Hoe is het keukenzout op aarde ontstaan?

Voor school moet ik een portfolio over keukenzout maken. Maar ik kan nergens vinden hoe het keukenzout op aarde is ontstaan..

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Keukenzout bestaat uit natriumionen (Na+) en chloride-ionen (Cl-) die samen natriumchloride (NaCl(s))vormen. Deze ionen komen van nature voor in heel veel gesteenten op aarde. Als gesteente bijvoorbeeld afslijt en uit elkaar valt, komen die ionen daarbij vrij, opgelost in het water van de zee (Na+(aq) en Cl-(aq)). Dus alle afbraakproducten die van het land in de zee terecht komen, zorgen er voor dat de zee zout wordt. Als die zee vervolgens om een of andere reden uitdroogt, blijft er een flinke laag NaCl (s) (zout met verontreinigingen) achter. Als daar weer een heleboel aardlagen overheen gaan, komt de laag NaCl diep in de aarde terecht en wordt steenzout genoemd. Dit steenzout kan gewonnen worden uit de aarde en gereinigd worden tot keukenzout. Dit wordt bijvoorbeeld in Hengelo gedaan. Je kunt ook bassins maken waarin het zeewater kan indampen zodat het zout achterblijft, en daaruit keukenzout maken. Dit wordt b.v. op Bonaire gedaan. In onderstaande bron vind je een leuk sprookje over de zoute zee, en ook een keurige wetenschappelijke verklaring.

Bronnen:
http://www.beleven.org/verhaal/waarom_de_z...
http://www.natuurwetenschappen.nl/modules....

keukenzout is door de mensen gemaakt (en gezuiverd) dus dat kan je niet op aarde vinden in een of andere bron ;-) kuikenzout maakt met uit gewonnen zout. Zoutwinning is het winnen van zouten, met name keukenzout, uit voorkomens daarvan en het prepareren van dit zout voor de daaropvolgende zuivering daarvan. Er bestaan wereldwijd drie zoutwinningsmethoden: winning uit de bodem (bijvoorbeeld de zoutmijnen waar steenzouten en kalizouten worden gewonnen), het winnen van zeezout uit de zee en uit zouthoudende oppervlaktewateren. Zout komt in de natuur voor in de grond als steenzout op plaatsen waar in een geologisch verleden binnenzeeën zijn opgedroogd. Het wordt daaruit al eeuwen gewonnen, bijvoorbeeld bij Salzburg, dat niet voor niets zo heet: Salz is namelijk het Duitse woord voor zout. Het is ook de belangrijkste component van de opgeloste stoffen in zeewater en wordt ook daaruit direct door verdamping van het water gewonnen. meer info via de link

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutwinning

Al in de prehistorie ontdekten onze voorouders dat zeewater bij eb op ondiepe plaatsen in warme klimaatzones een witte neerslag met een apart smaakje achterliet. Hiermee begint de geschiedenis van ons dagelijkse zout. Het zou echter nog vele duizenden jaren duren voor de mens erachter kwam, dat het witte goedje méér kon bieden dan smaak alleen. Zout bleek een goed conserveringsmiddel. Vanaf die ontdekking zijn om het bezit van het ‘witte goud’ talloze oorlogen gevoerd, honderden grote zee- en veldslagen geleverd. Vanuit Egypte en Babylonië, India en China brachten Phoenisische en Griekse zeelui het ‘witte goud’ naar ‘onze’ klassieke wereld. Plinius de Oude wijst in zijn geschriften al op de economische waarde van zout en Tacitus verhaalt over een op Egyptische manier gestoelde zoutwinning in de monding van de Tiber. Hier vandaan werd de hier gebezigde techniek van zoutwinning verspreid over het hele Romeinse rijk. Het zou model staan voor de zoutwinning langs de Spaanse, Portugese en Franse kusten. Er is een tijd geweest, dat zout belangrijker was dan geld. En zelfs belangrijker dan zilver en goud. In de Romeinse tijd kregen officieren in het leger naast betaling in muntgeld ook een deel betaald in ‘sal’, ofwel zout. Want er werden magische krachten aan zout toegedicht. Strijders die een nipje zout namen vóór een gevecht presteerden beter. Deze honorering in natura werd ‘salarium’ genoemd. Inderdaad: de voorloper van ons salaris.

Bronnen:
http://www.culinair.net/index.php?action=i...

misschien heb je hier wat aan, of anders een bezoekje aan dat museum? De eerste keer dat er zout werd ontdekt in Nederland was in 1886 in Delden. Men was daar overigens eigenlijk op zoek naar schoner drinkwater en stuitte bij toeval op de zoutlagen. Tot dan kwam het zout vooral uit Duitsland, maar nadat door de Eerste Wereldoorlog de zoutimport moeilijk werd, besloot men om zelf in Nederland zout te winnen, dit was echter pas in 1918 het geval. De klassieke toren, zoals ook op de afbeelding gezien kan worden, is vandaag de dag echter een industrieel monument, de eigenlijke winning geschiedt door middel van de zouthuisjes, die overal in het landschap te vinden zijn. Al sinds het midden van de bronstijd wordt steenzout gewonnen in zoutmijnen. Met name de Hallstatt-cultuur dolf in de buurt van Salzburg diepe schachten in de Kalkalpen. Vele vondsten getuigen van de lange geschiedenis van deze mijnen, waarvan sommige tot in de 18e eeuw gebruikt werden. De rijkdom van deze cultuur kan dan ook met enige waarschijnlijkheid aan zouthandel worden toegeschreven. Ook in Wieliczka gaat de historie van de zoutmijnbouw tot deze tijd terug en kent een vergelijkbaar continu gebruik. Toegevoegd na 9 minuten: Ook nog leuk gevonden: Onderzeese vulkanen Een andere bron is het vulkanisme. Bij uitbarstingen stromen er vanuit het binnenste van de aarde veel hete gassen en gloeiend gesteente naar buiten. Ook daarin zitten chemische elementen (Chloor (Cl-)) waaruit zout kan ontstaan. Bij de vulkanen op het land gaat het transport van gassen en kleine deeltjes naar de oceanen gedeeltelijk via de atmosfeer. Bij vulkanen onder de zeespiegel reageert het uitgestoten materiaal direct met het zeewater of lost daar gedeeltelijk in op. Je zou dus kunnen stellen dat zout ontstaan is uit een chemische reactie door de zeer vroege en massale vulkaanactiviteiten en de bijbehorende uitbarstingen heel heel lang geleden in het begin van de aarde.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutwinning
http://www.vlissingen.nl/Bibliotheek-Vliss...
http://www.zoutmuseum.nl/

Natrium en Chloor zijn ontzettend reactief met elkaar en het eindresultaat is natriumchloride ofwel keukenzout. Beide zijn elementen die ooit de ruimte in geslingerd zijn door stervende sterren en bij het ontstaan van de Aarde samen met heel wat ander materiaal hier terecht gekomen. Op een hete (nat werkt ook) Aarde is het niet moeilijk voor te stellen dat natrium en chloor zo zout vormen. Als dan water over en door gesteente komt waar dat zout in zit dan lost dit op in dat water en wordt dan naar de zeen gevoerd. Naarmate de continenten veranderden droogde zo grote zoutwatermeren en zeen op en laten dan grote hoeveelheden zout achter. Dat geconcentreerde zout vinden we tegenwoordig terug op zoutvlakten en in lagen onder de grond waar het door de mijn industrie uit gehaald wordt, gezuiverd en verpakt wordt als keukenzout.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100