Draai voor klassieke weergave

De rode lijst: deze flora en fauna zijn zeldzaam of sterven zelfs uit

Ben jij al bekend met de Rode Lijst? Hier staan dieren, planten en schimmelsoorten op die dreigen uit te sterven. Belangrijk om dit in kaart te brengen, want per dag verdwijnen er ongeveer 100 diersoorten én 2 plantensoorten. In dit artikel lees je alles over de (Nederlandse) Rode Lijst en waarom dieren, planten en schimmels uitsterven.

Natuurorganisatie slaan alarm. Steeds neer dieren en planten komen op de lijst met bedreigde dier- en plantensoorten te staan. 

Waarom sterven dieren en planten uit?

Dieren en planten sterven vooral uit door de verwoesting van hun leefomgeving, vervuiling en klimaatverandering. Echter is de belangrijkste oorzaak de overpopulatie en de toenemende wereldbevolking. Steeds meer mensen dringen de territoria van dieren en planten binnen. Denk bijvoorbeeld aan de Amazone, waar veel bossen worden gekapt.

Wat is de rode lijst?

Om de dieren, planten en schimmels die dreigen uit te sterven in kaart te brengen, is er een Rode Lijst bedacht. Dit is een publicatie van de rijksoverheid, waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met planten en dieren. Zo zie je welke soorten bedreigd of verdwenen zijn - en welke niet. Hier staan per land de bedreigde dier,- planten- en schimmelsoorten op. Naast de bedreigde soorten staan hier ook beschermingsmaatregelen op, om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Als overheden en organisaties hier rekening mee houden, behoren deze soorten over 10 jaar niet meer op de lijst te staan en zijn ze niet meer bedreigd.

De Rode Lijst is ontzettend belangrijk en laat ons elke keer weer schokkende cijfers zien. Wist je bijvoorbeeld dat 41% van de amfibieën en 33% van het koraalrif is bedreigd? Ook 25% van de zoogdieren en 13% van de vogels staat op het punt van uitsterven. Ongelofelijk toch? 

Nederlandse Rode Lijst

Ook Nederland heeft een eigen Rode Lijst. Op deze lijst staan momenteel 1771 bedreigde soorten. De grutto staat hier bijvoorbeeld op. Van deze weidevogel neemt de populatie elk jaar met 5% af, omdat hun broedgebied verandert in landbouwgrond. Ook de bever, bruinvis, boommarter, otter, tuimelaar, veldspitsmuis, wilde kat en hazelmuis staan op de Nederlandse Rode Lijst.

Qua planten denk je aan duizendblad, muskuskruid, zevenblad, witte paardenkastanje, slanke vrouwenmantel, witte els, duist en heemst. En als je aan bedreigde schimmels denkt, kom je al snel op de vleeskleurige mozaïektruffel, de viltige stuifzwam en slank knotsje.

Hoe komen dieren, planten en schimmels op de Rode Lijst?

Deskundigen van de International Union for Conservation of Nature stellen de Rode Lijst op, op basis van hun onderzoek naar de status van dier- en plantensoorten. De Rode Lijst loopt op van:

  • Gevoelig
  • Kwetsbaar
  • Bedreigd
  • Ernstig bedreigd
  • Verdwenen

Als soorten meer dan 25% zijn afgenomen sinds 1950, komen de dieren,- planten- en schimmelsoorten op de Rode Lijst te staan.

Welke soorten zijn het meest bedreigd?

Er zijn verschillende soorten die de grootste kans hebben om uit te sterven. Als je aan dieren denkt, staan wereldwijd de Zuid-Chinese tijger, de Hainan-Gibbon, de Javaanse Neushoorn, de Noordelijke Wezelmaki en de Californische bruinvis bovenaan. In Nederland staat de tamelaar, de vuursalamander en de wilde kat bovenaan. De plant die in Nederland het meest bedreigd is, is de akkerbloem. De kans is groot dat je er nog nooit van hebt gehoord. Niet heel gek, want je ziet ze bijna niet meer.

Wat kun je doen om te helpen?

  1. Gedragsverandering (omgang met het mileu)
  2. Donateur worden bij het WNF
  3. Een gift doneren
  4. Vrijwilliger worden
  5. Een eigen actie starten

Lees ook:

Bron: WNF
Auteur: Ilse Bloemendal