wat is bij 95% betrouwbaarheid de maximale en de minimale opbrengst van de totale verkoop ?

STATISTIEKEN

er is een enquete gehouden over 200 mensen 140 gaven aan noren te kopen
60 gaven aan kunstschaaten

dat is 70% om 30% nu moet ik voor statistieken uitreken wat er in totaal word verkocht met een betrouwbaarheid van 95 % gegeven is:

per winter worden er 10.000 verkocht

Gegeven: norenschaaten €80,-
kunstschaatsen €100,-

Bij een betrouwbaarheid van 95% is de

Max % verkoop noren is 76.5 % oftewel 153 stuks
min % verkoop noren is 63,5 % oftewel 127 stuks

Max % verkoop kunst is 36,5% oftewel 73 stuks
Min % verkoop kunst is 23,5% oftewel 47 stuks

het antwoord wat in het antwoorden blad staat is:

Normale omzet: 940.000
maximale omzet: 953.000
minimale omzet: 927.000

ik wil graag de berekening weten omdat ik bijna een toest hierover heb en mij leraar niet meer voor vragen beschikbaar is kan iemand bij uit de brand helpen?!!!

Weet jij het antwoord?

/2500

Uit je vraagstelling begrijp ik/maak ik op dat de (uitwerkingen van de) vragen 1 t/m 3 van deze opgave jou duidelijk zijn en dat het alleen om de 4e vraag gaat? Ietwat misleidend/fnuikend voor het berekenen van het antwoord van vraag 4 zijn de in de tabel in vraag 3 ingevulde absolute min/max aantallen; de totale aantallen zijn daar (immers) 200, de grootte van de steekproef (N). [*] Voor vraag 4 dien je (dus) de minimale en maximale absolute aantallen (opnieuw) te berekenen op basis van 10.000 items: max. noren: 10.000 * 76,5% = 765 --> deel-opbrengst: 7650 * 100,- = EUR 765.000,- min. kunst: 10.000 * 23.5% = 235 -->ee-opbrengst: 2350 * 80,- = EUR 188.000,- ==> Totale max. opbrengst: 765.000 + 188.000 = EUR 953.00,- min noren: 10.000 * 63.5% = 6350 --> deel-opbrengst: 6350 * 100,- = EUR 635.000,- max kunst: 10.000 * 36,5% = 3650 --> deel-opbrengst: 3650 * 80,- = EUR 292.000,- ==> Totale min. opbrengst: 635.000 + 292.000 = EUR 927.000,- gem. noren: 10.000 * 70.0% = 7000 --> deel-opbrengst: 7000 * 100,- = EUR 700.000,- gem. kunst: 10.000 * 30.0% = 3000 --> deel-opbrengst: 3000 * 80,- = EUR 240.000,- ==> Totale gem. opbrengst: 700.000 + 240.000 = EUR 940.00,- Het is (nu) evident dat de maximaal verwachte opbrengst resulteert wanneer een maximaal deelaantal (duurdere) noren wordt verkocht, met dientengevolge een minimaal deelaantal van de (goedkopere) kunstschaatsen van de totale verkoop, en vice-versa voor de verwachte ondergrens van de opbrengst. Helemaal zuiver zijn deze cijfers met de betrouwbaarheidseis van 95% overigens niet; immers, het zal (in de praktijk) geenzins zeker dat er 10.000 items verkocht zullen worden; de onzeker weers-invloeden op de verkoop nog buiten beschouwing gelaten, is ook dat totale aantal een verwachting/(trend)extrapolatie met bijbehorende (on)zekerheid. Stel dat die eveneens 95% is, dan zal de uiteindelijke/totale betrouwbaarheid 90% bedragen (0.95 * 0.95). Verder suggereert de 5-cijfer notatie van de opbrengsten een valse nauwkeurigheid; feitelijk zijn er slechts 2 significante cijfers. [*] De (absolute) minimale en maximale verkochte aantallen, gevraagd en ingevuld in de tabel van vraag 3, kunnen eigenlijk pas berekend worden als en nadat (een schatting/extrapolatie van) het totaal aantal verkochte items bekend, gegeven of berekend wordt; dat gebeurt pas in de 4e vraag als het antwoordblad de gekwoote vragen en (waar/wanneer) de informatie wordt gegeven volgt zoals in het opgaveblad (?).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100