Waarom betaal je belasting over rente die je niet krijgt?

Heb je spaargeld, dan betaal je belasting over de rente. Maar de belastingdienst rekent met 4% rente die je krijgt. Terwijl de bank je maar ca. 2% rente geeft.

Waarom verandert het rentegetal waarmee de belastingdienst rekent niet mee met de marktwaarde? Die 4% is al heel lang zo volgens mij.

Ook is het me opgevallen dat dit jaar alleen opgeeft je geld op 1/1/2011. En dus niet meer het gemiddelde over het jaar 2011.
Kortom, heb je geld verdient in 2011, dan hoef je minder belasting te betalen als dat is in 2010 zou moeten doen.
Heb je geld verloren, moet je relatief meer belasting betalen. Iets als een oneerlijke verdeling??

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je stelt twee vragen... Eerste vraag: waarom betaal je belasting over rente die je niet krijgt? Antwoord: Je betaalt geen belasting over de rente, je betaalt belasting over het *rendement*. Als je je geld op een spaarrekening zet, is het rendement inderdaad gelijk aan de rente. Als je iets anders doet met je geld, is het rendement ook heel anders. Bij aandelen bijvoorbeeld koerswinst en dividenden, bij beleggingen in vastgoed is het de waardestijging, bij beleggingen in kunst is het ook de waardestijging. In het kader van versimpeling van de belastingheffing is destijds gezegd: weet je wat, we gaan gewoon uit van een fictief rendement van 4%. Over dat fictieve rendement betaal je 30% belasting. (Na allerlei verrekeningen, belastingvrije voeten, overdrachten en meer van zulk moois.) Toen die 4% werd bedacht, was het een goede deal, ook voor mensen die hun geld op een spaarrekening zetten. De spaarrente was toen namelijk hoger dan 4%. Tja, zo gaat dat - iedereen die toen niet klaagde dat hij te weinig belasting betaalde, mag nu niet klagen dat hij te veel belasting betaalt. En, zoals gezegd: het gaat om *rendement*, niet om rente. Tweede vraag: de peildatum. Antwoord: Vroeger had je twee peildatums, 1 januari en 31 december. Maar voor de meeste mensen was hun bezit op 1 januari gelijk, of vrijwel gelijk, aan hun bezit op 31 december van het voorafgaande jaar. Het maakt dus niet uit of je het gemiddelde neemt of het bezit op één datum. Je betaalt sowieso evenveel belasting; het enige verschil is mogelijkerwijs het jaar waarin je die belasting betaalt. In jouw voorbeeld: heb je geld verdiend in 2011, dan heb je nu even geluk omdat alleen je vermogen op 1-1-2011 meetelt. Maar dat hogere vermogen van 31-12-2011 telt wel degelijk mee - alleen nu niet in 2011, maar pas als je volgend jaar je aangifte over 2012 invult. Het hogere vermogen op 31-12-2011 betekent namelijk ook een hoger vermogen op 1-1-2012, dus in 2013 moet je alsnog extra betalen. Er is dus geen sprake van een oneerlijke verdeling, alleen van een verschuiving van het moment van betalen. Toegevoegd na 1 minuut:   En zeg nou zelf: als je zoveel bezit dat je vermogensrendementsheffing mag betalen, dan ben je toch een gelukkig mens? (Op financieel gebied althans - hopelijk ook op andere gebieden.)

Het antwoord op alle vragen is: dat is een politieke keuze. Met de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 is ervoor gekozen om al het vermogen te belasten op basis van een fictief inkomen. Deze staat nu op 4%, en het tarief daarvoor is 30%. Daarvoor was er een ingewikkelder systeem met een algemene vermogensbelasting (van 0,7%) en de winst (zoals rente of huurinkomsten) werd onder het schijventarief van de inkomstenbelasting belast. Het was een ingewikkeld systeem. Het tegenwoordige systeem vereenvoudigt de waardeberekening en de belastingberekening die daaruit volgt. Waarom 4%? En de vraag die jij niet stelt: waarom een belastingtarief van 30%? Dat zijn politieke keuzes. Er is niet voor gekozen om een soort gemiddeld rendement te bepalen en dat als leidraad te maken voor de hoogte van het fictieve rendement voor iedereen. Er gaan vaker stemmen op deze getallen te koppelen aan een daadwerkelijk rendement. Een (politieke) uitleg waarom dit niet gebeurt is dat in slechte tijden (zoals nu), de belastinginkomsten daardoor nog extra onder druk zullen komen te staan. Wat jij de betrekkelijke waarde van dat argument vindt moet je zelf wegen. In de eerste bron vind je de toelichting op de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 waarin de maatregel over het gaan naar één peildatum door de minister uitgelegd wordt. Over jouw vraag of het oneerlijk bedeeld is zegt de minister het volgende: "De introductie van één peildatum leidt feitelijk slechts tot een verschuiving van de heffing over de helft van de waardestijging in het kalenderjaar naar het daaropvolgende jaar." Er zijn, zo lijkt het, een aantal operationele redenen om over te gaan tot één peildatum (zie onderdeel 3.3). In de tweede bron (zoekwoord 'vereenvoudiging box 3') staan nog een aantal interessante overwegingen waarom het forfaitaire tarief van 4% redelijk is. Op langere termijn lijkt namelijk winst op aandelen uit de AEX gemiddeld boven de 4% te liggen, dus dat zou om die reden redelijk zijn. Als je verder zoekt in de kamerstukken zul je meer discussies over die 4% (en het systeem op zich) vinden.

Bronnen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/do...
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/do...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100