Zijn er teveel mensen op deze aarde?Wat zijn de voor en nadelen daarvan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Misschien hoort het bij de evolutie, vroeger koos je niet voor kinderen, je kreeg ze gewoon, maar omdat we steeds bewuster worden, en steeds meer keuzes kunnen maken gaan mensen misschien een keer beseffen dat het krijgen van kinderen niet zaligmakend is, maar ja in ons instinct zit de voortplanting nu eenmaal stevig ingebakken. Als we goed naar de geschiedenis kijken zien we toch dat er per stel minder kinderen worden geboren dan 50 jaar geleden, en deze tendens zet zich steeds verder door. Zegt ook iets over de kwaliteit van het leven, wat hebben wij een volgende generatie te bieden. Wellicht dat alles moet gaan zoals het gaat. Toegevoegd na 40 seconden: Zonder negatieve kanten kunnen er ook geen positieve kanten zijn, het gaat erom dat er evenwicht komt.

Omdat er nog heel veel lege plekken zijn, zou je denken dat er niet teveel mensen zijn, dat er nog wel bij kunnen komen. De mensen wonen allemaal op een kluitje en ontwikkelen met elkaar een enorme vernietigende kracht ten opzichte van omgeving en natuur. Een beetje meer spreiding zou beter zijn. Aan de andere kant: als de mensheid zo doorgaat, vernietigen we onszelf, dus dan komen er vanzelf minder mensen.

Ik meen me te herinneren ergens gelezen te hebben, dat wanneer je voedsel wilt verbouwen op een puur natuurlijke wijze, er voldoende landbouwgrond beschikbaar zou zijn voor het voeden van grof geschat 2 miljard mensen. We zijn met ruim 3 keer zoveel, en de aantallen nemen nog altijd toe. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn. We hebben namelijk de kennis en de middelen om de opbrengst van landbouw te verhogen. Denk aan sterke kunstmesten, gericht genetisch gemanipuleerd voedsel, vlees dat in principe gewoon gekloond zou kunnen worden... Echter, dan zal hier wel gebruik van moeten worden gemaakt. En gezien de groeiende weerstand tegen een beetje behoorlijke voedselindustrie - voornamelijk in de landen waar men géén structureel honger lijdt, wil ik hier bij zeggen - wordt de vooruitgang hiervan heel erg afgeremd, met alle gevolgen van dien.

Er zijn geen voordelen aan 'te veel mensen'. Nadelen zijn er genoeg, maar laten we het beperken tot jalouzie: als je niet voldoende te eten hebt, en een ander heeft dat wel, wil je dat ook. Als een ander waardevol land heeft, en jij hebt dat niet, dan wil je dat ook. Die jalouzie veroorzaakt ruzie, of in groter verband: oorlog. En dat geldt overal ter wereld: oorlog om olie, om voedsel, om water, om iets dat anderen wel hebben.

Nadelen: minder ongerepte natuur per mens. De rijke landen plegen roofbouw op de armere landen. Zo gebruikt Nederland 2x wat ie gemiddeld zou mogen gebruiken, afgemeten aan oppervlakte. In de USA is 't zelfs 5x. Minder biodiversiteit. De meeste wetenschappers zijn 't er zelfs over eens dat er nu een massale sterfte bezig is. Net zoals 65 miljoen jaar geleden. En dan zijn er nog steeds mensen die beweren dat je arrogant bent als je denkt dat je als mens zijnde de aarde niet kunt vernielen. Juist die gedachte is arrogant. Die mensen vind je vooral aan de rechterkant van de politiek.

De nadelen zijn groter dan de voordelen. Het nadeel is dat de aarde eraan gaat, althans de mensen op aarde hebben straks geen leven meer. Er is te weinig voedsel, er komen conflicten, de lucht is niet gezond meer, etc. Het voordeel is dat het gezellig kan worden met zoveel mensen op aarde.

Beste, Zoals de wereld er nu voorstaat, ziet het er niet naar uit we nog allemaal een plaatsje zullen hebben op deze planeet , demografen verwachten een explosieve aangroei tussen 2012 en 2050 met 7tot 9 miljard mensen. Als we weten dat de Aarde voor 70 % uit water bestaat (Oceanen) en slechts 30% landoppervlakte ! Dan is de rekening gauw gemaakt ! In 2012 wonen 7 miljard en in 2050 9 miljard mensen op aarde (nu zijn dat er 6,8 miljard) De bevolkingsgroei zal zich vooral in de ontwikkelingslanden voordoen. Verwachte toename van de bevolkingsomvang in de Derde Wereld is van 5,6 miljard in 2009 tot 7,9 miljard in 2050 In 31 landen wordt tot 2050 zelfs nog een verdubbeling van het inwonertal verwacht. Daarom pleit men voor anticonceptie en geboortebe- perking in de arme landen op vraag van de VN ! Ook de vergrijzing van de bevolking zal in de toekomst van grote invloed zijn : We kunnen niet om de gevolgen van de vergrijzing. In de meer ontwikkelde landen neemt het aantal 60-plussers toe in een hogertempo dan ooit tevoren (een stijging met 1,9 procent per jaar). Verwacht wordt dat het aantal de komende 40 jaar met meer dan 50 procent zaltoenemen van 264 miljoen in 2009 tot 416 miljoen in 2050. Vergeleken met de meer ontwikkelde landen veroudert de bevolking in de minderontwikkelde regio’s in een nog hoger tempo. De komende twee decennia wordt daar een stijging van het aantal 60-plussers voorzien met meerdan drie procent per jaar van 473 miljoen in 2009 tot 1,6 miljard in 2050.Wereldwijd zijn er rond 2050 volgens de huidige inzichten dus meer dan 2 miljard 60-plussers. Ook het aantal 80-plussers loopt wereldwijd snel op: van 100 miljoen nu naar circa 400 miljoen rond 2050. Van hen woont nu circa de helft in de meer ontwikkelde wereld, straks is dat nog maar een derde. Zo zie je het is een wereldwijd probleem aan het worden ! Mvg, Karel8158

Het voordeel van teveel mensen is dat je altijd iemand om je heen hebt. Het nadeel van teveel mensen is dat je altijd iemand om je heen hebt. Met 'je' kan je alles en iedereen voor gebruiken: de mens, jij, de natuur, enz.

Ja, we zijn met te velen. En we zitten te veel op een kluitje. Als mensen te veel op een kluitje zitten en te weinig om handen hebben, gaan ze allerlei ongewenst gedrag tegenover elkaar vertonen. Dat zie je bij dieren ook (b.v. varkens in de bio-industrie die aan elkaar's staarten gaan knagen als ze niks te spelen hebben). Ik geloof dat de bevolkingsdruk in belangrijke mate bijdraagt aan de ciminaliteit. En verder vereist het dicht op elkaar zitten dat groepen mensen zich steeds socialer moeten gedragen. Je ziet nu al medemensen buiten de boot vallen die vroeger gewoon wel mee konden komen (b.v. kinderen met een autistische stoornis, mensen die sociaal onhandig zijn). Er worden zulke hoge eisen gesteld aan samenwerking, mondigheid, sociaal inzicht, dat het voor veel mensen niet meer te doen is.

Grootste nadeel (wat al door anderen genoemd is trouwens): de aarde gaat eraan kapot. Door de vraag naar meer landbouwgrond en de vraag naar hout verdwijnen steeds meer oerwouden, planten- en diersoorten die daardoor uitsterven. Door overbevissing zijn er straks nauwelijks vissen meer in veel zeeen, op steeds meer plekken gaat alles dood door het gedumpte gif en afval. Wel is het zo dat deze dingen ook voor een zeer groot deel samenhangen met het gedrag van die mensen. Als we geen/weinig vlees en zuivel eten, ons voedsel wat meer lokaal produceren, niet elk jaar met het vliegtuig gaan, minder autorijden, gif en afval op een veilige manier opslaan, verstandig vissen, zijn veel van deze problemen voor een groot deel te voorkomen of verminderen. Maar dan moeten we wel eens stoppen met zo egoistisch te zijn, en verantwoordelijkheid gaan nemen voor de toekomst van de aarde. Als land en als individu. Wat we nu doen is pure diefstal van de generaties na ons, die een niet al te lekkere wereld gaan erven van ons. Voordeel van veel mensen: als er meer mensen zijn, zijn er ook meer leuke mensen. Dus meer potentiele vrienden, en meer kans dat de perfecte partner ergens op aarde rondloopt ;) Maar die voordelen wegen uiteraard niet op tegen de nadelen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100