Kan men wetenschappelijk bewijzen dat iets niet bestaat?

Of kan alleen wetenschappelijk worden bewezen dat iets wél bestaat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja denk van wel Je hebt zelfs programma's Mythebusters, gaan ze wetenschappelijk iets bewijzen wat nooit heeft gekunt

1e klinkt logischer Toegevoegd na 1 minuut: maar vergeten te antwoorden; nee dat kan niet bijv het bestaan van god

Ik zou zeggen, het is van een aantal dingen te bewijzen dat ze bestaan. Het bewijs leveren dat iets niet bestaat is veel lastiger in veel gevallen zelfs onmogelijk. Er is natuurlijk wel de mooie uitspraak: met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we zeggen dat dit niet voor kan komen/bestaat.

Natuurlijk kun je nooit wetenschappelijk bewijzen dat iets niet bestaat. Nu zijn er twee vormen om te bewijzen: een fysieke verschijning en een redenatie. We gaan hier verder uit van de fysieke verschijning. Een redenatie zal op ongeveer vergelijkbare wijze benaderd kunnen worden, zij het dat daar veel meer kennis en verbeeldingskracht bij nodig is (denk hierbij bijvoorbeeld aan de relativiteitstheorie). Om wetenschappelijk het bestaan te bewijzen van een fysieke verschijning, is de lijfelijke aanwezigheid ervan benodigd. Het omgekeerde is natuurlijk niet waar: omdat iets niet lijfelijk aanwezig is, betekent niet dat het daarom niet bestaat. Het kan gewoon ergens anders zijn. Of nog nooit ontdekt of gezien. Dat - bijvoorbeeld - God niet bestaat is onbewijsbaar. En zolang God zich niet lijfelijk manifesteert, is het ook onbewijsbaar dat Hij wél bestaat. En dan zijn we ongemerkt plotseling bij geloof beland. Maar ja, geloof is natuurlijk niet wetenschappelijk...

De wetenschap houdt zich helemaal niet bezig met dingen die niet bestaan. De wetenschap houdt zich bezig met dingen die wel bestaan, of waarvan men het vermoeden heeft dat ze bestaan. Dàt wordt bewezen, en als dat niet lukt, dan bestaat het niet. Hoogstens kan het voor komen, dat wetenschapper A gaat bewijzen dat wetenschapper B ongelijk heeft, met zijn stelling dat iets bestaat. Denk aan het broeikaseffect. Maar die wetenschapper is er dan in 1e instantie niet op uit, om te bewijzen dat het broeikaseffect niet bestaat, maar om te bewijzen dat de argumenten van zijn collega niet deugen. Alle tijd die wetenschappers besteden, aan bewijzen van zaken die niet bestaan, lijken mij verloren tijd. Voor een wetenschapper bestaat niets, behalve die dingen die bewezen zijn dat ze bestaan. Er is nog nooit een wetenschappelijk bewijs geleverd dat homeopathie daadwerkelijk helpt tegen allerlei kwalen. Maar er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat het niet werkt. Dat laatste bewijs is helemaal niet nodig. Net zoals het bewijs dat ufo's niet bestaan. De wetenschap houdt zich bezig met dingen die bestaan, en dingen die mogelijk bestaan. En niet met dingen die niet bestaan.

Uit het feit dat van een stelling (dat iets bestaat) niet is bewezen dat hij waar is kun je niet logisch afleiden dat deze derhalve onwaar is (dat iets niet bestaat). De regel dat iets niet bestaat is als (nog) niet bewezen dat het bestaat is zou betekenen dat het geen enkel nut heeft het bestaan te willen aantonen van iets waarvan het bestaan (nog) niet is aangetoond. Het bestaat immers niet. Zoals Hume het zo mooi vertelde: uit het feit dat niemand nog ooit zwarte zwanen heeft gezien (en dus niet kan worden aangetoond dat zwarte zwanen bestaan) kunnen we niet afleiden dat zwarte zwanen niet bestaan. (enkele jaren later werden in Afrika voor het eerst door Europeanen zwarte zwanen gezien) Toegevoegd na 3 minuten: Je kunt hooguit aantonen dat iets logischerwijs niet kan bestaan (ervan uitgaande dat onze huidige theoriën over de werkelijkheid met deze werkelijkheid corresponderen), dat iets logisch in strijd is met wat wij van de werkelijkheid (denken te) weten.

Binnen een gesloten systeem kan gelden, dat bepaalde dingen niet bestaan. Maar eigenlijk is een andere stelling veel belangrijker en ingrijpender: de onbeslisbaarheidsstelling van Gödel. Hij bewijst, dat er ware uitspraken bestaan, die niet bewezen kunnen worden. Plus het omgekeerde: er zijn onware uitspraken waarvan de onwaarheid niet kan worden vastgesteld. Als je deze stelling begrijpt, is jouw vraag helemaal opgelost. Toegevoegd na 1 dag: Het is dus belangrijk, of dat 'iets' binnen een gesloten systeem, dan wel binnen een open systeem bestaat. Binnen een open systeem is zo'n bewijs niet mogelijk, om de eenvoudige reden, dat er geen volledigheid is. Bij een gesloten systeem is er nog de bijzonderheid, dat binnen dat systeem het bewijs niet gevonden kan worden. Zie ook het citaat van Einstein: Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." Bij een gesloten systeem lukt het bewijs alleen, als er 'omhoog' wordt gegaan, geabstraheerd. Lukt het om in een open systeem een gesloten systeem te vinden, dan is het bewijs mogelijk. Bijvoorbeeld: het bestaan van de Bigfoot is niet te bewijzen. Maar als je de twee grapjassen kan identificeren die dat filmpje hebben gemaakt, dan is bewezen dat de Bigfoot niet bestaat. Op deze wijze zijn ook alle godsbewijzen ontzenuwd.

Bronnen:
Escher, Gödel en Bach van D.R. Hofstadter

Het is niet mogelijk om te bewijzen dat iets niet bestaat omdat je nooit alle mogelijkheden of situaties of locaties kunt onderzoeken om (de afwezigheid van) dat fenomeen wat je zoekt aan te tonen. Veel paranormale geloven maken misbruik van dit feit door te verklaren dat iets wel bestaat en dan aan anderen over te laten dat het niet bestaat (handig trucje). De wetenschap gaat er vanuit dat iets niet bestaat als het niet is aangetoond. Of dat het door allerlei onderzoeken statistisch hoogst onwaarschijnlijk is dat iets bestaat. Een bekend voorbeeld is het bestaan van witte raven, we hebben er nog nooit een gezien maar je kunt nooit bewijzen dat er niet ergens een plekje op de wereld is waar ze wel voorkomen.

Nee, er kan niets bewezen worden door wetenschap. De wetenschap gaat altijd uit van veronderstellingen, waarschijnlijk, het meest aannemelijk enz. Al die prehistorische zaken, daar is niet 1 wetenschapper zelf bij geweest en er zijn ook geen mensen van die tijd die waarheden door verteld hebben of opgeschreven hoe sommigen zaken echt in elkaar zaten. Alles wat ze vinden en onderzoeken kunnen ze met 100 % aangeven uit welk jaar bv. dat het komt. Je kunt het volk wel wat wijsmaken van het stamt uit de tijd ....... , maar niemand van ons kan dat verifieren of dat werkelijk zo is. Dus ze zeggen zelf ook dat het waarschijnlijk, of verondersteld word. Toegevoegd na 2 minuten: 5e regel van onderen moet zijn " kunnen ze NIET met 100% aangeven"

Dat kan wel, wiskundige bewijzen werken vaak op de volgende manier. Je veronderstelt eerst dat iets wel bestaat en wanneer je er vervolgens in slaagt op grond van deze veronderstelling tot een tegenspraak te komen heb je aangetoond dat iets niet bestaat. Dit noemen we een bewijs uit het ongerijmde, dat overigens niet in alle wiskundige systemen als een bewijs wordt geaccepteerd. Een voorbeeld is de veronderstelling dat er een breuk van twee getallen zonder gemeenschappelijke delers is waarmee je de wortel van twee kunt beschrijven. Na enig rederen kom je dan tot de conclusie dat zowel de teller als de noemer even zijn, maar dan zou je de teller en noemer allebei door twee kunnen delen, wat in tegenspraak is met de voorwaarde die aan de beide getallen werd gesteld. In de bron wordt het goed uitgelegd, dus het heeft weinig zin om het hele verhaal hier uit te werken.

Ja dat kan. Voor waarde is wel dat je 100% nauwkeurig kan definiëren wat dat "iets" is. In praktijk zal het je nooit lukken iets 100% volledig te definiëren, maar in theorie kan dat wel. Theoretisch wetenschappelijk kan dus bewezen worden dat "iets" niet bestaat, maar in de praktijk niet. Een voorbeeld waar het wel kan is wiskunde: logisch want dat is nu net een mooi afgelijnd domein waarbij vertrokken wordt van volledig sluitende axioma's en definities.

niet als we niet zeker weten of we inderdaad bestaan, maar in een droomwereld "leven" waarin we elkaar ervaren als werkelijkheid

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100