Zegt je handschrift iets over je persoonlijkheid?

Ik heb al vaak gelezen dat je aan de hand van iemands handschrift al veel kan zeggen over die persoon. Maar dat kan toch niet? Als ik nu systematisch van handschrift verander (bijvoorbeeld, opeens elk lettertje af elkaar schrijven) verandert mijn persoonlijkheid toch niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik heb 4 verschillende soorten handschriften, alle vier in/met consequente stijl. Heb ik dan een gespleten persoonlijkheid ? Denk toch van niet. Voor mij is het een vorm van creativiteit. Ik kan ook met mijn linkse hand schrijven. Ik ben wél van mening dat een verzorgd handschrift staat voor iemand die van orde en netheid hoort, net zoals een kribbelkrabbel handschrift zou kunnen wijzen op een persoonlijkheid met weinig tijd of een chaotische natuur. Maar of daar er echt een persoonlijkheid uit af te leiden valt... ik weet het niet.

De wetenschap die zich hiermee bezighoudt heet Grafologie. Maar het is helemaal geen wetenschap. Er is wel eens nauwkeurig onderzocht wat de grafologie kan vertellen over iemands persoonlijkheid aan de hand van het handschrift. Dat leverde geen zinnige resultaten op. Bij het handschrift van een seriemoordenaar werd niks bijzonders opgemerkt. Toch zijn grafologen in het verleden wel ingezet bij sollicitatieprocedures.

Je handschrift zegt veel over je persoonlijkheid. Wanneer een kind van de kleuterklas naar de lagere school overstapt, zal het kind al snel geconfronteerd worden met het begrip schrijven. Aanvankelijk zal een kind zich houden aan de gestelde schoolregels en proberen deze zo veel als mogelijk aan te houden, maar in de loop der jaren zal men een steeds persoonlijker handschrift ontdekken en hanteren. Immers, iemands handschrift ontwikkelt zich samen met diens persoonlijkheid. Dit is ook de reden dat sommige werkgevers bij een sollicitatie naar een handgeschreven brief vragen. Aan de hand van deze brief kan een aanstaande werkgever zijn sollicitanten analyseren en al dan niet ervoor kiezen deze voor een gesprek te laten komen of niet. Toegevoegd na 2 minuten: Wie meent iemands handschrift na te willen bootsen zal bedrogen uitkomen. Wellicht kan men een onervaren persoon hiermee om de tuin leiden, maar nimmer een expert op het gebied van handschriftanalyse. Dit komt door het volgende: wanneer men zijn eigen handschrift verdraait, dan krijgt men te maken met onnatuurlijke bewegingen. Het schrift van een vervalser mist de vaart, de soepelheid en het ritme van een ‘natuurlijke’ hand. Men kan dit goed herkennen aan de volgende punten: een onwennige aanzet en eind aan de halen, woeste lussen, vreemde rustpunten, kleine trillingen. Bij twee letters die dezelfde vorm hebben is meteen te herkennen welke vlot geschreven is en welke nagetrokken is. Dit is met name belangrijk bij een onderzoek naar een misdrijf waaronder vervalsing. Toegevoegd na 4 minuten: http://www.xead.nl/uw-handschrift-zegt-veel-over-uw-persoonlijkheid

Niet echt. Sommigen beweren dit wel, maar handschriftanalyse is een uiterst onbetrouwbare methode om iets over iemands persoonlijkheid te weten te komen. Het is niet zo dat het helemáál niets zegt: globaal genomen zal allicht iemand die harder op het papier drukt en groter schrijft, zekerder van zichzelf zijn dan iemand die dat minder doet. Maar dat zijn gemiddelde verschillen, en dat zegt weinig over het individu. Het betekent dus niet dat iemand die een lichte druk op het papier uitoefent, per definitie onzeker is. Er zijn op groepsniveau dus wel verschillen aan te duiden, maar de betekenis die aan het oordeel van grafologen wordt gegeven op individueel niveau, heeft echt geen wetenschappelijke basis. Grafologie of handschriftanalyse valt binnen de psychologie onder de projectieve methoden. Net zoals het maken van tekeningen of verhaaltjes, de bekende inktvlektest van Rorschach, of de zin-aanvultest. Het zijn allemaal methoden waarbij men uit een bepaalde expressie van iemand (of dat nu een tekening is of een associatie, een verhaaltje of een handschrift) probeert iets op te maken over diens persoonlijkheid. Al die methoden zijn weinig betrouwbaar: wat de ene expert denkt af te lezen uit het handschrift of de tekening van cliënt X, kan totaal verschillen met wat een andere expert op basis van diezelfde informatie denkt te weten. Zoals gezegd is het niet zo dat het helemaal niets zegt, en tot op zekere hoogte zijn sommige tests ook wel bruikbaar binnen de psychologie, maar dan alleen als aanvulling op andere tests, en om te bevestigen wat je via meer betrouwbare tests al eerder hebt vastgesteld. Je kunt dus wel zeggen over iemand die extreem sociaal angstig is dat het feit dat ze erg klein schrijft en bepaalde typische smalle halen maakt of bepaalde letters altijd los schrijft van andere letters dat beeld bevestigt, maar je kunt nooit zeggen dat iemand die klein schrijft, daarom dus sociaal angstig moet zijn. De bruikbaarheid van handschriftanalyse is dus heel beperkt. Het systematisch veranderen van je handschrift zal vaak wel opvallen als een krampachtig, traag en wat kinderlijk handschrift, hoewel dat dus niet met 100% zekerheid te zeggen is op basis van alleen iemands handschrift.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100