Zijn 'normen en waarden' voor iedereen gelijk ?

Wat voor de een 'norm-aal' of 'waarde-loos' is, geldt voor de ander andersom. Daardoor worden er compromissen gesloten of bepaalde dingen worden 'doorgedrukt', waardoor er ergernissen ontstaan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je moet ook even het verschil tussen deze twee in de gaten houden, want vaak worden ze door elkaar gebruikt. Zo kan het zijn dat twee mensen dezelfde waarde hebben, maar hier toch een andere norm aan stellen. Mijn oma en ik hechten bijvoorbeeld beiden waarde aan fatsoen. Maar ik kan in de zomer een mini-jurkje met spagettibandjes best fatsoenlijk vinden, terwijl mijn oma kan vinden dat hier eigenlijk mouwtjes bij horen en dat het rokje tot over de knie moet vallen. We hebben dan beiden dezelfde waarde, maar een andere norm daarvoor. Waarden zijn over het algemeen vrij universeel, maar ook hier zijn verschillen in. Een Indiër kan het bijvoorbeeld respectloos vinden dat ik mijn baas tegenspreek, terwijl ik het pas respectloos vind als ik zijn idee de grond in boor maar het heel gewoon vind dat ik met een idee kom dat volgens mij beter werkt en dit netjes aan hem uitleg. Onze waarde respect is dan hetzelfde, maar de norm is anders. Pas als er verschillen in waardes zijn dan is het moeilijk om in discussie te gaan, omdat deze zo bij je persoon of groep horen dat je hier moeilijk vanaf kunt wijken. Over de norm kan altijd een compromis gesloten worden dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Nee normen en waarden zijn verschillend, zij die ze opleggen hebben andere normen en waarden als zij die ze moeten gehoorzamen... Helaas maar het is zo...

Je geeft zelf het antwoord al. Nee. Normen en waarden worden gevormd door opvoeding. Dus mensen met dezelfde ouders hebben min of meer dezelfde set. En mensen in eenzelfde leeftijdscategorie hebben gelijekre normen en waarden dan andere generaties. En zo zitten er tussen verschilende bevolkingsgroepen verchillen. Er zijn normen en waarden die gelden voor een land of volk (bv: Doodstraf is redelijk buiten onze normen en waarden. Een hand afhakken van een dief kan al helemaal niet en vrouwen besnijdenis hoeven we in nederland niet eens over te praten).

Neen. Licht aan de opvoeding,soms ook aan de omgeving b,v op je werk,daar worden de normen en waarden opgesteld door de werkgever.

Normen veranderen voortdurend. Normen worden vastgelegd : of het nu ISO 9000-normen (kwaliteistsystemen zijn of HACCP (hygienenormen ) of AQAAP (militaire normen) of Q9000 (autoindustrie)Milieunormen of Algemene omgangsvormen. Deze zijn meetbaar en evalueerbaar.Er zijn er duizenden. Waarden daarentegen zijn niet zomaar in een wet te gieten. Waarden worden meegegeven met de opvoeding in de eerste plaats. Menselijke waarden in de de Universele verklaring van de mens zijn wel gelijk voor de hele mensheid. Waarden veranderen met nieuwe complexe samenlevingsvormen :de multiculturele samenleving,de immigratei , de vergrijzing (respect voor ouderen) de debatten over pijnbestrijding, euthanasie ea.

Nee, normen en waarden zijn voor niemand exact gelijk!

Een goede compromis is er een, waarbij beide partijen, water bij de wijn doen. Maar wat jij bedoelt gebeurt inderdaad maar al te vaak. Mensen hangen te sterk aan hun eigen normen en waarden om goede compromissen te kunnen sluiten. Zodat dingen doorgedrukt worden en van een 'goede' compromis niet altijd sprake is, dan ontstaan ook de ergenissen

Kan me dat niet voorstellen dat die hetzelfde zijn. Aangezien dat ik net in een reactie het verwijt kreeg dat een Fransman je best wel tegemoet wilt komen als je hem in het Frans aanspreekt en je aan past aan zijn waarden en normen. En dat alleen om duidelijk te maken dat je met de bewuste Fransman in het Engels wilt communiseren... Dus kan me niet voorstellen dat als ik me alleen tot Nederland beperk dat de waarden en normen voor iedereen gelijk zijn...

Aangezien het onder het kopje normen en waarden staat komt er een filosofisch antwoord. Vanaf de tijd van de Ionische filosofie. Oftewel de begin van de filosofie werd er al nagedacht over "nomos". Wat we vandaag de dag normen en waarden noemen. Dit kwam omdat Ionië in aanraking kwam met andere culturen. Deze culturen hadden al enorm andere normen en waarde. Dit is het begin van het relativistische denken over dit vraagstuk. Kortom normen en waarden zijn voor iedereen anders. Er bestaat onder de filosofen algemene consensus dat normen en waarde relatief zijn aan in iedergeval cultuur. Hier zijn natuurlijk uitzonderingen op zou zijn er erg religieuze mensen die geloven dat zelfs normen en waarden absoluut zijn en afkomstig van God. Ik deel de mening van de relativisten. Kijk simpelweg om je heen. Niet alleen hebben mensen uit andere culturen verschillende normen en waarde. Ook wordt het voor een groot deel bepaald door opvoeding en omgeving. Je kan ook niet stellen dat normen en waarde absoluut zijn. Immers dan moet er een bron zijn en dan moet je uitvluchten in een god.

Nee, dat kan heel verschillend zijn. Je krijgt dit mee met je opvoeding maar in je latere leven kan het nog wel veranderen. Waar je mee om gaat wordt je immers mee besmet. Je zult van huis uit best niet geleerd hebben om een bushokje te vernielen en toch gebeuren dit soort dingen in groepjes wel weer. wat je verstaat onder normen en waarden ligt zowel aan jezelf als aan je omgeving.

Normen en waarden en normen zijn in het afgelopen jaar uitgegroeid tot een ‘hot-issue'. Iedereen heeft ineens over het herstel van normen en waarden. Zowel in de politiek als op straat lijkt iedereen zich doordrongen van het belang van het herstellen van normen en waarden. Maar wat zijn eigenlijk normen en waarden? Of beter gezegd waarden en normen, want een norm volgt uit een waarde. Een waarde is een binnen een bepaalde groep of samenleving heersende opvatting, waaraan door de leden van deze groep of samenleving groot intrinsiek belang (of waarde) wordt toegekend. Bij een waarde kan worden gedacht aan bijvoorbeeld: rekening houden met elkaar of respect hebben voor het eigendom van anderen. Deze waarden dienen, zoals gesteld, als uitgangspunt voor normen. Normen zijn gedragsregels, informeel (opstaan voor een zwangere vrouw in de bus) of formeel (strafbaar stellen van diefstal volgens het Wetboek van Strafrecht). Belangrijke vervolgvragen bij het nadenken over waarden en normen zijn: Betekenen waarden en normen voor iedereen hetzelfde? Zijn ze voor iedereen gelijk? Zijn ze voor iedereen even belangrijk? Het antwoord op deze vragen kan alleen worden gegeven door de samenleving zelf.

Bronnen:
http://www.chilloutwoudenberg.nl/sjw/norme...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100