Wat was de aanleiding dat Hitler een 2e wereldoorlog wou beginnen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar zijn intussen kilometers over geschreven, en iedere historicus voert zijn of haar eigen mix van verschillende redenen aan. Wat Hitler voor ogen stond, was Duitsland tot enorme glorie te verheffen. Hij wilde het zó groot en belangrijk maken dat het het Romeinse rijk zou evenaren (en dat liep ooit van noord Afrika tot Schotland). Hij baseerde zich daarbij op allerlei ideeën over raszuiverheid en de verbinding tussen Blut und Boden, het ´zuivere´ Arische bloed en de Heimat, het land dat volgens hem aan het Arische ras toebehoorde. Daarbij moesten alle niet-Arische volkeren maar het veld ruimen, de Joden voorop. Dat Hitler in eerste instantie veel steun kreeg, kwam door de vreselijke en uitzichtloze armoede en de vernedering die het Duitse volk voelde na de vrede van Versailles, die na de eerste wereldoorlog werd gesloten. Daarin werd bepaald dat Duitsland enorme bedragen moest betalen als schadevergoeding. En de grenzen werden verlegd. Zo werd Silezië, een gebied dat in de loop der tijd steeds bij een ander land hoorde (Pruisen, Polen, Hongarije-Tsjechosjowakijke) aan Polen gegeven. De bevolking had het zwaar. De mensen voelden zich gekrenkt. En wat erger is: ze zagen geen uitweg uit de crisis. Dat was een goede voedingsbodem voor de ideeën van Hitler. Vooral omdat hij een paar makkelijk herkenbare ´boosdoeners´ aanwees: de Joden. Die, zei hij, wilden altijd oorlog, en ze probeerden de wereldmacht te grijpen. Hoe geobsedeerd hij was door het Romeinse rijk, zie je onder meer aan de vaandels, de adelaars en de hitlergroet, die allemaal zó uit het oude Rome lijken te komen. Maar als je alles optelt en aftrekt, kom je (volgens mij) maar tot één conclusie: Hitler wilde gewoon oorlog. Hij was een ruziezoeker. Hij wilde macht. Hij wilde mensen commanderen. (En volgens mij wilde hij de oorlog ook verliezen. Maar dat is een heel ander verhaal, veel te lang voor deze ruimte.)

Duitsland kreeg na de Eerste Wereldoorlog een zware straf opgelegd: de geleden schade aan andere landen moest terugbetaald worden. Daarnaast kreeg het land nog andere beperkingen opgelegd: - eerder veroverde gebiedsdelen afstaan aan Frankrijk, Polen en Tsjechoslowakije - beperking van de Duitse strijdkrachten tot maximaal 100.000 man. Met de Duitse economie ging het in de jaren daarna steeds slechter. Werkeloosheid en armoede. Daarnaast werd het opkomend communisme een steeds grotere dreiging voor de mensen. Er was één man die hen beloofde uit deze ellende te bevrijden: Adolf Hitler. Omdat hij zo’n goed prater was, kon hij mensen dingen doen geloven die niet waar waren: hij gaf de Joden de schuld van alle problemen in het land, en tevens wilde hij zich wreken voor de nederlaag van de Eerste Wereldoorlog.

Bronnen:
http://members.home.nl/keesdebrouwer/werel...

Na de Eerste Wereldoorlog werd er in 1919 een vredesverdrag, de Vrede van Versailles, getekend tussen de strijdende partijen. In dit verdrag stonden echter afspraken, die door veel Duitsers als vernederend werden ervaren. Hitler wilde deze vernederingen ongedaan maken. Onderstaande tekst is van http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler en geeft de situatie eigenlijk heel goed weer: "Hitlers streven om de vernederingen van de Vrede van Versailles (1919) voor Duitsland ongedaan te maken en zijn expansiepolitiek om Lebensraum voor Duitsland te creëren, leidden tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een ander kenmerk van Hitlers politiek was zijn extreem-racistische nazi-ideologie waarbij een ras van als Arisch beschouwde Übermenschen moest worden gecreëerd. Dat leidde tot de systematische uitroeiing van miljoenen die als Untermenschen gezien werden, zoals Joden, maar ook Slavische volkeren, Roma, gehandicapten en andere niet-Joodse slachtoffers van het naziregime, in de Holocaust." Vergeet echter niet, dat er allerlei verschillende oorzaken zijn voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zo kan zelfs de beurscrisis van 1929 gezien worden als een oorzaak. Hierdoor ontstond er armoede en ontevredenheid. Een groot deel van het Duitse volk zag Hitler daarna als de ideale leider die Duitsland weer succesvol en rijk kon maken. Kortom: er is veel meer over het begin van de Tweede Oorlog te vertellen dan in een antwoord als dit kan worden vermeld, maar de belangrijkste zaken heb ik genoemd.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Het was niet eens Hitler persoonlijk, maar de Duitsers waren op heel veel plaatsen in Europa gevestigd en hadden een gevoel van superioriteit. Ik meen dat de Pruisen zelfs Letten als slaven gebruikten. Het verenigen van de landen met een Duits sprekende bevolking en het bezetten van dat grondgebied als exclusief Duits was dus het idee. De Slavische rassen werden als inferieur gezien en men vond het legitiem om voor het Duitse volk een zo groot mogelijk leefgebied te scheppen. In de bron een stuk geschiedenis over de Pruisen en de Teutoonse ridders. De nazi ideologie is sterk beinvloed door deze geschiedenis en dit gedachtengoed.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100