Als alles in ons universum uit causale verbanden bestaat, is er dan wel plaats voor het concept van "vrije wil"?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee.

Dit thema is door veel filosofen besproken. Als alles causaal is, is er geen vrije wil mogelijk. Het hoogst haalbare is dan, dat wij *denken* dat we vrije wil hebben. Een andere mogelijkheid is, dat niet alles causaal is. Op kwantummechanisch niveau lijkt dat zo te zijn: daar is alleen sprake van waarschijnlijkheden, niet van voorspelbaarheid. Echter, ook dit concept leidt niet automatisch tot het bestaan van vrije wil. De kwestie is nog niet opgelost. In die zin is er dus nog geen definitief antwoord mogelijk op je vraag.

Ik ga links.O nee,toch maar rechts. Misschien zie ik het te simpel,maar er valt toch bijna altijd iets te kiezen in het leven?Dat zal niet altijd vrijwillig gaan,maar in veel gevallen wel. Mijn antwoord is dus ja.

Ik denk dat de causale verbanden in ons universum van een veel grotere orde zijn dan die wij ooit kunnen en zullen begrijpen. Als we ons leven zien als bijvoorbeeld een snelweg met 10 rijbanen hebben wij de vrije wil om te bepalen op welke rijbaan we ons begeven. De snelweg blijft echter dezelfde kant op gaan.

Ja: Misschien begrijp is de vraag niet helemaal. Neem nu de keuze om linksaf te gaan of rechtsaf. Deze keuze maak je uit vrij wil. Voor het universum maakt dit niets uit. Met jouw keuze bewandel jij jouw pad en kom jij dingen tegen op jouw pad die jouw verder helpen. Daar zorgt het universum wel voor. Het universum dwingt niet, maar kan wel richting aangeven. Bijvoorbeeld door het pad linksaf wat mooier en aantrekkelijker te maken dat het pad rechtsaf. Stel je staat op een t-kruising. Je weet niet de weg. Links en rechts hetzelfde: weiland (ik hou het hollands). Maar links valt de zon net een beetje mooi door de schaapjeswolken. Rechts wordt dan ook in vergelijking met links grauw. Welke kant ga je op?? Je hebt nog steeds de vrije wil om te kiezen, maar het wordt je wel aantrekkelijk gemaakt om voor linksaf te kiezen. Daar zorgt het universum wel op: synchroniteit.

Dat is een hele goede vraag waar filosofen al eeuwen lang mee bezig zijn (vanaf de middel eeuwen) en waar niet een eenduidig antwoord op is te vinden. Het is ook zeker een intressante vraag omdat het een heleboel morele implicaties heeft. Bijvoorbeeld stel we zijn gedetermineerd moeten we criminelen dan wel in de gevangenis zetten? Immers hij heeft geen invloed op zijn eigen handelen. Het antwoord dacht dicht bij mij in de buurt komt is die van de Amerikaanse filosoof Daniel Denett. Hij komt met een soort tussen positie tussen het determinisme en complete vrije wil. Zijn positie heet het compatibilisme. Het complete concept is te lang om hier kort uit te leggen dus geef ik het verkorte standpunt van Dennett. De mens is moreel verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het maakt in zijn filosofie niet uit of alles volgens een weg gaat of niet. De vraag of dit zo is laat hij dan ook in het midden. Vrije wil en determinisme kunnen naast elkaar bestaan. Of er nou meerdere mogelijkheden zijn of maar een dat maakt niets uit bij een vrije wil. Of de keuze al is gemaakt of niet er is geen externe bron die de keuze op je oplegt en daarom ben je vrij. Het dogma van deterministen is dat je voor vrije wil meerdere mogelijkheden moet hebben. Terwijl er volgens hen maar een mogelijke uitkomst is. Met dit dogma maakt Dennett korte metten. Vrije wil wil zeggen dat er geen externe kracht is die de keuzes oplegt. Het antwoord op de vraag is dus ja er is zelf in een complete gedetermineerde wereld waar alleen alles op causale verbanden bestaat plaats voor vrije wil. De assumptie dat er meerdere mogelijkheden moeten zijn voor een vrije wil is namelijk verkeerd.

Wat bedoel je precies met "vrije wil". Je hersens zitten zo ingenieus in elkaar dat daar via alerlei neuronen en neurotransmitters e.d. je wil volledig causaal wordt bepaald. Het universum inclusief de menselijke wil is volledig causaal verbonden.

Ja, we hebben zeker een vrije wil.Het is zelfs zo dat hoe meer we gedetermineerd zijn, hoe meer keuze mogelijkheden we hebben. Stel, zoals Daniel C.Dennet het zo mooi verwoordt, stel je moet over een veld lopen waar de bliksem gaat inslaan dan word je kans om er heelhuids door te komen veel groter als je ongeveer weet waar hij gaat inslaan. Hoe meer we over de werking van genetisch materiaal te weten komen, hoe groter onze vrijheid om er al dan niet mee aan de slag te gaan. Des te meer we weten, des te meer we onze vrije wil kunnen gebruiken, meer keuzemogelijkheden, meer vrijheid, en ook meer verantwoordelijkheid. Zoals Sartre destijds al zei: De mens is wat hij van zichzelf maakt.Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid op zich nemen door zijn vrijheid uit te oefenen.

Persoonlijk ben ik van mening dat "vrije wil" een illusie is. Alsof er ook iets is als een "onvrije wil". Wat wij ervaren als onze wil is het complexe resultaat van "causale verbanden" die in onze hersenen gelegd worden. De werking van onze hersenen kan door allerlei factoren beschadigd raken waardoor onze "vrije wil" tot afwijkend gedrag leiden. Het is bekend dat de eerste levensjaren van grote invloed zijn op de patroonvorming in de hersenen. (inprentingsperiode) Hier worden de wortels gelegd voor onze vrije wil die gedurende ons leven kan veranderen. Ik denk dat een "wil" spreekwoordelijk "vrij" is als deze in de samenleving uitgeoefend kan worden. In een strenge cultuur, religie of dictatuur kan dit meestal niet; de wil is niet vrij om te kiezen.

Ja of nee is hier geen antwoord. Je zou net zo goed als antwoord kunnen geven: Groen. Was dit causaal? Nee ik denk van niet. Het was een hersenspinsel van mij. Ik maakte een ideetje met jouw vraag. Ik gaf daar een antwoord op. Ik besloot dat een simpel ja of nee hier niet voldoet. Omdat het veel te kort is. Je kunt je afvragen of de vraag ALS alles in ons etc etc wel een vraag is die relevant is. Causaliteit is duidelijk aanwezig. Toeval bestaat ook niet. Iets valt je toe ( denk ik tenminste ) Dat alles neemt niet weg dat ik kan willen een verband te veranderen binnen mijn mogelijkheden. Ja natuurlijk zit de angel in de laatste drie woorden. Neemt niet weg dat ik mijn mogelijkheden ook kan sturen. Ik wil er domweg niet aan dat mijn vrije wil gestuurd zou worden door allerlei gebeurtenissen om mij heen die er voor gezorgd zouden hebben dat ik nu een vraag zit in te vullen voor GV. Dat is mijn beslissing net zo goed als het mijn beslissing is om te zeggen dat deze vraag niet beantwoord kan worden met ja of nee maar ook met groen. Dat wil ik gewoon en daarom staat het los van enige causaliteit.

Ik denk dat wij wel degelijk een vrije wil hebben, alleen wordt deze beperkt door de mogelijkheden.

Zonder causale verbanden is voorspellen en vermijden onmogelijk. Juist omdat causale verbanden bestaan, heb je wel de mogelijkheid te voorspellen en te vermijden. Die mogelijkheid wordt ook wel vrije wil genoemd.

ja, vrije wil is ook causaal

onlangs in het nieuws: een mevrouw weigerde om in boot te stappen dat slecht uit zag, even later zonk de boot en aantal mensen verdronken. dat noem ik dan het uitoefenen van je vrije wil want de meeste mensen stappen als lammetjes in, die mevrouw kiest zelf wat zij wil. de hele verhaal is aan elkaar causaal verbonden maar de vrije wil is duidelijk aanwezig. in de islam alles is causaal in de zin dat het lot van alles is vooraf bekend bij god tenminste, dat is tegenstrijdig met het concept hemel en hel..mensen moet kunnen kiezen. filosofisch gezien is alles ook causaal want je kunt altijd een reden vinden waardoor je een keuze maakt maar dat verklaart alleen maar de causale verbonenheid en niet je eigen inbring in de keuze, de mevrouw van hierboven heeft duidelijk haar waarnemeing van de slechte staat van de boot serieus genomen en besloot om niet in te stappen, zo kun je je hersens stimuleren om de goede keuzes te maken. hoe minder je beheersing voor singalen is des groter je afhanklijkheid wordt.

Bronnen:
geen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100