Is intelligentie te meten?

Buiten de talloze testen die er zijn..
Is intelligentie daadwerkelijk te meten?
En wat is intelligentie dan?
Je kan niet iets meten waar ieder zijn eigen interpretatie
over heb.
Wat is volgens jullie een IQ cijfer.

Wat is dan wijsheid?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Intelligentie en creativiteit heb je in soorten en maten. Iedereen is op een andere manier begaafd, de een analytisch, de ander sociaal, weer een ander sportief, of juist muzikaal. Je kan dus onderscheid maken tussen verschillende intelligenties. Voor het bepalen van iemands vaardigheden is veel vaardigheid en kennis nodig. Intelligentie is waardevol, maar karakter is belangrijker. Het is b.v. heel belangrijk hoe vaardig je bent in het oplossen van problemen. Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent. De ene intelligentie zal bij de één sterker ontwikkeld zijn dan de ander, maar iedereen beschikt over meerdere intelligenties. Als je de vaardigheden van verschillende personen vergelijkt a.d.h. van testen, kun je dus ook de mate van intelligentie vergelijken. Het Intelligentie Quotiënt (IQ) Een IQ geeft aan hoe je scoort op een intelligentietest, vergeleken met het deel van de bevolking van jouw leeftijd. De groep mensen, waar de testscore op gebaseerd is, heeft een gemiddelde score van 100 en een standaardafwijking van 15. Wijsheid Wijsheid of levenswijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. De betekenis is dus praktisch of moreel. Een paar wijze uitspraken: “Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen." "Te weten dat je onwetend bent is het begin van alle wijsheid." "Een verstandige vraag is de helft van wijsheid."

intelligentie is idd zoals je zegt relatief.. een IQ-test is eigenlijk maar heel erg beperkt en oppervlakkig.. ze testen de algemene kennis maar dit wil niet zeggen dat het resultaat daarvan veel over je intelligentie zegt.. je hebt eigenlijk enorm veel vormen van intelligentie: logica, taal, sociale intelligentie, ... het zijn de intelligenties dat jij in je leven nodig hebt dat voor jou van belang zijn.. wijsheid is eerder gebaseerd en geleerd uit ervaringen.. een wijze man wéét letterlijk waarover die spreekt.. Toegevoegd na 2 minuten: creativiteit en kunstige vaardigheden.. hebben ook een inzicht nodig, deze dingen zijn evengoed intelligentie... het cijfer dat je krijgt van je IQ-test.. is enkel om die persoon te sussenn, om een zekerheid te geven..

Intelligentie is het vermogen om een groot inzicht te hebben in onbekende situatie's om daarna snel met oplosingen of/en antwoorden te komen of/en maatregelen te nemen. Deze ervaringen kunnen in de loop van jaren zorgen voor wijsheid. Dus wijsheid is het gevolg van intelligentie. Met een daarvoor bedoelde test is het redelijk te meten. Alleen als er spraken is van ongebruikelijke hoge inteligentie, kunnen de antwoorden van de test boven de vragen uitstijgen, waardoor het niet meer te testen is. Gek genoeg gebeurd dat hier op g.v. ook nog wel eens, dat het goede antwoord op een vraag niet meer begrepen wordt.

Met je iq kun je iets bedenken wat je met je wijsheid kunt beslissen wel of niet te gebruiken. Elke logische redenatie gebruikt IQ. Met wijsheid bepaal je of het vervolgens ook goed is om te doen in die situatie aan de hand van wat je in het verleden hebt meegemaakt. Toegevoegd na 2 minuten: wacht, ik zie net dat je vraag wat langer is. Wijsheid had in dit geval geweest dat ik had bedacht de vraag nogmaals te lezen om te zien of ik echt antwoord had gegeven (; IQ is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe jij scoort ten opzichte van het gemiddelde (100 is per definitie gemiddeld bij een iq test). Waarbij de bovenste 2 procent boven de 130 scoort, en de onderste 2 procent onder de 70.

Intelligentie is dat wat een IQ test meet.

Ja en nee. Je kan intelligentie meten tot een beplaald niveau. Het betekent niet standaard dat iemand die 110 scoort slimmer is dan iemand die 100 scoort. Misschien heeft diegene met 100 wel slecht geslapen. Of diegene met 110 wel geoefend.Want uit onderzoek is gebleken dat iemand die oefent 10% hoger kan scoren en onder slechte omstandigheden (slecht slapen, snel afgeleid kabaal)10% minder scoort. Van de andere kant. Iemand die gymnasium op zijn sloffen heeft gedaan zal geen 100 scoren. Bovendien heeft een meting ook te maken met algemene kennis en woorden kennis mocht je nooit een boek openslaan en nooit het nieuws kijken zal je hierop minder scoren dan als je dat wel zou doen. ik hoop dat het hierdoor een beetje duidelijker is.

Intelligentie is wel min of meer te meten , het is alleen een benadering die een grote foutenmage kent. Bovendien is de vraag wat voor soort intelligentie men wil meten. Mensen hebben hun zwakke en hun sterke kanten, een IQ test is een steekproef en de content van de steekproef kan door wisseling beduidende afwijkingen vertonen. Het kan ook per dag en per moment op de dag varieren. Dus is de meetmethode en zelfs het tijdstip van invloed. Het exacte puntenaantal zegt niet heel veel, als je slimmer dan gemiddeld bent zit je waarschijnlijk boven de 110, heb je echte slimmerikken dan zitten die boven de 120, een waarde waarbij men er van uitgaat dat je ALLES KAN leren. Boven de 130 heet je dan hoogbegaafd en boven de 140 geniaal. Het kenmerk van genialiteit is, dat deze mensen in staat zijn dingen te bedenken die boven redeneringen gaan, Mensen die zeer ver voorliepen op de tijdgeest, waarvan Einstein, Tesla, Heissenberg, Lorentz, Newton, Hawkins, de Curie's enkele voorbeelden zijn, zouden zeer hoog scoren op een IQ test. Mensen met een specifiek gebied van genialiteit, die ook wel Savanten genoemd worden, hebben vaak een IQ GEMIDDELDE wat soms de 100 niet eens haalt, maar die op hun terrein zelfs door snelle computers vaak niet te kloppen zijn (Rain Man) Wim Klein, wellicht een van de grootste rekenwonders die ooit geleeft heeft had zelfs voor cijfers geen bovengemiddeld geheugen! Hij was in staat berekeningen uit te voeren die de rekenapparatuur van destijds niet een KONDEN oplossen. Hij kon de 19e wortel uit een 133cijferig getal in anderhalve minuut uitrekenen, waarbij een belangrijk deel van de tijd opging aan het noemen van de uitkomst.(1974) Dit zijn prestaties die gewone computers niet eens kunnen en voor speciale rekencomputers nog een hele kluif zijn. Hij werkte destijds ook voor het CERN en het Wiskundig Centrum in Amsterdam. Ziin broer Leo was ook een rekenwonder met een TOTAAL andere manier van werken, hij vertaalde berekeningen in geldtransacties (dus 7gulden 35 gedeeld door 3gulden 27) Hij is echter in de oorlog omgebracht omdat hij een Jood was, Wim heeft de oorlog overleefd. Dr. Stokvis, een neuroloog heeft uitgebreid onderzoek verricht op beide broers. Met het meten van intelligentie is de meetmethode het grote probleem, omdat je probeert hersencapaciteit in een getal te vangen.Daar is ons brein echter veel te complex voor.

Intelligentie is 'meetbaar', tenminste als je de testjes volgens voorschrift uitvoert. Maar wie bepaald of jij wel dan niet intelligent bent? Op elk gebied kan je intelligent zijn maar wordt je net op een gebied getest waar jij "onder de norm" beland. Afgewezen.... terwijl je zo intelligent bent. Deze test geven een indicatie maar ze blijven een relatief gegeven. Wat waarheid is? Jouw overtuiging is waarheid, van dat moment, weliswaar.

Intelligentie is niet iets tastbaars. Daarom kun je niet zeggen dat je 1 kilo intelligentie hebt, of 15 centimeter. Maar er zijn in de loop van de jaren voldoende inzichten gekomen en tests ontwikkeld om je intelligentie min of meer te meten. De ene test is natuurlijk moeilijker dan de andere. De test op t.v. van gisterenavond wil een groot publiek trekken, dus geeft geen volkomen helder beeld. Je kunt ook intelligentie-testen oefenen, waardoor je scores omhoog kunnen gaan. Maar als het goed is, en je oefent veel van dat soort vragen word je ook een beetje slimmer, want je krijgt er meer inzicht van. Als je een muziekinstrument thuis hebt, en je gaat erop oefenen ga je ook steeds beter spelen. Intelligentie heeft te maken met kennis kunnen koppelen aan inzicht. Overigens zegt het IQ van een persoon niet altijd wat over bijvoorbeeld zijn opleidingsniveau, of werkniveau, omdat intelligentie ook gekoppeld is aan motivatie. Wijsheid is het als je je intelligentie weet om te zetten en te verhogen door gemotiveerd en gericht bezig te zijn en er hard aan te werken. Ik vergelijk het maar even met muzikaliteit. Je kunt heel muzikaal zijn, maar als je nooit een instrument bespeelt zul je nooit weten dat je muzikaal bent. Als je wel een instrument bespeelt heb je niets aan je muzikaliteit als je niet zeer regelmatig oefent. Zaken zoals intelligentie, muzikaliteit, sportiviteit e.d. kunnen alleen maar ontwikkeld worden door er ZELF iets mee te doen.

Een IQ-test meet het vermogen om een IQ-test te maken. Het resultaat van zo'n IQ-test moet vervolgens gecorreleerd worden aan intelligentie. Met andere woorden, er moet theoretisch onderbouwd worden hoe je score op een test zich verhoud tot je intelligentie. Intelligentie is het vermogen om (in nieuwe situaties) reeds verworven kennis en inzicht toe te passen. Wijsheid is het product van ervaring en reflectie. Wijsheid kun je dus ontwikkelen door na te denken over wat je meemaakt. Toegevoegd na 8 minuten: Het cijfer dat je IQ uitdrukt is een getal dat zich verhoud tot een gemiddelde van 100 (ik meen overigens dat de gemiddelde nederlander rond 110 zat). Met een IQ van 130 heet je hoogbegaafd te zijn. Dat komt bij één op de twintig mensen (5%) voor. (Soms wordt ook 2,5 % genoemd, 1 op 40) Mensen met een IQ van boven de 150 zijn extreem hoogbegaafd.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentiemeting

Ja, als je intelligentie meet, kun ment punten geven op basis van een aantal vaardigheden die getoetst worden. Vaak gaat het om (1) logisch nadenken (2) puzzels oplossen (3) foto's en details onthouden (4) woordenkennis (5) symbolen hanteren en meer. Soms is er een tijdslimiet per vraag. Maar of deze vaardigheden je "intelligent" maken, daar is niet iedereen het over eens. Daarom kwam er ook bijv. een EQ test. En zelfs als de geteste persoon volgens de mensen die de resultaten lezen "intelligent" wordt gevonden blijft dit subjectief, want intelligentie is relatief. Bovendien is een IQ test altijd een momentopname, dus de score is nooit "exact" te meten. Ook worden sommige "intelligente" mensen nerveus van tests waardoor hun score relatief laag is. Wijsheid is dan weer iets heel anders. Daar zijn geen tests voor, het komt voor sommige met de jaren en je kunt wijsheid wel opmerken aan uitspraken die iemand doet en de manier waarop iemand met mensen en situaties omgaat. Maar echt "meten" kun je wijsheid niet.

Ik snap deze vraag niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100