Zouden we zwaarder zijn,als de Aarde niet zou draaien?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zou een bepaald verschil zijn in de kracht die ons bij de Aarde houdt. Aangezien de Aarde ons 'rondslingert' is er een middelpuntvliedende kracht. Dit is een naarbuiten gerichte kracht die bijvoorbeeld een discuswerper ook van een discus ondervindt voor het werpen. De naar buiten gerichte kracht 'F(m)', die een ronddraaiende massa 'm' op een afstand 'r' van een middelpunt uitoefent wordt volgens Christiaan Huygens gegeven door de onderstaande formule. Daarbij is ω de hoeksnelheid in radialen/seconde , f is het aantal omwentelingen per seconde, T is de omwentelingstijd. Hiermee kunnen we ook de middelpuntvliedende kracht die een mens uitoefent op de Aarde uitrekenen. Stel er staat een man van 70kg (massa = 'm') op de evenaar (afstand tot middelpunt Aarde = 6.378.137 meter = 'r'). ω kan gegeven worden door: 2pi / omwentelingstijd (in seconden) de omwentelingstijd is: 60*60*24*364,25 (seconden maal minuten maal uren maal dagen -schrikkeldagen meegerekend-) = 31.471.200 seconden 2pi / 31471200 = 2,00*10^-7 = ω als we dit alles invullen in de onderstaande formule volgt de middelpuntvliedende kracht op een mens van 70kg op de evenaar: 70 * (2,00*10^-7)^2 * 6378137 = 1,78*10^-5 N = naar buiten gerichte kracht Hieruit blijkt dat het verschil maar 0,0000178 N (newton) zou zijn. En dit terwijl een man van 70kg een neerwaartse kracht heeft van 686,7 N (70*9,81). Ook is deze middelpuntvliedende kracht het grootst op deze locatie, de evenaar (de afstand tot het middelpunt is het grootst), dus bij ons in Nederland zou dit verschil nog weer kleiner zijn. Het antwoord is dus ja, we zouden in principe 'zwaarder' worden (in de zin van het aangetrokken worden door de Aarde, onze werkelijke massa blijft hetzelfde). Dit verschil zou echter zo miniem zijn, dat niemand er wat van zou merken. Toegevoegd na 1 minuut: Overigens hoop ik dat de verwijzingen naar 'onderstaande formule' duidelijk genoeg slaan op de afbeeldingen hieronder. Toegevoegd na 20 uur: Ik zie nu pas dat ik een fout heb gemaakt in de berekening. De omwentelingstijd van de Aarde is namelijk niet het aantal seconden in een jaar, maar het aantal seconden in een dag. Hierdoor wordt het antwoord op de berekening aanzienlijk groter: in plaats van 0,0000178 N wordt het 2,36 N. Mijn punt blijft echter hetzelfde. In verhouding met een man die een neerwaartse kracht heeft van 686,7 N, is die 2 N (ongeveer 200 gram) Toegevoegd na 21 uur: Zie voor vervolg de reacties.

Bronnen:
http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Aarde/012.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelpuntvli...

nou, onze dichtheid zou niet meer worden. dus eigenlijk niet. maar, misschien dat we door het draaien van de aarde iets naar buiten worden gehouden, en daardoor lichter zijn. dus ik denk dat als de aarde niet zou draaien, en we op een weegschaal zouden gaan staan, we zwaarder zouden zijn.

A. Voorwerpen trekken elkaar aan op basis van de wet op de zwaartekracht. De aarde en een voorwerp oefenen derhalve een aantrekkingskracht op elkaar uit. B. Door het ronddraaien van de aarde ondervindt een voorwerp op de aarde een middelpuntvliende kracht. Het gewicht van een voorwerp op een draaiende aarde is gelijk aan A - B Als de aarde niet zou draaien, zou het gewicht van het voorwerp gelijk zijn aan A, dus is lichter.

Onze massa neemt niet toe, maar de weegschaal geeft een iets hoger gewicht aan omdat de draaiing van de aarde zorgt dat we een beetje naar buiten geslingerd worden, en de kracht om dat te compenseren wordt van ons gewicht afgetrokken.

Op de noordpool/zuidpool draait de aarde niet, op de evenaar hetsnelst. Zouden wij het verschil voelen, ik denk het niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100