Wordt de totale hoeveelheid radioactiviteit op aarde groter door de aanwezigheid van kerncentrales?

Of maakt 't (in TOTALITEIT) niks uit en wordt 't alleen op een andere manier herverspreid (gebundeld?)?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het doel van een kerncentrale is energie opwekken. Dat wordt gedaan door kernen van stabiele atomen te splijten. We beschieten die atomen daartoe met elementaire deeltjes. Bij die splijting komt heel veel energie vrij, maar ook ontstaan dan atomen die niet stabiel zijn, dwz ze vervallen weer tot andere atomen met een wat lager atoomnummer onder uitzending van straling. Die straling kan voorkomen in 3 soorten: Alfa, Beta en gammastraling. Hoe het ook zij: door atoomkernen te splijten ontstaan instabiele 'restatomen' die vervallen onder uitzending van straling. Zonder kencentrales zouden die atomen niet zelf splijten en zou die straling er niet zijn. Dus JA, de radioactiviteit neemt toe op aarde. Let op: veel stoffen zijn van zichzelf al radio-actief ( = ze vervallen onder uitzending van straling) . Dat wordt natuurlijke radio-activiteit genoemd. Wat wij doen in kerncentrales heet kunstmatige radio-activiteit. Het grote nadeel is dat de restproducten na de splijting (zoals bijv. plutonium) soms een hele grote halfwaardetijd hebben van honderdduizenden jaren (dzw dat het honderduizenden jaren duurt voordat de helft van alle instabiele kernen in het afval is vervallen tot stabiele atomen onder uitzending van straling). Dus als we nu vaten plutonium in zee gooien en over 50.000 jaar splijten ze open, dan gaan alsnog alle vissen e.d. in zee dood. Niet erg slim dus, vandaar dat we al vele jaren bezig zijn om energie te winnen uit kernfusie (zie www.fusie-energie.nl). Daarbij wordt onder zeer hoge temperatuur van meer dan 100 miljoen graden geprobeerd om deuteriumatomen (waterstof met een extra neutron in de kern) te laten samensmelten. Daarbij komt heel veel energie vrij. De zon is ook een kernfusiecentrale die echter heel rustig suddert bij een temperatuur van 'maar' 15 miljoen graden. (Gelukkig maar dat ze suddert want dan kan ze nog minimaal 2 tot 3 miljard jaar mee.) Het voordeel van kernfusie is dat het afval dat ontstaat OF niet radio-actief is OF een kleine halfwaardetijd heeft. Na enkele tientallen jaren is het afval niet meer radioactief en kan het, als het bijvoorbeeld de wanden van het 'vat' (torus) betreft, opnieuw worden gebruikt. Dit lijkt de oplossing van het energieprobleem! Helaas. Ten eerste zijn we nog lang niet zover dat we een centrale kunnen maken die meer energie oplevert dan dat we erin moeten stoppen ( om atomen op die hoge temperatuur te laten komen is enorm veel energie nodig), ten tweede: als we voor het eind van deze eeuw 20 rendabele kernfusie-centrales in Europa bouwen, dan leveren ze voor de huidige bevolking van Europa maar zo'n 10 tot 15 % van de HUIDIGE energiebehoefte. Tegen het einde van deze eeuw zal de wereldbevolking zeker tot 15 miljard zijn gegroeid (op dit moment 6,7 miljard mensen op Aarde, 50 jaar terug nog maar 3 miljard...) dus het aandeel kernfusie zal een relatief kleine rol gaan spelen.... Enfin, ik dwaal af. Antwoord dus: JA, de hoeveelheid radio-activiteit neemt toe tgv het gebruik van kerncentrales. mvg Natuurkundeleraar

Ja die wordt wel groter. Maar nog steeds op het totaal niet significant. Wat veel mensen vergeten is dat straling optelt, dus dat de blootstelling aan kosmische straling in bv. de Himalaya (hoog, bergen) in een mensenleven duizenden keren hoger is dan hier in Nederland! Het is uit een kerncentrale natuurlijk wel veel geconcentreerder op een plek, dat is het grootste probleem.

Ik denk dat de aanwezigheid van kerncentrales hier niet direct invloed op heeft. Waarschijnlijk hebben radio actieve stoffen dat wel.

In een kerncentrale wordt radioactiviteit 'gemaakt' die er eerst niet was. Dus daarmee wordt het groter, maar als het goed is (als, als), komt dit niet in het milieu terecht.

Voor zover ik het weet wordt de totale hoeveelheid niet groter omdat er namelijk kernsplitsingen plaatsvinden van bijvoorbeeld uranium dat ergens gedolven is. De stof wordt dus eerst ergens vandaan gehaald en dan vervolgens gecontroleerd "opgewerkt" tot energie. Als dat klopt is het dus een verplaatsing en geen vermeerdering.

Radioactiviteit wordt niet gemaakt. Radioactieve stoffen komen voor op aarde, en zelfs mensen zijn stralen ioniserende straling af. Radioactiviteit is hier in Nederland geen issue. Op plekken waar kerncentrales staan is de concentratie hoger, en men hoort vaak van radioactief afval. Maar deze stoffen waren voor gebruik ook al radioactief. Globaal gezien hebben kerncentrales geen invloed op de radioactiviteit. Een voorbeeld hiervan is de himalaya. Daar is de radioactiviteit stukken hoger dan in Europa. En ik heb nog niet gehoord dat er in de himalaya een kerncentrale is gebouwd.

Hangt af van hoe je "hoeveelheid radioactiviteit" definieert. In kerncentrales wordt uranium-235 of plutonium-239 gesplitst in radioactievere splijtingsproducten. Bij dat proces ontstaat dus extra straling die trouwens goed afgeschermd wordt van de omgeving. Zonder kerncentrales neemt de totale hoeveelheid straling heel geleidelijk af. Bijvoorbeeld het natuurlijke koolstof-14 met een halfwaardetijd van 5730 jaar vervalt tot stikstof-14 door uitzending van een elektron (bèta-straling). In speciale kernreactoren worden ten behoeve van medische toepassingen radioactieve isotopen gemaakt, bijvoorbeeld kobalt-60. Dit betekent weer een (zeer kleine) toename. Maar voor blootstelling aan radioactieve straling in het dagelijks leven spelen bovenstaande voorbeelden eigenlijk geen rol.

Het hangt er denk ik vanaf in hoeverre je de aarde als een gesloten systeem moet beschouwen. Volgens de eerste wet van de thermodynamica zou er binnen zo'n geen systeem geen energie verloren gaan of gecreëerd kunnen worden uit het niets. Straling is natuurlijk energie. Als ik het vorenstaande zo als leek beschouw kom ik tot de conclusie dat kerncentrales en de processen die gebruikt worden om ze draaiende te krijgen en houden dus niet meer zouden betekenen dan een concentratie van aanwezige straling, althans per saldo. Daarmee bedoel ik dat ik besef dat er verrijkt wordt, waardoor, zoals mijn voorganger zegt extra straling bijkomt. Ik denk dat de hoeveelheden in het gehele systeem (aarde) echter in balans zijn. Gepost op: donderdag 09-04-2009 04:28:09

Nee Het maakt niks uit. Het raakt alleen verspreid. Je zou de vergelijking kunnen aangaan met aardolie. Het verbranden van aardolie voegt geen CO2 toe aan de aarde. Het was er al. Je verplaatst de CO2 alleen van de grondstof naar de atmosfeer. Of bedoel je met je vraag iets anders?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100