Ons erf is 60 cm hoger dan dat van de achter buren, hoe hoog mag mijn afscheiding zijn?

De buren hebben reeds een schutting staan. om mijn grond vast te houden heb ik betonpalen en borderplanken geplaatst.Mijn palen blijven onder het niveau van hun bestaande schutting. echter met het afwerken van mijn schutting kom ik boven die van hun uit.Van welke zijde gezien mag de schutting maximaal 2 mtr zijn? er staan dus 2 schuttingen ieder op eigen erf. die van hun is ruim 2 mtr, maar omdat mijn grond 60 cm hoger ligt, kan ik er net overheen kijken. Aan mijn zijde wil ik hem dus iets hoger maken.
Er is geen sprake van een geschil, maar ik wil mij graag laten informeren om dit te voorkomen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dit is afhankelijk van de regels die uw gemeente handhaaft. Als eerste is de maximale hoogte van een schutting vastgelegd in een besluit. Daarnaast is bij u de grondslag van toepassing, dat is het punt dat de gemeente neemt als zijnde het "maaiveld", boven dat punt mag u dus een schutting plaatsen van maximale hoogte.

Zelfs (of juist?) in het overwegend betrekkelijk vlakke Nederland is hier al eerder over geschreven. En er is ook een uitspraak over. Van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over niveau gesproken. “5.7 Erf- of perceelafscheiding Over de erf- of perceelafscheiding zijn vrij veel vragen gesteld. Het betreft met name vragen met betrekking tot de wijze van meten in relatie tot het verschil in hoogte van aangrenzende gronden. Het antwoord van de helpdesk is dat de hoogte van een erfafscheiding moet worden gemeten vanaf het aansluitende terrein. Indien het aansluitende terrein hoger ligt dan het terrein van het naastliggende perceel dan moet de hoogte van het hoogst liggende perceel gemeten worden. Dat kan leiden tot een situatie dat aan één zijde een hoogte ontstaat die hoger is dan twee meter. De zijde met het hoogst liggende aansluitende terrein is dan maatgevend. Bij verschil in hoogte van eigen perceel mag men de erfafscheiding met de grond laten meelopen; de erfafscheiding mag op ieder punt maximaal 1 of 2 meter hoog zijn, afhankelijk van de situering op het perceel. Dit kan men onder andere in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 7 juli 1995, no. H terugvinden. In deze uitspraak heeft de Afdeling het volgende overwogen: De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat indien het niveau van de grond aan weerszijden van de erfafscheiding niet gelijk is, de hoogte van de schutting dient te worden gemeten aan de zijde waar het niveau van de grond het hoogst is. Plaatselijke, niet bij het verdere verloop van de grond passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van de erfafscheiding dienen echter buiten beschouwing te worden gelaten.” Bron: Evaluatie Bouwvergunningsvrij bouwen, rapportnummer 212x00262.032102_2, d.d. 19 april 2007. Downloadlink: http://docplayer.nl/9641712-Ministerie-van-vrom-evaluatieonderzoek-bouwvergunningsvrij-bouwen.html#download_tab_content . Toevoeging: Let wel: de bovenaangehaalde uitspraak gaat zuiver over de manier van meten bij hoogteverschillen tussen twee erven. De vergunningsvrij toegelaten hoogte zelf is niet overal 2 meter (cq 1 meter in de voortuin); die kan per gemeente verschillen. (Maar de vraagsteller begon in deze situatie zelf al over 2 meter.)

Toegevoegd op 24 mei 2018 15:47: tekst
Bronnen:
http://docplayer.nl/9641712-Ministerie-van...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100