Waarom zijn sommige mensen niet te beinvloeden met goede argumenten?

Waarom blijven sommige mensen koppig hun eigen mening doordrammen, terwijl andere mensen met goed onderbouwde tegenargumenten komen waar een objectief persoon niets tegen in kan brengen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat komt vooral voor bij mensen die om de een of andere reden niet bij machte zijn om werkelijk te kunnen luisteren naar anderen. En dat komt vaker voor dan je denkt. Als je een beetje mensenkennis hebt, merk je het al op het moment dat JIJ iets aan het vertellen bent tegen diegene: Hij of zij luistert niet naar jou, maar is in het hoofd alweer bezig met het bedenken van een verhaal om te vertellen als jij straks uitgepraat bent... Dat soort mensen zullen bij een conflict door blijven drammen, omdat ze nooit geleerd hebben andermans argumenten te beluisteren, laat staan te analyseren en ten slotte eventueel hun ongelijk toe te geven. Kortom: Het zit 'm bij deze mensen niet in de onwil om het ongelijk toe te geven, maar in het onvermogen om werkelijk een luisterend oor te bieden.

Sommigen mensen willen gewoon altijd gelijk hebben.

Grappige vraag. Ik denk dat het afhangt van een aantal dingen: hoe goed luistert iemand, in hoeverre staat iemand open voor een andere mening, hoe overtuigd is iemand van zijn eigen gelijk, hoe trots is iemand ennehhh... hoe intelligent is iemand?

Veel mensen zijn erg goed in praten, maar niet goed in luisteren. En dat heeft niets met het gehoor te maken.

Die argumenten kunnen objectief wel eens minder goed zijn dan de argumenten van de andere maar door persoonlijke omstandigehedem als waardevoller worden beschouwd. Een andere keer is er sprake van veel ruis waardoor sommige essenties in het niet verdwijnen en bepaalde boodschappen niet over komen. Weer en andere keer speel e.e.a. zich af op betrekkingsniveau en niet (meer) op inhoudsniveau. Zoiets als, wat jij beweert is niet interessant omdat jij het zegt en jij bent ook niets dus jouw mening evenzo etc. Wat goed en niet goed is bepaald (gelukkig) iedereen voor zich en niet iemand voor een ander.Ook al zijn de argumenten onderbouwd met goede argumenten dan nog kunnen de argumenten van de ander zwaarder wegen (in elk geval voor de persoon in kwestie) Tot slot functioneert niet iedereen op het zelfde niveau en zullen er altijd mensen blijven die bepaalde dingen niet begrijpen, door een te kort aan bepaalde vaardigheden of cognitief vermogen.

Er is een onderzoek geweest dat uitwees dat hoe meer tegenargumenten iemand krijgt, hoe harder hij/zij vasthoudt aan de eigen mening. Dat effect zie je bijv bij aanhangers van 'profeten' die het einde van de wereld aankondigen. Als de voorspelde datum is verstreken en de wereld bestaat nog, blijven veel volgelingen toch nog in hun profeet geloven. Zelfs na meerdere mislukte voorspellingen.

Bronnen:
QI (BBC)

Ze zijn al beïnvloedt, door hun eigenwijszijn. Sommigen zijn EIGEN-wijs. die luisteren niet naar anderen, maar naar hun eigen-wijsheid. Wat voor argumenten dat JIJ hebt maakt ze niet uit, want ze zijn EIGEN-wijs. Ze willen niet luisteren, want dat brengt allemaal verwarring en twijfel aan het EIGEN-wijszijn. Daar kun je niets tegenin brengen. Probeer het niet eens.

Deze mensen zijn gevangenen van hun eigen kortzichtigheid en dus niet te benijden, vaak werken argumenten juist tegen, daar zijn ze allergisch voor. Zonder enige druk suggesties zo aandragen dat ze denken dat zelf bedacht te hebben kan deze vicieuze cirkel doorbreken. Daar is veel geduld en liefde voor nodig , vaak die essenties die mensen die zo afgesloten zijn (te) lang hebben moeten ontberen. Dit overwinnen lukt soms toch nog en verg veel nazorg. Alleen al het besef dat deze mensen vaak niet met opzet koppig zijn wil vaak al helpen. Ze zitten mentaal in een soort drijfzand en kunnen alleen van buitenaf geholpen worden. Het hun toegeworpen touw moet met liefde, geduld en wijsheid op de plek belanden waar ze het kunnen pakken. Lukt dit dan is het dankbaar en zeer nuttig werk. Geef niet te snel op, het winnen van het vertrouwen vergt veel investering.

Argumenten zijn nog geen bewijzen. Mijn principe is: eerst zien, dan geloven.

Een sterke eigen overtuiging, sterker dan diegene die wil overtuigen.

Koppig, goed onderbouwd enz. Allemaal woorden die zo subjectief zijn als de p. Eigenwijze mensen zijn mensen die anderen beschuldigen eigenwijs te zijn. OOK Koppige mensen zijn mensen die anderen beschuldigen niet beïnvloedbaar te zijn met goede argumenten. Ik ben niet koppig en ik ben niet eigenwijs. Ik laat mijn gewoon niet overtuigen en ik ga er ook niet over discussiëren via een website over zaken die ik redelijk weet. Tenzij je per email een patatje opstuurt of zo. Ik wind mij ook niet op als iemand een volkomen fout antwoord als beste antwoord kiest. Het zij zo.

Mensen moet je niet willen beïnvloeden. Het zijn geen marionetten of huisdieren, waar jij de baas over moet zijn. Mensen voelen direct aan wanneer ze beïnvloed worden. Dan treedt er automatisch een beschermingsmechanisme in werking en worden ze koppig en steken ze hun voeten in het zand. Het gaat er dan niet meer om waar het over gaat. Jij zou het ook niet leuk vinden als je zoals een marionet worden gemanipuleerd. Je kan een ander dus helemaal niet dwingen om te veranderen. Die ander kan pas veranderen, wanneer hij er klaar voor is. Daar heb jij geen invloed in en kan je ook niet afdwingen. Het enige wat je kunt doen is jouw visie op het onderwerp vertellen. Het is altijd aan de ander of hij dit ook vind, of hij dit wil overnemen. UIT VRIJE WIL. Meer kan je niet doen.

Dat hoeft dan ook helemaal niet. Je kunt toch je eigen mening hebben, en de ander de ruimte geven om ook zijn mening te kunnen ventileren, zonder boven op de ander te springen. Een discussie kan prima gevoerd worden, mits het voldoet aan respect, liefde, en waardering. Dan zullen er geen scherpe woorden vallen, worden verborgen boodschappen goed begrepen, en kunnen we van elkaar leren.

sommige mensen zijn heel erg eigenwijs. ook ik heb daar last van. soms helpt het om de argumenten rustig te blijven herhalen. na verloop van tijd ik wil ze dan soms toch horen.

Sommige mensen zijn er gewoonweg van overtuigd dat ze alles weten en hebben niet genoeg eigenwaarde om te kunnen leven met de mogelijkheid dat dit niet zo is. Anderen willen per se in hun eigen wereld leven. Wellicht omdat de echte te beangstigend is. Voor anderen is het een eenvoudig onvermogen om de wetenschap achter bepaalde argumenten te begrijpen. Dat is op zich niet vreemd. Als leek moet je er maar van uit gaan dat een fysicus weet waarover hij/zij praat. In die zin is het toch maar een kwestie van wie je wil geloven: de priester die predikt dat de Aarde zo'n 5k jaar geleden door God is geschapen of de wetenschapper die beweert dat de Aarde is voortgekomen uit een niks dat is ontplof (bijvoorbeeld). Niet alle feiten zijn voor iedereen controleerbaar. Het draait in die zin heel sterk is wie je vertrouwd. In alle gevallen zie je dat wanneer dit wereldbeeld enigerlei verstoord wordt ze zich domweg afsluiten. Sommige mensen worden zelfs agressief (verbaal of zelfs fysiek). Dit zie je vaker bij mensen: wanneer men niet in staat is de eigen standpunten met argumenten te verdedigen nemen ze de toevlucht tot agressie. Eerst verbaal, beledigingen, schelden, persoonlijke aanvallen, van alles om de aandacht van de argumentatie af te leiden. In het ergste geval kunnen sommigen zelfs gewelddadig worden. Allemaal tekenen van het niet in staat zijn om de eigen falende argumentatie intellectueel te verdedigen.

Vaak rommel je dan aan iemand levensvisie of "levenspilaren", onderwerpen waar mensen hun identiteit aan verlenen. Dat ligt gevoelig, kijk naar religieuze mensen. Het gebeurt vaak met type mensen die het moeilijk vinden dingen zelf uit te zoeken en zo dan maar veel accepteren wat hun voor opgedragen of voorgelegd. Of zoveel moeite hebben ingeleverd van het uitzoeken van iets en dat dan moeilijk kunnen loslaten.

Ik begrijp wat je bedoelt en ik ervaar dat net zo. Als ik dan een discussie heb met iemand en ik weet dat ik gelijk heb, dan houd ik me vast aan "we hoeven het niet met elkaar eens te zijn". Daarmee is de zaak dan afgedaan. Ik heb een andere mening dan de ander, dat kan.

omdat sommige vrouwen uitgaan van hun eigen gelijk en eigen beeldvorming waarvoor alles en iedereen moet wijken ongeacht de feiten en of ze fout zitten intreseert ze niet hun hebben gewoon weer gelijk...

Koppigheid en trots is de mens eigen,en sommige zijn dominant en arrogant

Waarschijnlijk vindt die persoon dat jouw goede argumenten niet zo goed zijn. Verschil van inzicht dus....

Ik denk echt omdat sommige mensen zich in hun eer voelen getast als je met ze discussieerd. Ze dulden geen discussie. Soort onvermogen om te kunnen buigen. Ze zien buigen als falen ipv flexibel opstellen en meedenken. Het zijn aandachtsjunkies die kicken op meelopers en andere mensen die zich graag aan het handje mee laten voeren. En krijgt gewoon per direkt ruzie met ze als je dat niet doet.

Wat de een een goed argument vindt hoeft de andere dat niet te vinden.

Iemand is dan gewoon weg niet open voor argumenten hij geeft je gewoon geen eerlijke kans. je kan praten als Brugman maar je zult eerst overtuigd moeten zijn dat hij eerlijk luistert anders verspil je je moeite. bovendien zul jij ook open moeten zijn Ik denk dat je het gewoon bij 1 keer moet houden en hem daarna in zijn sop moeten laten gaar koken wellicht dat ie daarna toegeeft het mis te hebben en dan naar je toe komt.

Dat hangt er sterk vanaf of het om een onderwerp gaat waarover mensen fundamenteel van mening verschillen (zoals het geloof in alle soorten en maten), of om een onderwerp waarvan de feiten gewoon vastliggen (bijvoorbeeld dat tweelingen ontstaan doordat een eicel door twee zaadcellen wordt bevrucht.) In het eerste geval, kun je met argumenten proberen iemand op een ander denkspoor te zetten, maar je hebt geen keiharde bewijzen om hem mee om de oren te slaan. Dan kan 1 van beiden gaan drammen en zeuren (of slaan, schoppen en schelden), maar je zult de ander nooit overtuigen, omdat die zijn eigen waarheid heeft. Wanneer het om vaststaande, controleerbare feiten gaat en iemand blijft bij zijn foute standpunt, is er denk ik iets heel anders aan de hand. Dan verval je ook al veel sneller tot discussies waarin mensen gaan zwaaien met hun vermeende intelligentie (die er dus niet bepaald vanaf druipt), hogere opleiding of algemene ontwikkeling, of, nog erger, de intelligentie van een ander in diskrediet gaan brengen. In plaats van het ongelijk toegeven wordt het een ordinaire scheldpartij, waarin in de regel de foute partij die feitelijk zonder argumenten zit, zich tot dergelijk gedrag verlaagd en daarmee zichzelf nog meer schade doet dan met een eenvoudig toegeven dat hij fout zat. Het is een poging om gezichtverlies te voorkomen (geen sorry, weer wat geleerd kunnen zeggen), maar op de minst slimme manier als je het mij vraagt. Je kunt er namelijk je geloofwaardigheid volledig mee verliezen.Het is een 'taktiek' waar mensen boven de pakweg 10, 12 jaar geen gebruik meer van zouden moeten hoeven maken, omdat je tegen die leeftijd ook geen gesprekspartners meer hebt zijn die er gevoelig voor zijn. Zodra iemand in eender welke discussie over eender welk onderwerp (OOK de eerdere 'menings'discussie!) met zijn intelligentie, opleiding, ontwikkelingsniveau of expertise begint te gooien, weet je eigenlijk al dat je gewonnen hebt, maar geen gelijk gaat krijgen. Wel krijg je vermoedelijk binnen de korst mogelijke tijd te horen hoe achterlijk, debiel, dom, onontwikkeld, scheel, gestoord en dom je wel niet bent. Ofwel : je gelijk wordt keer op keer op de meest creatieve manier bevestigd.

Duuhh! Sommige mensen hebben een andere mening :P Toegevoegd na 1 minuut: Enne... ze denken dan dat de goede argument (volgens hun) een slechte argument is. En dit nog ook: (maar dit is echt iets TE overdreven:P) Sommige mensen zijn ziek in hun hoofd en denken dat de slechte de goede is en doordrammen voor de slechte!xD

Bronnen:
/

Je hebt ook zoiets als een referentiekader. Wat JIJ een goed argument vind, kan voor die ander helemaal niet zo lijken. Dat komt vaak door de manier waarop die persoon is opgegroeid en welke personen invloed op die persoon hebben.

Wat wil diegene die steeds maar met goede argumenten komt eigenlijk? Wil die graag de ander zijn mening opdringen? Degene die ziet dat de ander koppig is, is koppig. Je kunt niet zien wat je niet bent! Je zou het namelijk niet herkennen. Dus, voel je koppigheid bij de ander? vraag je af: WAT voel ik (koppigheid!) Zo voelt dat dus om koppig te zijn! En dan kan je weer verder!

Ik denk dat elk mens wel een paar stokpaardjes heeft waar hij / zij zichzelf met geen enkel goed argument van af wil laten brengen. De één heeft er alleen meer dan de ander en bij de één zijn ze wat opvallend 'dommer' dan bij de ander.

GOEDE argumenten zijn niet altijd de JUISTE argumenten. Kijk maar naar hoe het gaat tussen de politieke partijen. Stuk voor stuk hebben de goede argumenten. En ook stuk voor stuk zijn ze allemaal even koppig en blijven ze doordrammen met steeds ingewikkeldere argumenten.... Ik denk dat sommige mensen gewoon te trots zijn om toe te geven dat ze er naast zitten, en zich daardoor zo koppig gedragen.

''ignorance is bliss''

Het is net als met schaken hoe meer zetten je vooruit kunt kijken hoe beter de schaker is. Goede argumenten zijn alleen maar te zien door iemand die verder vooruit kan zien (noem het intelligentie) Iemand die dat niet, of niet zo goed kan, zal eerder aan de eigen zienswijze vasthouden.

Wat een super vraag. En geweldige antwoorden. Ik denk misschien zien de mensen wel de goede argumenten maar willen ze er gewoon niet aan. Door wat voor omstandigheden dan ook.

Niet iedereen is in staat zijn of haar ongelijk toe te geven. Hiermee zeg je namelijk: "Ik had het fout". Dan kan je nog met zulke goede argumenten komen, gelijk krijg je toch niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100