Hebben 2 of meer verschillende soorten electromagnetische straling invloed op mekaars magnetische of stroom velden ?

Je hebt verschillende electromagnetische stralingssoorten, b.v. zichbaar licht en gamma straling, allebei hebben ze een energie in watt en een magnetisch veld want dat hoort bij stroom natuurlijk. Maar nu ben ik razend benieuwd, of die 2 ook invloed hebben op elkaars magnetisch veld. Is dat meetbaar of zijn we nog niet zover met de technologie?

Groetjes Jacob

Toegevoegd na 2 uur:
Waarom is er dan energie verbonden aan het soort electromagnetische straling ? als deze energie wordt uitgedrukt in watt of joule/seconde dan moet er stroom aanwezig zijn want watt = U x I x t toch ? of wordt er in dat geval een andere formule gebruikt om de energie te berekenen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Licht en gammastralen worden gevormd door fotonen. Fotonen zijn ongeladen deeltjes zonder massa en zonder magnetisch moment. Die trekken zich niets aan van elektriciteit en/of een magnetisch veld.

nee, straling is een golf en hooguit kun je de ene golf als draaggolf gebruiken voor de andere golf, maar dat gaat niet zomaar, daar moet je een (de) modulator voor hebben.

Vermits beide elektromagnetische stralen zijn, hebben ze beide een elektrische en een magnetische component (die in princiep loodrecht op elkaar staan). Je zou ze dus bij elkaar kunnen optellen (modulatie). Hoe dit er in praktijk zou uitzien kan ik me niet zo direct voorstellen. Ik denk dat het waarneembaar effect ervan klein is omwille van het grote verschil in golflengte. De formule UxI is hier niet van toepassingen : er zijn geen ladingen die bewegen, er is enkel een elektrisch veld. Je kan je een elektromagnetische golf best als volgt voorstellen: enerzijds weet je dat een wijzigend elektrisch veld een magnetisch veld veroorzaakt, anderzijds weet je dat een wijzigend magnetisch veld een elektrisch veld veroorzaakt. Een E-M golf is dus een elektrisch en een magnetische veld die elkaar voortdurend in stand houden en zich op die wijze voortplant. Toegevoegd na 26 minuten: Om nog te antwoorden op uw vraag voor de energie: voor golven geldt de formule E = h x freq. (h= cte van Planck)

Je haalt hier een aantal dingen door elkaar. Magnetisme, elektriciteit en EM-straling zijn wel verwant maar je kan niet zomaar de formules die van toepassing zijn op het een, op het ander gebruiken. P=U*I (t komt hier niet in voor; tijd gebruik je hier alleen om vermogen om te zetten in energie waarbij de totale hoeveelheid energie geleverd gelijk is aan je vermogen in Watt maal je tijd in seconden: P*t en wordt uitgedrukt in Joule) is alleen van toepassing wanneer er daadwerkelijk een elektrische stroom loopt. Dus wanneer elektronen bewegen. Bij EM-straling is dat niet het geval. EM-straling (er zijn niet zo zeer verschillende soorten, het is eigenlijk alleen een golflengte/frequentie verschil en een bepaald frequentie gebied noemen we zichtbaar licht, een ander gebied radio golven en weer een ander gebied gamma stralen, enz.) is een vorm (het foton is niet het enige energie deeltje) van energie waar stroom een drager ervan is. Het vermogen van een lichtstraal als een verzameling fotonen (lichtdeeltjes, licht gedraagt zich als golf en als deeltje) wordt daarmee alleen afhankelijk van de frequentie en de hoeveelheid fotonen. De energie van een foton is E=h*f waarbij E de energie is, h de constante van Planck en f de frequentie. Het vermogen wordt dan het aantal fotonen per seconde. Over het beïnvloeden van EM-stralen: Als je licht als een golf ziet dan moet je wel realiseren dat je de elektrische component en de magnetische component niet zomaar los van elkaar mag zien. Een elektrische golf creëert een magnetisch veld loodrecht op de golf en een magnetische golf een elektrisch veld loodrecht op de golf. Wanneer je dus beide hebt houden ze elkaar als 1 EM-gold in stand. Een EM-golf is op die manier zijn eigen medium. Welnu: als 2 EM-golven elkaar kruisen gebeurt dat eigenlijk niet anders als dat bij iedere andere golf gebeurd. Een waterbak met een stroboscooplamp is de gemakkelijkste manier om dat te zien. Bij licht zijn die effecten wat moeilijker te zien maar een tralie (we praten hier over heel kleine doorgangen heel dicht bij elkaar) voor een laser kan hetzelfde effect zichtbaar maken van golven die uitdoven en versterken (interferentie patroon). Bij een EM-golf echter bestaan de respectievelijke componenten (elektrisch en magnetisch veld) alleen maar exact daar waar de golf is daar deze deel zijn van. Het probleem zit hem hier in de golf-deeltje dualiteit van licht. (Met alle bijkomende kwantummechanische moeilijkheden.)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100