Hoe wordt de leeftijd van de aarde bepaald?

Volgens de bijbel is de aarde en het leven op aarde geschapen in 6 dagen dus hoeft de aarde helemaal niet miljoenen jaren oud te zijn.

En C14-datering is maar bruikbaar tot 60.000 jaar.

Ze dateren fossielen aan de hand van het gesteente waarin zij worden gevonden, en dateren gesteenten aan de hand van de fossielen die zich daarin bevinden. Maar dat is toch een cirkelredenering.

Weet jij het antwoord?

/2500

C14is niet het enige isotoop om te dateren. Voor datering van de oudste gesteenten wordt met de lood- uraan methode Het radioactief verval in Het zirkoon kristal gemeten en dat geeft een goeie benadering

Er bestaat een radiometrische datering, die gaat er van uit dat de radio isotopen, na verloop van een bepaalde tijd, telkens weer gehalveerd worden, hierdoor kan men ongeveer berekenen hoe oud gesteente is. Wat simpeler bekeken, tijdens het afkoelen van de aarde is veel gesteente gevormd, daarna is er nieuw gesteente er boven gevormd, die zich in lagen heeft afgezet, door deze lagen te onderzoeken , kan men inschatten hoe lang geleden deze afzettingslagen gevormd zijn, alle lagen erboven zijn dus jonger. Kijk naar de steenkool ( resten van planten) in Zuid limburg, hoe diep die wel niet zit, in het noorden van ons land zelfs op 3 a 4 km.!!Alles wat er boven zit is dus daarna gevormd, zo zijn er veel zaken uit te reken en te schatten.

C-14 heeft een halfwaardetijd van 5.730 jaar en is derhalve inderdaad slechts betrouwbaar tot een jaar op 60.000. Gelukkig is dit niet de enige radioisotoop. Voorbeelden van andere radioisotopen (en hun halfwaardetijd): Aluminium-26; 740.000 jaar (naar Magnesium-26) Iodine-129; 17.000.000 jaar (naar Xenon-129) Uranium-235; 704.000.000 jaar (naar Lood-207) Potassium-40; 1.260.000.000 jaar (naar Argon-40) Deze halfwaardetijden worden gecontroleerd in gecontroleerde omgevingen, aan elkaar getoetst, indien mogelijk getoetst aan dingen waarvan de leeftijd bekend is, etc. Gesteente wordt in principe níet gedateerd aan de hand van de fossielen die erin gevonden worden. Gesteente wordt gedateerd aan de hand van sporen van (onder andere) bovengenoemde radioisotopen in stollingsgesteente. Dit werkt alleen wanneer er in de omgeving vulkaanuitbarstingen zijn geweest, maar aangezien de geologische kolom wereldwijd dezelfde lagen in dezelfde volgorde vertoont (gaten en enige uitzonderingen - welke op natuurlijke wijze verklaard kunnen worden - daargelaten), kunnen de dateringen op locatie X worden genomen als richtlijn voor de leeftijden op locatie Y. Wanneer er ook op locatie Y dan stollingsgesteente worden gevonden, wordt dit ook gecontroleerd. Wanneer er geen stollingsgesteente gevonden wordt, kan ook op basis van de biodiversiteit inderdaad een schatting gemaakt worden van de leeftijd (aangezien inmiddels redelijk bekend is wat voor typen organismen er in welke perioden waren). Dit wordt echter, waar en indien mogelijk, gecontroleerd aan de hand van stollingsgesteenten in de omgeving. Het mooie is dus, dat dit allemaal langs meerdere wegen gecontroleerd kan worden, en gecontroleerd wordt. En wanneer er nieuwe gegevens binnen komen, wordt het geheel ook weer getoetst aan deze nieuwe gegevens, en indien nodig bijgeschaafd.

Als gelovige ben ik van mening dat de aarde al miljoenen jaren kan bestaan hebben in een vormloze toestand. Genesis vertelt ons dat de aarde onherrbergzaam en verlaten was. Dan pas ging God over tot het scheppen/gereedmaken van de aarde in zes opeenvolgende dagen. Zelf geloof ik niet dat iedere scheppingsdag 24 uur zou geduurd hebben. Psalm 90 vers 4 leert ons dat 1000 jaar in onze ogen niet meer dan een dag zijn voor God, het is in een oogwenk voorbij. Eén dag voor God kan dus 1000 jaar of langer zijn. Dit is in overeenstemming met genesis 2:vers 17 waar God tegen de mens zegt: de dag dat gij daarvan eet zult gij sterven. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen2%3A17&id42=1&id37=1&id16=1&id35=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=38&idp3=17&idp4=36&idp5=18 Adam stierf op 930 jarige leeftijd, dus binnen Gods vastgestelde dag. ;-)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100