Hoe is de tijd ontstaan?

Niet de meting ervan maar het fenomeen zelf, hoe kan dit ontstaan uit het niets?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik ben bang dat nog niemand daar achter is, net zoals dat niemand zeker weet hoe het komt dat we nou eigenlijk bestaan.

Het ligt sowieso aan dag en nacht. Natuurlijk kregen mensen al gauw door dat het steeds donkerder werd tot de nacht en daarna lichter. Doordat het dus overdag licht was, gingen onze voorouders overdag al het werk doen, want dan konden ze alles goed zien, in de nacht zagen ze niets en gingen ze een slapen om tot rust te komen.

Tijd en ruimte zijn relatieve begrippen. Letterlijk. Met de big bang is er een grote slinger gegeven aan een gigantisch proces waarbij sindsdien dingen zijn gaan gebeuren in een bepaalde volgorde. De tijd die wij waarnemen is eigenlijk niets meer dan de opeenvolging van gebeurtenissen in het heelal. Het tempo waarop je die gebeurtenissen waarneemt is relatief aan de snelheid die je ten opzichte van die gebeurtenissen hebt. Tijd is gebonden aan de waarneming van een waarnemer. De vraag "hoe is tijd ontstaan" is eigenlijk "het is een deel van de implicaties van het ontstaan van dit tijdruimtecontinuum". De grotere vraag is dus hoe is dat ontstaan (big bang). De nog grotere vraag is hoe is de big bang ontstaan. Het antwoord daarop proberen ze te vinden in bijvoorbeeld de Large Hadron Collider (http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider) en andere deeltjesversnellers.

Volgens de huidige stand van de wetenschap is het heelal zo'n 14 miljard jaar geleden tijdens de oerknal uit het niets ontstaan. Toen is ook de tijd gaan "lopen". De voornaamste argumenten voor de oerknal zijn 1. De melkwegstelsels verwijderen zich met toenemende snelheid uit elkaar, 2. Bij de oerknal onstonden de elementen Waterstof en Helium en wel in verhouding die de berekeningen voorspelden en 3. De oerknal gloeit nog steeds na met een waarneembare temperatuur van 4 graden kelvin. Maar het is met deze theorie net als met alle andere in de wetenschap: hij is geldig totdat er een betere voor in de plaats komt. Maar de oerknaltheorie houdt het al bijna 75 jaar uit .... Kijk voor meer informatie op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal

Miljarden jaren lang was er geen tijd. Voor dieren was dit ook niet nodig, het zou ze vroeger een rot zorg geweest zijn of het nu maandagmiddag half twee was, of zondagochtend 6 uur. Toen de mensachtige ontstonden, waren er ineens wezens die bewust konden waarnemen. Heel langzaam werden ze zich bewust van verleden, heden en toekomst. En was het begrip van dag en nacht, niet meer voldoende. De dag werd onderverdeeld in ochtend en middag. Toen ook dit niet meer voldoende voldeed, ging men steeds verder met de tijd te verdelen en ontstond het begrip TIJD. Een deel van de dag kon voorbij gaan, dus tijd ging voorbij. Veel later ging men vooruit kijken,( toekomst) en acheruit kijken( verleden). Men werd zich bewust van zomer en winter en werd zich bewust dat dit steeds maar herhaalde, zo ontstond een jaar en heel veel later werden dat maanden, weken en dagen. Maar ondanks deze ontwikkelingen blijft TIJD een vreemd begrip. Achter je computer lijkt de tijd anders te verlopen dan bij de tandarts in de wachtkamer. 5 min. wachten op de bus is anders dan 5 min. onder water blijven zonder zuurstof. Maar het blijven 5 min. Het blijft TIJD.

Tijd is afhankelijk van je snelheid ren opzichte anderen. Naarmate je snelheid toeneemt zal de tijd langzamer verlopen. Bij benadering van de lichtsnelheid zal de tijd (bijna) stil staan. Een lichtdeeltje (foton) dat door een ster miljarden jaren geleden is uitgezonden, zal voor zichzelf bijna geen tijd 'verbruikt' hebben. De reis van het foton door het heelal zal als een flits verlopen, maar voor ons menselijke waarnemers die een veel lagere snelheid hebben duurde het een eeuwigheid voordat het foton hier op aarde aankwam.

Eeuwen geleden waren de sterrenkundigen de eerste die door de sterren te bekijken vast stelde dat er een terugkomende beweging was van sterren, planeten en andere hemellichamen. Zo waren de zon, de maan en de sterren de dingen die de tijd gingen bepalen.

Dit klinkt als een filosofische vraag. Het moment voor dat tijd bestond is alleen te meten als er tijd was, wat een paradox lijkt. Volgens mij doel je hier op de grootste vraag ooit: Hoe is alles ontstaan? Velen zullen zeggen bij de Big Bang, waar ook de drie ruimtelijke dimensies zouden zijn ontstaan. Of er iets voor het begin van alles is, is de basis van vele religies. Ik zou zeggen: wanneer je het antwoord vind, deel het met de wereld!

God heeft de wereld geschapen en ook de hemellichamen.Hij gaf de zon om de dag aan te duiden en de maan en de sterren voor de nacht. Dit was het begin van de tijd, zoals wij die kennen. Voor de schepping was er geen tijd. Voor ons niet te bevatten, omdat er aan alles een begin en een eind zit. Hierboven is al gezegd dat het de dieren geen bal kan schelen hoe laat het is, maar dat is niet helemaal waar. Je hebt duidelijk dag- en nachtdieren en ook de mens is zo gemaakt dat de stofwisseling overdag anders is dan 's nachts. Ik ben bang dat ik wel een paar minnen kan verwachten, omdat dit volgens velen een mening is en niet de absolute waarheid, maar dat is de big-bang theorie tenslotte ook!

Ik ben aan het zoeken geweest en hier vertellen ze dat er zelfs tijd was voor de big bang. http://www.youtube.com/watch?v=crQvu4NygAc Toegevoegd na 3 minuten: onbekend zover ik kan vinden als dit klopt tenminste wat eigenlijk wel logisch is. Als er iets beweeg de voor de big bang dan was er al tijd.

De tijd bestaat niet. Klokken wel.

Tijd ontstaat niet. Zolang het heelal bestaat, bestaat er tijd. De een had/heeft het alleen meer nodig dan de ander. Vanochtend stond ik op en dacht wat heb ik gisteren ook al weer gedaan en hup dat was het begrip tijd geboren. Ik had iets achter me gelaten. Mijn vrouw vroeg, wat bedoel je nou precies met gisteren, want ze heeft geen begrip van tijd en komt daardoor altijd te laat. Jongens als Huygens en Harrison hadden zich er gewoon niet mee moeten bemoeien. Wat maakt het uit hoe laat een trein gaat als de volgende er al weer aan komt. Dus gaandeweg ontstaat zo iets. Niemand kan hier een sluitende verklaring/antwoord op geven, simpelweg omdat het in de loop van onze geschiedenis een steeds belangrijkere plaats heeft ingenomen. Maar er is niet een persoon aan te wijzen die het bedacht heeft. Ik ga morgen voor vijf weken met vakantie. Als er geen tijd bestond ging ik gewoon op vakantie en niemand weet wanneer ik terug kom. Lijkt me wel ludiek, behalve voor degene die zitten te wachten. Waar blijft hij toch? Wel ik ben over tijd. Ik hoop je vriendin niet!

tijd is gebonden aan ruimte(ook wel plaats genoemd). zonder tijd zou alles stil staan er zou niks gebeuren omdat er alleen maar een plaats is waar iets kan gebeuren alleen is er geen tijd om het te laten gebeuren. zonder plaats zou tijd geen invloed hebben op ons universum deze 2 dingen zijn als ying en yang zonder elkaar zouden ze niet bestaan. tijd en ruimte bestaan al voor de big bang anders zou de big bang nooit hebben plaats kunnen vinden. tijd is iets dat ergens loopt als een zand loper het beinvloedt alles. tijd zal waarschijnlijk een keer ophouden netzoals de zandloper.

Tijd maakt deel uit van de zogenaamde "ruimtetijd", in de fysica sinds ca 1910 wordt tijd gezien als een van de coordinaten om gebeurtenissen mee te beschrijven. Dit wordt de Minkowskiruimte genoemd naar de Russische wiskundige Minkowski. Daarom denkt men dat de tijd en de fysieke ruimte (de ruimte die is gerelateerd aan waarnemingen) zozeer verweven zijn dat het voor het ontstaan van het Heelal geen zin heeft om van tijd te spreken. De ouderdom van het heelal is 13.75 miljard jaar. Men denkt dat het heelal tijdens een exponentieel versnelde expansie is ontstaan (kosmische inflatie bron 2), vanuit een punt. Een ander fundamentele vraag is hoe ons bewustzijn en waarnemingsvermogen met de tijd verweven zijn. In de fysisch mathematische beschrijvingen zijn tijd en ruimte veel meer een eenheid dan in de ervaring van levende wezens. Het antwoord op je vraag zou dan afhangen van het ontstaan van het vermogen van levende wezens om de tijd te ervaren. De bron is een interessant, goed geschreven en leesbaar boek, dat een inzicht geeft hoe de wetenschap tijd en ruimte beschouwt.

Ja, hoe kan iets ontstaan uit niets? Ik denk niet dat wij mensen dat kunnen bevatten... Volgens mij is tijd een manier om te voorkomen dat niet alles tegelijkertijd gebeurt ;)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100