De verzilveringsregeling mbt tot belastingen, wat houdt die in

Weet jij het antwoord?

/2500

Ingeval iemand ziektekosten heeft kunnen deze, mits een bepaalde drempel wordt overstegen, op zijn verzamelinkomen in mindering worden gebracht. Als de verschuldigde inkomstenbelasting door deze aftrekpost lager is dan de ingehouden loonheffing heb je recht op teruggaaf van dit verschil. Dit kun je effectueren met een T-biljet. In het jaar 2009 kun je nog om een teruggaaf verzoeken over de jaren 2008, 2007 en 2006. Dit kan eveneens nog over de jaren 2005 en 2004 mits de teruggaaf in deze jaren groter is dan 500 euro. Er is evenwel nog een ander soort regeling: de zogenaamde verzilveringsregeling. Als iemand een heel laag inkomen heeft, bijv een bijstandsuitkering, wordt er geen of nagenoeg geen loonheffing ingehouden. Als je dan ziektekosten hebt die aftrekbaar zijn leidt dit niet tot een teruggaaf: immers loonheffing die niet is ingehouden kan ook niet worden teruggegeven. De wetgever heeft de onredelijkheid van deze wetstoepassing ingezien (iemand met een hoog inkomen kan op een teruggaaf rekenen en iemand met een laag inkomen niet) en de zogenaamde verzilveringsregeling ingevoerd. Door een -overigens moeilijke- berekeningsmethode wordt als het ware fictief bepaald hoe groot de teruggaaf zou zijn geweest bij een hoger inkomen en deze fictieve teruggaaf wordt omgezet een een echte teruggaaf op grond van de verzilveringsregeling. De hoogte van deze teruggaaf wordt vastgesteld door de belastingdienst en komt ten laste van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken. Dit lijkt een ingewikkelde uiteenzetting maar ik zal dit in een eenvoudig rekenvoorbeeld illustreren. Stel:1 je hebt recht op een teruggaaf van 500 euro. (met toepassing van de verzilveringsregeling) 2 er is maar 100 euro loonheffing ingehouden 3 je krijgt nu een teruggaaf in 2 stappen 3a: de eerste teruggaaf bedraagt 100 euro (de ingehouden loonheffing) 3b: de tweede teruggaaf volgt enkele maanden later en bedraagt euro 400 (het verschil tussen de bedragen genoemd in 1 en 3a) Deze teruggaaf in 2 stappen heeft een oorzaak: nadat de eerste teruggaaf heeft plaatsgevonden declareert de belastingdienst het tweede bedrag bij Het Ministerie van Sociale Zaken. Zodra Sociale Zaken aan Financiën (de belastingdienst) heeft betaald sluist de belastingdienst het bedrag door naar de rechthebbende.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100