Wat is het juridisch verschil tussen huren en antikraakwonen?

Stel dat ik een huis bezit. Als ik dat huis verhuur, geniet de huurder huurdersbescherming. Dat wil (onder andere) zeggen dat ik die huurder er niet zomaar uit mag zetten.

Als ik hetzelfde huis antikraak verhuur, is de huurdersbescherming ineens een stuk minder. Ik mag de huurder er dan ineens wel op korte termijn uitzetten.

Hoe is dit verschil juridisch geregeld?
 

Weet jij het antwoord?

/2500

Antikraak is juridisch geregeld via de Leegstandwet. Je kunt natuurlijk ook overal van afwijken wat betreft het verhuren als de huurder dat goed vind wat betreft huurbeschermingregelingen, maar als er problemen of onenigheden komen kan dat verkeerd uitpakken (voor de verhuurder). De voorwaarden zijn hieronder vermeld: "Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd. Doel hiervan is om de leegstand van woonruimte te verminderen door tijdelijke verhuur te vereenvoudigen. Er gelden echter strikte voorwaarden: tijdelijk verhuur is alleen mogelijk bij: – woonruimte in een gebouw; – een koopwoning die nog nooit bewoond is geweest of een woning die door de eigenaar minimaal een jaar voorafgaand aan het tijdstip van leegstand bewoond is geweest; – huurwoningen die gesloopt dan wel gerenoveerd gaan worden. de eigenaar moet een vergunning aanvragen bij het College van B&W in de gemeente waar de woning is gelegen. de vergunning wordt slechts verleend indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan: – de woning moet leeg staan; – van de vergunningverzoeker kan niet gevergd worden dat hij een normale huurovereenkomst sluit; – de woning zal in voldoende mate worden bewoond; – sloop c.q. vernieuwbouw zal binnen rdelijke termijn plaatsvinden – de vernieuwbouw moet ingrijpend van aard zijn. de vergunning geldt in principe voor 2 jaar. De eigenaar kan nu verlenging vragen tot 5 jaar. op basis van de verleende vergunning wordt een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld. De overeenkomst moet tenminste 6 maanden duren. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van 3 maanden en voor de huurder geldt een termijn van minimaal 1 maand. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval als de looptijd van de vergunning is verstreken. de maximaal toelaatbare huurprijs wordt vermeld in de vergunning van B&W. De prijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Het grote voordeel voor de eigenaar om zijn woning in het kader van de Leegstandswet te verhuren is dat hij niet geconfronteerd kan worden met de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk wetboek waar een huurder in andere gevallen wel een beroep op kan doen." http://www.antikraak-wonen.nl/?page_id=9

Voor zover mij bekend, kun je een huis niet antikraak verhuren. Bij antikraak gaat het om gebouwen die in beginsel niet bedoeld zijn voor bewoning, zoals een bedrijfspand. Bij gemeentelijke verordening kan een pand gemeld worden als leegstaand, en op basis van die verordening kan B&W besluiten een vergunning af te geven voor het zgn. antikraak huren. Het huren is echter geen echt huren, vandaar ook dat de gebruiker veel minder rechten heeft. De gebruiker (kraakwacht, huiswacht, antikraakwacht, etc.) maakt slechts gebruik van het pand op basis van een overeenkomst, en de eigenaar of verhuurder van het pand mag dan ook zomaar langskomen om bijvoorbeeld te controleren of je netjes met het pand omgaat. Je kunt dus niet zomaar een eigen woning verhuren op basis van deze verordening. Je kunt trouwens wél op basis van de leegstandswet je woning voor tijdelijke verhuur aanbieden, waarbij na zes maanden de huurder geen huurbescherming meer geniet en het contract dus op korte termijn ontbonden kan worden als je bijvoorbeeld een koper hebt gevonden of het huis zelf weer wilt gaan bewonen. Toegevoegd na 24 minuten: Eén en ander kun je nalezen in de bron. In artikel vijf wordt gesproken van een 'gebruiker' waar het gaat om gebouwen die vallen onder de gemeentelijke verordening (zie 1) terwijl het in de volgende hoofdstukken gaat over tijdelijke verhuur van onder meer woningen, waarbij gesproken wordt van een huurder (zie 2). (1)"Burgemeester en wethouders kunnen aan de eigenaar van een leegstaand gebouw, (..) een gebruiker voordragen zodra die leegstand langer duurt dan een in de leegstandverordening aangegeven termijn van ten minste twaalf maanden." (2)"Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar vergunning verlenen tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte op welke overeenkomsten de artikelen (..) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn, indien het gaat om: a. woonruimte in een gebouw, dat (..) b. woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning welke 1°. nimmer bewoond is geweest, hetzij 2°. gedurende een tijdvak van ten minste twaalf maanden voorafgaand aan (..) is komen leeg te staan of, (..) 3. (..) niet langer dan (..) drie jaren (..) als woonruimte verhuurd is geweest (..) c. woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw." (Heb e.e.a. in moeten korten, zie de link voor volledige teksten.)

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/geld...

Bij huren heb je huurbescherming en bij antikraak niet Toegevoegd na 1 minuut: Wat betekent dat je bij antikraak er makkelijk uit kan worden gezet en bij huren moet de verhuurder aan strenge(re) eisen voldoen wil hij jou eruit kunnen zetten

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100