Waarom zijn 7 van de 8 onderzoeken onbetrouwbaar?

Probleem is dat ik wel eens onderzoeken tegengesteld uitgelegd zie en dat veel onderzoek gewoonweg ondeugdelijk is. Met name enquetes en statistieken worden buitengewoon tendentieus in elkaar gezet.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik denk zelfs dat dat ratio hoger ligt dan 7/8. De reden is dat de meeste mensen geen verstand hebben van statistiek, ondanks dat ze 1 of 2 vakken op dat gebied hebben gevolgd. Statistiek wordt op 1001 manieren misbruikt. Ik kan de volgende voorbeelden noemen: - Een te kleine steekproef nemen - Geen aselecte steekproef nemen. Als je aan 1000 mensen via het internet vraagt of ze wel eens boodschappen doen bij de Aldi, dan is die steekproef van 1000 niet representatief voor geheel Nederland. Er zijn ook wat oude vrouwtjes die veel bij de Aldi shoppen, maar niet weten hoe het internet werkt. - Wel een aselecte steekproef nemen maar er geen rekening mee houden dat de responsgroep niet aselect is. (Voorbeeld: een schriftelijke enquête met één vraag: "Vindt u enquêtes leuk?" Het aantal "Ja´s" onder de responsgroep zal hoog zijn!) - Niet kijken naar het onderscheidingsvermogen. - Naar een gewenst resultaat toewerken. De nul-hypothese pas definiëren na het bekijken van de data. - Statistische testen uit de literatuur gebruiken, maar niet controleren of de onderliggende aannames gelden (zoals bijvoorbeeld "het normaal verdeeld zijn van een stochast"). - Een verband vinden die niet causaal is. Zo steeg het aantal ooievaars in Nederland in hetzelfde jaar dat het aantal baby´s in Nederland toenam. Een ander voorbeeld van een niet causaal verband is de volgende. Het is de meest gemaakte statistische fout die ik in de media lees: Iemand hoort tot een groep A. De eigenschappen van zo´n groep zijn eigenschap 1, eigenschap 2, eigenschap 3, etc. Wat men nu beweert is dat eigenschap 1 tot eigenschap 3 leidt bijvoorbeeld, wat regelrechte onzin is. Laten we kijken naar een groep vegetariërs. Zij hebben (generaliserend) de volgende eigenschappen: 1. Ze eten geen vlees, 2. Ze stemmen relatief vaker op Groen Links of SP, 3. Het zijn relatief wat rustigere mensen. Een statistisch onderzoek zou dan kunnen leiden tot de conclusie: Van geen vlees eten wordt je rustig. Ik lees bijna dagelijks zulke rare conclusies in het nieuws. - Er worden in de media altijd gemiddeldes genoemd, nooit varianties of betrouwbaarheidsintervallen. En al zouden er betrouwbaarheidsintervallen genoemd worden: Bij het opstellen daarvan wordt meestal een onbetrouwbaarheid van 5% gebruikt, dit houdt in dat als er 100x een betrouwbaarheidsinterval genoemd wordt, dat er een redelijke kans is dat om en nabij de 5% van die intervallen niet het werkelijk gemiddelde bevat. Dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Omdat een onderzoeker graag zijn/haar hypothese bewaarheid ziet dus de resultaten door een gekleurde bil beoordeelt. Een extra oorzaak hiervan kan zijn dat de geldschieter/opdrachtgever een bepaald doel heeft met het onderzoek, de uitslag.

Omdat elke onderzoek op verschillende manieren uitgevoerd kan worden. Waardoor de uitkomsten kunnen verschillen. Vele onderzoeken baseren hun basis gegevens op oude onderzoekresultaten. Het belangrijkste: het zijn mensen die het onderzoeken.

Een goed wetenschappelijk onderzoek wordt gekenmerkt door het feit dat het herhaalbaar is met een gelijke uitkomst. In de media kom je heel veel onderzoeken tegen gebaseerd op een groep ondervraagden van soms niet meer dan 100. Op basis van deze groep wordt dan een conclusie getrokken. Dit is uiteraard niet echt wetenschappelijk verantwoord en dus onbetrouwbaar. Onderzoeken die op wetenschappelijke manier worden opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd zijn wel betrouwbaar, maar enorm duur in tijd en geld. Daarom wordt vaak volstaan met een 'steekproefje' wat door de copyrighter wordt gepromoveerd tot 'onderzoek'.

Omdat de omstandigheden en redenen waaronder dat het onderzoek gewenst en noodzakelijk is, meetelt, altijd... JP Balkenende wilde geen parlementaire enquete, maar een onderzoek dat zijn vriendje moest uitvoeren... Hoe geloofwaardig ben je dan? En dat vriendje moet dan aan JP Balkenende de waarheid gaan vragen, want de man die er alles, maar dan ook alles van A tot Z vanaf weet is alleen JP Balkenende... Waarom zou iedereen, die zich nog herinnert hoe dit toen tot stand kwam, zich nu afvragen of dit nu een betrouwbaar onderzoek zal gaan worden... De mensen in het land hebben een geheugen dat maar een week duurt, bij heel ernstige zaken, zoals een aanslag op het koninklijk huis in Apeldoorn, bijna iedereen is dit alweer vergeten... Dat weten de politici ook, dus als er een onderzoek ingesteld is, dat nergens op slaat en volkomen verkeerd opgezet is, dan zijn de mensen dat toch allemaal vergeten en dan kijken ze naar het rapport alsof het zomaar uit het niets tevoorschijn getoverd is en dan verklaart dat de hele Irak-oorlog een absolute must was, waar de Nederlandse regering gedwongen was om er aan mee te doen... En iedereen gaat het dan herhalen, media schreeuwen dat voor dagen rond en dan gaat iedereen het geloven en als iedereen het gelooft, dan is het de waarheid... en als het de waarheid is, dan is JP Balkenende dus een goed politicus en heeft hij goed en adequaat gehandeld.. Dus onderzoeker krijgt een lintje voor de verleende hand en spandiensten en dan is het klaar... Ook dit onderzoek was betrouwbaar dus... vandaar...

Ik neem de getallen 1,2,3,4 en 5. Wat kan ik van deze getallen zeggen? 1. gemiddeld komen we op 3. 2. Het criterium om een voldoende te zijn is 4. Dus we scoren 60% onvoldoende. Etcetera. Hoe complexer de onderzoeken hoe meer interpretaties mogelijk zijn op de uitkomst. Dan komt er nog eens bij dat er commerciele(gemanipuleerd voor winst) en non commerciele onderzoeken zijn. Verder is het ook nog een keer moelijk om niet subjectief te zijn. Dat allemaal bij elkaar opgeteld maakt dat een onderzoek vaak heel erg onbetrouwbaar is omdat het geschoeid is op de interpretatie van mensen.

Niet alles is wetenschappelijk te onderzoeken of bruikbaar om het gewenste resultaat te onderbouwen. De meeste NL'ers gebruiken wat de beoordeling van dit soort resultaten betreft gewoon nog steeds hun nuchtere boerenverstand en laten zich niets wijs maken.

Ik neem aan dat je stelling het resultaat is van onderzoek. Dan heb ik nieuws voor je: 7 van de 8 onderzoeken zijn onbetrouwbaar...

Er zijn basically een paar problemen: 1) iedereen studeert, en doet dus een onderzoek voor zijn studie. Daarom wordt er waanzinnig veel onderzocht 2) veel onderzoek wordt door het bedrijfsleven aangevraagd/gefinancieerd. Publiek geheim is dat de verwachte resultaten op voorhand al bekend zijn, en alleen aangevuld dienen te worden met tabelletjes meetresultaat 3) veel onderzoek wordt nauwelijks herhaald, omdat niemand het interessant genoeg vind. In de media wordt dit zelden gemeld 4) Internet-media (als nu.nl etc) vinden het leuk om 'opvallende onderzoeksresultaten' te melden. Als dit twee dagen later door wetenschappers wordt weerlegd is het nieuwtje eraf. Hierdoor worden we overspoeld door (pseudo)-onderzoek die zgn aantonen dat alcohol/nicotine/koffie/vet uit snacks/blabla ergens goed voor zouden zijn.