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100