Wat moet op het prijskaartje in de supermarkt staan: het totaalgewicht of het uitlekgewicht?

In de supermarkt staan potten augurken van 720 gram.
De ene keer staat op het prijskaartje op de stelling dat het een pot van 720 gram is.
De andere keer staat op het prijskaartje dat het een pot van 350 gram is; dat blijkt volgens het etiket op de pot het uitlekgewicht te zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

De prijs moet worden aangegeven voor het product, dus het uitlekgewicht. "Indien op een voorverpakt product dat bestaat uit een vast bestanddeel en een opgietvloeistof, het uitlekgewicht wordt vermeld ingevolge Bijlage IX, punt 5, van verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PbEU 2011, L 304), heeft de aanduiding van de prijs per meeteenheid betrekking op het vaste bestanddeel van het product."

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015104/2018-01-01

In een aantal gevallen moet u ook een prijs per meeteenheid (zoals kilo, liter en meter) aangeven. "Biedt u producten aan consumenten te koop aan? Dan moet u de producten voorzien van een prijs in euro's (inclusief btw). In een aantal gevallen moet u ook een prijs per meeteenheid (zoals kilo, liter en meter) aangeven. U moet de prijs duidelijk en ondubbelzinnig vermelden. De prijs moet van een kleine afstand leesbaar zijn. De verkoopprijs voor artikelen die u in de etalage uitstalt, moet van buitenaf duidelijk leesbaar zijn."

Bronnen:
https://www.ondernemersplein.nl/regel/prij...

In Nederland dient de prijsaanduiding te geschieden volgens de eisen zoals vermeld in het Besluit Prijsaanduiding Producten (Bpp) en volgens het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. Deze regels gelden voor producten die in aanwezigheid van een consument te koop worden aangeboden. Deze prijsvermelding geldt als verkoopprijs. Er gelden ook regels indien gebruik gemaakt wordt van prijsaanduiding per meeteenheid of ppm (prijs per kg, prijs per 100 g of prijs per liter). De aanduiding van de ppm heeft dan betrekking op het vaste bestanddeel van het product. Definitie van de prijsaanduiding per meeteenheid is vastgelegd in Artikel 2 lid 2 van het Besluit prijsaanduiding producten. http://wetten.overheid.nl/BWBR0015104/2018-01-01#Artikel2 Met de verplichting van al deze verschillende aanduidingen wilde de overheid de voorlichting aan consumenten verbeteren en het vergelijken van de prijzen vergemakkelijken. Deze opzet is niet echt geslaagd. Op de verpakking van eet- en drinkwaren moet staan aangegeven wat er overblijft als de verpakking verwijderd wordt. Bij melk, sauzen, sappen en andere vloeibare producten is het volume aangegeven in liters, centiliters of milliliters. Op de verpakking van vaste producten staat het gewicht in kilo’s of grammen. Soms mag de hoeveelheid van voorverpakte voedingsmiddelen uitgedrukt worden in het aantal stuks. Dat geldt bijvoorbeeld voor beschuiten, koekjes , krentenbollen e.d. Het mag ook bij verse vruchten die per stuk worden verkocht. Als op potten of blikken met groenten, vruchten of augurken het uitlekgewicht vermeld staat dan wordt hiermee aangegeven hoeveel gram vruchten, uitjes of augurken overblijft nadat het vocht is verwijderd. Wanneer een vast levensmiddel wordt aangeboden in een opgietvloeistof, wordt ook het netto-uitlekgewicht van dat levensmiddel vermeld. Zie bijlage IX C2 Vermelding van de Nettohoeveelheid van de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Dus als voorbeeld: op een pot augurken of uitjes dienen op het etiket twee aanduidingen te worden vermeld: het totale gewicht van de inhoud maar ook het uitlekgewicht (dat is het gewicht van het vaste bestanddeel nadat de opgietvloeistof is weggelopen). Er hoeft niet te worden vermeld hoeveel stuks augurken of uitjes de pot bevat.

Toegevoegd op 04 maart 2018 22:10: bron
Bronnen:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015104/2018...
https://passie.horeca.nl/fav/Etikettering%...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100