De buren (woningcorperatie) gaan hun dak renoveren, kunnen zij zomaar een steiger op mijn garage bouwen?

Enige tijd geleden heb ik een hoekhuis gekocht. Aan mijn huis grenzen twee garages, waaraan het huis van de buren vast zit. Deze huren dit huis van een woningcorporatie. Beide garages horen bij mijn huis. Nu gaat deze woningcorporatie alle daken van hun huizen renoveren, en pakken ze de huizen in in steigers. De vraag kwam of die steiger op mijn dak gebouwd mag worden en ze over mijn dak mogen lopen.

Wat is hier de juiste handelswijze?
Ik wil mijn nieuwe straat niet onnodig tot last zijn, echter, kan een bouwbedrijf zomaar een steiger op mijn garage bouwen? Moet hiervoor een contract opgesteld worden? Staat hier normaal een vergoeding tegenover?

Voor mij zijn dit nieuwe dingen, ben benieuwd naar jullie ervaringen. Bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden aan een woning of appartement noodzakelijk is om het erf of het pand van een ander tijdelijk te gebruiken, dan is men als eigenaar van dat erf of pand gehouden om daaraan mee te werken. Het recht om dat van de eigenaar te verlangen, wordt steigerrecht of ladderrecht genoemd. Wel geldt er een aantal voorwaarden. Als schade ontstaat, kunt u van de buurman schadevergoeding vorderen op grond van Burgerlijk wetboek Boek 5, artikel 56 Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen. Om te beginnen moet degene die de werkzaamheden wil uitvoeren de andere eigenaar behoorlijk op de hoogte stellen van het verzoek. Slechts indien de ander zwaarwegende bezwaren heeft, mag hij het verzoek weigeren of inwilliging ervan uitstellen. Ook is het mogelijk om aan de inwilliging van het verzoek redelijke voorwaarden te stellen. Bij weigering kan de verzoekende partij naar de rechter stappen en alsnog toestemming krijgen. De rechter zal daarbij een belangenafweging maken om te bepalen of de weigering gegrond is. De rechter zal niet snel in de weigering meegaan, indien ook aan de andere voorwaarde is voldaan: schadeloosstelling. Indien alle schade wordt vergoed, en er sprake is van een behoorlijke kennisgeving, dan zal een rechter niet snel de toestemming weigeren. Toegevoegd na 35 minuten: Als de bewoner weigert om de aannemer gebruik te laten maken van de grond of zijn perceel is het dus de aannemer die gebruik moet maken van het steiger of ladderrecht. Zolang de bewoner geen toestemming geeft, zal de aannemer niet mogen starten met zijn bouwwerkzaamheden. Toegevoegd na 48 minuten: Indien niet voldaan wordt aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunt u de derde daar op wijzen en weigeren medewerking te verlenen. Per situatie dient bekeken te worden of het gebruik noodzakelijk is en of aan de overige voorwaarden is voldaan. Aan de hand daarvan dient beoordeeld te worden hoe u dient te handelen jegens de derde.

Bronnen:
http://ondernemingsdatabank.indicator.nl/r...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005288/2014...
http://www.juridischwoordenboek.nl/woorden...

Nee, tenzij er spake van erfdienstbaarheid. Dit kun je controleren bij de gemeentelijke instantie of er in het verleden (schriftelijke)afspraken zijn gemaakt met de vorige bewoners dat het recht van overpad/plaatsing materiaal op het erf van de ander mogelijk maakt. Ik denk om de lieve vrede te bewaren je harde afspraken moet maken met de aannemer dat onder strenge voorwaarden die steiger op jouw dak geplaatst mag worden, denk dan aan bescherming van het dakleer o.i.d. Verbieden of een verbod afdwingen via de rechtelijke gang waar een erfdienstbaarheid geldt voor die garage wordt een lastig dingetje, bovendien kan de aannemer zijn steiger onmogelijk aan hemelhaakjes hangen om de werkzaamheden te verrichten.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfdienstbaarheid

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100