Hoe snel evolueert intelligentie?

Is er bijvoorbeeld een tijdslijn te maken van wanneer we over bepaalde zaken begonnen na te denken?

En hoe gaat zich dat in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid evolueren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De denkende mens is in al die jaren niet veel intelligenter geworden, echt grote denkers zijn van alle tijden. Wel is het zo dat we onszelf meer trainen en het daardoor lijkt of we de laatste jaren veel slimmer geworden zijn. Onze kennis neemt enorm toe maar het zou m.i. onjuist zijn dat te wijten aan evolutionaire intelligentie-toename. Wel is het zo dat intelligentie beter ontdekt en gemonitord wordt. Ook scoren mensen hoger op intelligentietests dan vroeger. Dat heeft wellicht te maken met dat we meer vertrouwd zijn met dit soort tests en ze daardoor beter maken. De mensen worden gemiddeld langen en hun levensverwachting is toegenomen. Dat komt door inzicht in voeding en gezondheid, dus kennistoename en het benutten daarvan. Dus van een echte evolutie in de intelligentie zou ik niet durven spreken. Maar zou je uitgaan van evolutie, mag je dan over een tijdspanne van enige duizenden jaren wel conclusies trekken? Ik vind van niet. Als de mens zo intelligent is dat hij zichzelf niet uitroeit, kunnen we hopen dat we wat intelligenter met onze aarde omgaan, anders kon wel eens de conclusie zijn dat intelligentie tot autoanihilatie(zelfvernietiging) leidt. De Bijbelspreuk, "kennis doet smart vermeerderen " zien we dan in de praktijk zijn waarheid voltrekken. Deze spreuk is echter 3000-5000 jaar geleden al opgetekend. Ik vind dus dat we niet veel intelligenter geworden zijn.

Sedert het ontstaan van het leven zijn de structeren steeds ingewikkelder geworden. De kennis van de omgeving waarin het leven zich ontwikkelde werd/wordt verwerkt en komt tot uiting in aanpassingen van datzelfde leven. Of om prof. Eibl Eibesfeldt aan te halen: "Leben ist ein Erkenntnis gewinnender Prozes" De kennis over die omgeving bepaalde niet alleen de bouw en structuur, maar leidde ook tot de ontwikkeling van zintuigen om ad hoc kennis omtrent de directe omgeving te achterhalen. Met succes, want er is nauwelijk nog leven dat niet op z'n minst tastzin heeft. Een 'apparaat' om die ad hoc informatie te verwerken dateert al ver vóór het centrale zenuwstelsel, dat bij de meest ontwikkelde zoogdieren is uitgegroeid tot een zeer complex systeem. Bij de mens onderscheiden we de hersenstam, het limbische systeem en de neocortex. Intelligentie speelt zich af op al deze verschillende niveaus, zij het dat de vorm verschilt. De neocortex is het onderdeel van onze hersenen waarin ons bewustzijn zich afspeelt. Dit deel van de hersenen is de afgelopen miljoenen jaren bij onze voorouders steeds groter geworden. Of dit proces geleidelijk is gegaan of soms versneld of vertraagd is moeilijk na te gaan. Aannemelijk lijkt het dat sterke selectie samengaat met snelle veranderingen. Moeilijke(r) omstandigheden zorgen voor een snelle (heftige) selectie. Of dit proces nog steeds gaande is, waarschijnlijk wel bij alle andere dieren zo, maar ik denk niet meer bij de mens. Aangezien de grootte van de hersenen en de intelligentie ook voor een groot deel, erfelijk wordt doorgegeven en verstandige mensen het snelst inzien dat er teveel mensen op deze wereld zijn en daarom minder kinderen nemen, gaan we nu de andere kant op.

De oude Grieken hielden zich al met vraagstukken bezig die nog altijd spelen. We weten niet veel van voor die tijd omdat er niet veel opgeschreven is wat bewaard is gebleven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100