mag mijn werkgever mij op vrijdagmiddag verplichten om maandag en dinsdag vrij te nemen omdat het erg rustig is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Tenzij je een nul uren contract hebt, mag hij dit alleen als je die dagen betaald krijgt, dit mag ook wanneer je niet op vaste dagen werkt, maar dan dient hij je wel de uren die in je contract staan, te laten werken op andere dagen, met het afsluiten van een uren contract, garandeert je werkgever, je werk te kunnen bieden voor het afgesproken aantal uren. Anders dien je die uren, als hij jou verplicht die dagen vrij te nemen, gewoon betaald te krijgen. Toegevoegd na 10 minuten: Als het niet mogelijk is, de uren op andere tijden in te halen, dan mag dit niet ten koste gaan van je vrije dagen.

Bronnen:
http://ondernemerinbusiness.nl/personeel/p...

Vaak is een werkgever via het contract of de CAO gerechtigd om een aantal vrije dagen toe te wijzen. Dus in dat geval mag hij dit gewoon.

Dat mag hij als die dagen gewoon doorbetaald worden en niet in mindering gaan op het vakantiedagensaldo. "Leegloop" (onvoldoende werkaanbod) is namelijk een risico van de werkgever. De werkgever kan dagen aanwijzen die als vakantiedag moeten worden opgenomen, maar die moeten dan vastgelegd zijn, bijv. in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Dit volgt uit onderstaand artikel (BW 7:638). Een bekende dag voor zo'n bepaling is bijv. de vrijdag na Hemelvaartsdag. In het geval Kerstmis (en dus ook Nieuwjaar) op een dinsdag valt, zou de werkgever de daaraanvoorafgaande maandag ook als zo'n verplichte dag kunnen aanwijzen. De bouwvak: ook zo'n verplicht nummer in bepaalde bedrijven. Maar een situatie-afhankelijk 'blijf maandag en dinsdag maar thuis omdat het rustig is' mag geen vakantiedagen kosten voor de werknemer. BW 7:638 2. Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. Toegevoegd na 13 minuten: Stel dat iemand een arbeidsovereenkomst heeft voor 20 uur in de week heeft en in de regel werkt op maandag en dinsdag, dan kan dat werk wel verschoven worden naar andere dagen, als dit de werkgever beter uitkomt - en mits tijdig medegedeeld. Je moet wel beschikbaar zijn voor de contractueel overeengekomen uren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100