Kan je, als mens, echt objectief zijn?

Speelt onze mening een rol in onze beoordeling, ook als we denken dat we alleen naar de feiten kijken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als subjectief mens, wat we van nature zijn, kun je door de juiste werkwijze wel degelijk objectief iets vaststellen en ben je op dat moment over dat onderwerp op dat punt objectief. Door een juist protocol van proeven (dubbelblind, op verschillende manieren, door verschillende personen uitgevoerd en gecontroleerd) filter je subjectiviteit uit het systeem. Een mens kan niet vliegen kun je stellen. Springt hij, dan zou je die fractie van een seconde die hij in de lucht hangt (tussen stijgen en vallen ofwel sierlijk neerstorten) kunnen zeggen dat hij vliegt. Als je deze beeldspraak op je vraag loslaat kan een mens zeer kortstondig , objectief zijn. Iemand die zichzelf echter als objectief beschouwt, heeft wel een zeer subjectieve visie op zichzelf en zijn functioneren. In zijn poging objectief te zijn kan hem dat soms kortstondig even lukken. Om daarmee te stellen dat een mens echt objectief kan zijn in algemenen zin, ik vind van niet, dit is echter een subjectieve kijk op de zaak, ondanks dat ik gepoogd heb de vraag objectief te beantwoorden.

Het is voor een mens onmogelijk om volstrekt objectief naar de 'feiten' te kijken.

Een mens kan objectief zijn over a vastgestelde feiten,als hij het dan ook maar zo brengt.Dit is een tafel.Is objectief als het ook een tafel is.

Nee. Je kunt er naar streven, en proberen bij je oordeel niet alleen je eigen gezichtspunt, ervaring en voorkeur te gebruiken maar ook die van anderen. Zeker als het je werk is ergens verslag van te doen (journalisten bijvoorbeeld), is enige ervaringsdeskundigheid op allerlei gebied een minimale vereiste. Toch is het in de praktijk buitengewoon moeilijk, zoals onder andere duidelijk blijkt uit de duidelijke signatuur van vele kranten en teeveeprogramma's. Uiteindelijk is het voor een mens met een overtuiging en een mening onmogelijk om altijd 100 % objectief te zijn. Of je moet echt een hele dulle nono zijn die gewoon zelf totaal geen eigen mening heeft, maar die zijn er volgens mij niet zo veel. En je zou toch niet willen dat DIE de kranten moeten vullen, dunkt me.

Objectief zijn is alleen mogelijk als de kwestie geen gevoelens bij ons oproept of op welke andere manier betrekking op ons heeft of op ons kan hebben. In alle andere gevallen zal je altijd sucjectief denken ook al wil je een geheel belangenloze visie hebben op iets.

Je kan zeker objectief zijn als je objectieve meetinstrumenten hanteert. B.v. de klok of de meetlat.

je kan objectief nieuws verspreiden meer niet

Iedereen die ergens naar kijkt heeft een belang en dat is van geen twee mensen hetzelfde. Belangeloos naar iets kijken bestaat niet; zo gauw je aandachtig naar iets kijkt spelen persoonlijke belangen mee. Zelfs als het om iets eenvoudigs als een tafel gaat kijkt de een meer naar esthetiek, de ander naar constructie, ergonomie/gebruiksgemak, handelswaarde etc. Ook als je probeert objectief te kijken krijg je je persoonlijke voorkeuren nooit helemaal weggepoetst.

Ware objectiviteit, bestaat niet. Vanuit welk denkraam wordt gemeten? Een objectie gaat ergens vanuit. Het zijn en het waar te nemen. alleen de motivatie om waar te nemen geeft al kleur aan die intrinsieke activiteit.

nee want je draagt altijd jouw beeldvorming mee, tenzij je die overboord gooit dan kan je in elk geval een stuk objectiever zijn

objectief betekent: alleen gebaseerd op de zichtbare en bekende feiten. een feit is een gegeven waar geen enkele discussie over bestaat. volgens mij is dat alleen in de wiskunde en daaraan gerelateerde wetenschappen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100