Wat is vuur precies?

Ik doe een werkstuk over vuur bij scheikunde en wil graag weten wat er bij vuur (een verbranding) gebeurt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Vuur is een chemische reactie. Het 'vuur' waar we meest mee vertrouwd zijn is de chemische reactie tussen koolstof en zuurstof, met CO of CO2 als produkten. Omdat die reactie gepaard gaat met een grote warmte-ontwikkeling vindt ze niet helemaal plaats in bijvoorbeeld het hout of de lont van de kaars. In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld niet te veel wind) onstaat er een 'vlam' die gedeeltelijk gereageerd materiaal meeneemt in een warme luchtstroom waar het verder reageert. De chemische reactie genereert niet enkel warmte maar ook licht, en dat is waarom je een vlam kan zien (En dat is ook waarom andere stoffen verbranden met een andere vlam-kleur).

Bronnen:
http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3579

Vuur is het zichtbare (licht) en voelbare (warmte) verschijnsel dat optreedt als een brandbare stof een oxidatiereactie ondergaat bij hoge temperatuur. Door opwarming van naburige materie komen brandbare gassen vrij, waarmee het proces zichzelf in stand houdt. De warmteontwikkeling veroorzaakt convectie en een verticale luchtstroom vanwege de zwaartekracht omdat de verhitte gassen lichter zijn. Bij onbeheerste uitbreiding spreekt men van een brand. De kleinste eenheid van een vuur noemt men een vlam.

Bronnen:
wiki

Het belangrijkste dat je moet weten is dat vaste stoffen niet branden, en vloeistoffen ook niet. Het enige dat brandt is gas. Dat klinkt raar, want bijvoorbeeld hout is geen gas, en benzine ook niet. Maar toch: van hout brandt alleen maar de vrijkomende damp, van benzine brandt alleen maar de verdampte benzine. Een verbanding is de binding van zuurstof aan de brandstof, en bij deze verbinding komt energie vrij. Omdat de lucht met de zuurstof erin gemakkelijk mengt met de brandstof, gaat de verbranding snel verder: de vrijkomende warmte wordt gebruikt om het vervolg van de brandstof te laten verdampen of vergassen, en om de reactie tussen zuurstof en brandstof te laten starten. De brandstof bestaat veelal uit een koolwaterstof, waarvan de koolstof verbrandt tot koolmonoxide en kooldioxide, en de waterstof verbrandt tot water. De overige elementen die in de brandstof zitten, kunnen soms wel en soms niet branden. Als deze niet kunnen branden, blijven ze als as achter. Als ze wel kunnen branden, zul je ze mogelijk kunnen aantonen, ze zitten als geoxideerd gas in de afgassen.

Om vuur te maken heb je een brandbare stof (heel vaak koolwaterstoffen), zuurstof en een ontstekingsbron nodig. Met de ontstekingsbron verhit je de brandbare stof waardoor er gassen vrijkomen. Deze gassen gaan een verbinding aan met zuurstof (z.g. oxidatieproces). In principe is verbranding, wat je in dit voorbeeld als vuur waarneemt, een chemische reactie waarbij het gas elektronen afgeeft aan zuurstof. De reactie is zelfonderhoudend, tot de brandbare stof of zuurstof op is. Bij veel chemische reacties komt energie vrij,, die je in het geval van vuur als warmte (convectie en straling) waarneemt. Wat is er heerlijker dan op de camping rond een kampvuur te zitten op een kille zomeravond. Een bijkomend verschijnsel bij verbranding is dat de temperatuur oploopt en dat daardoor de bewegingsnelheid van de atomaire deeltje omhoog gaat, wat weer tot gevolg heeft dat er meer energie vrijkomt (meer warmte en meer licht). Dus pas op: speel nooit met vuur. En ook in discussies kan het vuur hoog oplaaien! Mensen hebben het vuur niet uitgevonden zoals het wiel, maar heeft het zich eigen gemaakt. Vuur komt zoals je weet in de natuur voor, zoals bij bosbranden, vulkaanuitbarstingen en blikseminslag.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100