Is het echte IQ echt te meten een paar uurtjes tijd?

In een IQ test worden een aantal onderdelen afgenomen:

* Informatie: vragen die een beroep doen op de algemene kennis.
* Overeenkomsten: gevraagd wordt de overeenkomst tussen steeds twee zaken te noemen.
* Rekenopgaven :mondeling aangeboden rekenvraagstukjes uit het hoofd oplossen.
* Woordenschat: de betekenis van allerlei woorden mondeling weergeven.
* Begrijpen: vragen over allerlei sociale- en maatschappelijke situaties.
* Cijferreeksen: rijtjes cijfers nazeggen, eerst vooruit, dan achterstevoren.
* Onvolledige tekeningen: ontbrekende details op plaatjes ontdekken.
* Plaatjes ordenen: plaatjes in de goede volgorde leggen, zodat het verhaaltje klopt.
* Blokpatronen: mozaïekpatronen naleggen door middel van blokken
* Figuur leggen: legpuzzels maken
* Substitutie: de ene schriftelijke code in de andere omzetten, naar een voorbeeld
* Doolhoven: met een potlood in doolhoven, de weg naar de uitgang aangeven.

Maar er word bijvoorbeeld niks gevraagd over kennis van een andere taal?Misschien spreekt iemand wel vloeiend spaans en frans.

Het lijkt me ook dat iemand die veel leest een hogere woordenschat heeft.
En wie het nieuws kijkt en actulaliteiten programma's zal hoog scoren op algemen kennis

En iemand die veel puzzelt de puzzels goed zal uitvoeren.

Etc...

Het IQ heeft dus ook te maken met je persoonlijke hobby's en intresses.Een mens is heel complex het
IQ dus ook. Dus hoe concreet is het IQ te meten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het echte IQ is bij geen enkel mens op elk moment exact hetzelfde, je probleemoplossend vermogen en je geheugen/concentratievermogen zijn dat immers ook niet. Dus moet je een IQ test zien als een benadering, waarbij de uitgebreidheid en de diepte van de test de spreiding rond de gevonden waarde bepaalt. Bij een "simpele" test is een spreiding van wel 20 punten mogelijk, hoe zorgvuldiger en breder de test, hoe kleiner de spreiding, test men ook vaker dan eens, dan zal dat gemiddelde beter je werkelijke IQ wat je gemiddeld genomen hebt, benaderen. De test, het testmoment, de omstandigheden en de mentale conditie van de te testen persoon hebben allemaal een invloed op dat resultaat. Vandaar dat je niet teveel waarde moet hechten aan je IQ. Door je leergierig en enthousiast op te stellen kun je ook je IQ verhogen, sommige SSRI's (moderne antidepressiva) schijnen ook een gunstig effect te hebben ( de groei van meer synaptische aansluitingen wordt dan gestimuleerd). Er wordt wel eens teveel waarde aan je IQ gehecht, terwijl de mens het meest bereikt door interesse , ijver en inzet. Zo kan het zijn dat er professoren ontstaan met een IQ van 115 en mensen op een VMBO met een IQ van boven de 130, alhoewel dit uitschieters zijn. mensen met een IQ van boven de 120 kunnen in principe alles leren. Een hoog IQ kan ook een nadeel zijn. Het bekende voorbeeld is, dat mensen met een hoog IQ proefwerkvragen verschillend kunnen opvatten en ze dan niet weten wat de docent nu eigenlijk met zijn vraag bedoelde, ofwel welk antwoord hij voor ogen had. Bij mij leidde dat er toe dat ik op alle interpretaties van dezelfde vraag maar een antwoord gaf. Gelukkig kwam ik daardoor evenzogoed niet in tijdnood. Later heb ik vernomen dat dit een veel voorkomend probleem is, vragen zijn soms minder eenduidig dan de vragensteller denkt. Daarom is het stellen van een goede (=goed geformuleerde) vraag zeker zo moeilijk als het formuleren van een antwoord, als je dat weet. Maak je over je IQ geen zorgen, stress heeft een negetieve invloed daarop.

ik heb ooit voor school een IQ test moeten doen en deze duurde ongeveer 3 uur, best pittig. Het gaat bij het IQ om intelligentie, niet of je toevallig een talenknobbel hebt of niet. De meest intelligente mensen kunnen veel moeite hebben met leren van een nieuwe taal, als je er het gevoel niet bij hebt. Het gaat puur om de basis intelligentie en hoe goed je die beheerst, vreemde talen vallen niet onder die basis, wel het beheersen van je moedertaal.

Ik heb ook 2x een IQ test gehad, daar waren meerdere sessies van 2 uur lang voor nodig. Het was uitgebreid over veschillende gebieden. Ik scoorde ook werkelijk heel hoog terwijl ik voordat we de test helemaal hebben af kunnen maken er mee was gestopt. Ik was het zat al die sessies. Echt intensief zo'n test! Maar ik denk dat het echt wel wat zegt over je intelligentie. Maar dan moeten die testen wel op elkaar zijn afgestemd natuurlijk. Want allerlei factoren beïnvloeden je antwoorden. Als je moe bent ben je ongeconcentreerd en is je reactiesnelheid langzamer en dat testen ze ook. Ik werd er zenuwachtig en stil van tijdens die IQ-test. Maar die IQ-test zegt eigenlijk over hoeveel kennis je momenteel beschikt.

Dan moet je eerst de vraag stellen: wat is intelligentie? Zoals je zelf aanhaalde is er altijd een deel woordenschat. Woordenschat heeft niets met intelligentie te maken vind ik. Dat is gewoon van buiten leren. Een andere taal spreken, algemene kennis, overeenkomsten, etc. allemaal zaken die je ooit van buiten hebt geleerd. Volgens mij is de beste manier om de intelligentie van iemand te meten door te meten hoe rap hij die zaken aanleert niet door op een bepaald moment in zijn/haar leven een test voor te leggen en te zien hoeveel je al geleerd hebt. Maar uiteindelijk valt het niet te meten. Elke IQ test geeft een ander resultaat. Heb er al zoveel gedaan en soms ben ik oerdom en soms ben ik geniaal en dan zit ik weer bij het gemiddelde.

Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies. Het is dus meer dan kennis, meer dan wat je geleerd hebt. Uit tweelingenonderzoek blijkt dat intelligentie voor ongeveer 55% erfelijk is bepaald. Deze genetische component bepaalt de bovengrens van je intelligentie, dat wil zeggen de maximale intelligentie die je kunt bereiken. De omgeving zorgt ervoor of je dit maximale niveau ook bereikt. Vergelijk intelligentie desgewenst met atletisch vermogen. Sommige mensen zijn van nature wat sportiever dan anderen. Kortom: Het gaat dus om twee factoren: genen en kennis. Wat je mee krijgt en wat je er mee doet. In een paar uurtjes tijd is dat niet te meten, want het is geen eenvoudige zaak, voornamelijk doordat intelligentie vele facetten heeft en niet eenvoudig te definiëren is. Geen enkele test kan alle verschillende facetten van de intelligentie omvatten en op een betrouwbare en valide wijze vaststellen. Altijd kan alleen bij benadering worden vastgesteld hoe goed bepaalde functies van de intelligentie zijn ontwikkeld. Iemand die die testen serieus afneemt zal dan ook altijd benadrukken dat het om een benadering gaat en een momentopname.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100