Valt dit onder verborgen gebreken en is dit te verhalen op de vorige eigenaar? Zo ja hoe?

Ik heb een huis gekocht en nadat ik mijn behang er heb afgetrokken blijkt mijn gestucte muur op verschillende plekken poreus te zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Beste Erik, Volgens art 7:17 BW beantwoord een zaak niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die je als koper op basis van de overeenkomst mocht verwachten. Je mag als koper de eigenschappen verwachten waarvan je de aan de aanwezigheid niet behoeft te twijfelen. Verder zegt 7:17 BW dat wanneer je bekend was of redelijkerwijze bekend had moeten zijn met het gebrek dat je er dan niet op kunt beroepen dat de overeenkomst niet aan je verwachtingen voldoet. Het hangt dus af van de omstandigheden van het geval of een poreuze muur gebrekkig is. Het hangt niet alleen af van de mededelingen van de koper, maar je hebt zelf ook een onderzoeksplicht. Daarnaast is van belang dat indien je een nieuwbouwhuis koopt is de zaak veel eerder gebrekkig zal zijn dan wanneer je een woning koopt van 100 jaar oud (immers dan had je kunnen verwachten dat muren niet meer in nieuwstaat verkeren). Vanzelfsprekend is ook de ernst van de poreuze plekken belangrijk bij de beoordeling van de gebrekkigheid. Toegevoegd na 13 minuten: Indien de zaak gebrekkig is kun je op basis van art 7:21 BW herstel vordering van je muur. Daarnaast kan je de overeenkomst ontbinden wegens wanprestatie (art 6:265) maar m.i. loop je snel aan tegen het feit dat een enkele poreuze plek op je muur de ontbinding niet zal rechtvaarigen. Ook kun je op basis van art 6:74 BW schadevergoeding vragen, maar handiger is herstel op basis van 7:21 te vorderen.

Dat ligt eraan of de vorige eigenaar weet kon hebben van het mankement. Toegevoegd na 2 minuten: Als hij er geen weet van kon hebben, is het een zogenaamd verborgen gebrek. Voor verborgen gebreken is de verkopen *niet* aansprakelijk te stellen, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Als hij er wel weet van kon hebben, is het een zogenaamd verzwegen gebrek. Voor verzwegen gebreken is de verkoper *wel* aansprakelijk te stellen. Echter, er geldt ook een onderzoeksplicht voor de koper. Het enige waar jij de verkoper voor aansprakelijk kunt stellen, zijn *verzegen* gebreken die jij *niet* had kunnen ontdekken door zelf een elementaire bouwkundige inspectie uit te (laten) voeren.

Ja, het is een verborgen gebrek en nee, de eigenaar is niet verantwoordelijk, tenzij aannemelijk is dat hij ervan wist en dit verzwegen heeft voor jou.

Denk niet dat je veel kans maakt. De vorige eigenaar heeft vast niet eerst achter het behang gekeken. Maar heb je geen bouwtechnische keuring laten doen? Alhoewel deze vast ook niet achter het behang gekeken zou hebben.