Wat is de helft van oneindigd veel?

Het kan niet oneindigd veel zijn.
Je kunt het geen waarde geven als in een getal, dan zou het dubbele van de helft van oneindigd veel namelijk een waarde hebben en niet oneindigd veel zijn.

Ik zou zeggen, het kan niet? (Net zoals je zou krijgen 1/2X)

Toegevoegd na 1 week:
Ik kan geen beste antwoord geven vanwege de verschillende invalshoeken. Maar heel erg bedankt voor al jullie antwoorden!

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je geen waarde hebt is er ook geen helft van die waarde, er is dan ook geen helft van iets wat oneindig is omdat het oneindig is. Om een helft van iets te hebben moet iets een begin en eindpunt hebben.

Het IS oneindig veel, ook de helft. Toegevoegd na 15 minuten: Zo heb je zelfs oneindig tot de macht oneindig. Wat dus oneindig veel is. Dit soort singulariteiten heb je nu eenmaal in de wiskunde. Zo hebben zwarte gaten een oneindige dichtheid. Dit is wiskundig en natuurkundig een lastige zaak. de wiskunde voorziet niet in een dergelijke waarde, je kunt er niet mee werken. Het klinkt vreemd maar oneindig gedeeld door oneindig is alleen 1 als je aan de term oneindig een vaste getalswaarde toekent. Het getal google (10^100)(dat is dus een 1 met 1oo nullen is al groter dan het aantal atomen in het heelal, wat op 10^80 geschat wordt (daar is een brede foutmarge in) Toch is men er in de wiskunde niet (voldoende voor te porren om oneindig een vaste waarde toe te kennen. zo is delen door nul verboden omdat het antwoord oneindig is. Je zou dan kunnen stellen dat het getal oneindig dus verboden zou moeten worden. Omeindig heeft als waarde een verstorende functie, de helft van oneindig zou immers net zo groot kunnen zijn als 2X oneindig. En zo kun je oneindig lang doorzeuren. Ook voelen we wel aan dat oneindig niet bestaat. Hoe klein atomaire deeltjes ook zijn, ze hebben een eindig aantal in het (bekende ) heelal. Tijdens de big bang was de temperatuur volgens sommigen oneindig hoog. Steeds stel je dan eigenlijk dat je dat getal niet weet. Omdat de expansie van het heelal de eerste microseconden enorm moet zijn geweest is ook de snelheid van het licht in die fase niet van kracht. Het getal oneindig maakt dus grondwaarden (zoals de lichtsnelheid) onbruikbaar. Je kunt dus stellen dat oneindig een zuiver hypothetisch begrip is. Voor de rest stelde een beroemd geleerde dat twee dingen oneindig waren , het heelal en de domheid van de mens, van het eerste was hij niet zeker. Laten we ons er het hoofd dus maar niet teveel over breken, dat zou wel eens oneindig dom kunnen zijn.

1/2 ∞ zou je antwoord zijn (∞ is teken voor oneindig) Toegevoegd na 17 seconden: 1/2×∞ *

Je zou dus kunnen zeggen wat is de helft van google? nou ga maar vragen of de maker van internet zogenaamd de helft wil verwijderen kijk dan maar wat er uit komt! wie weet een super getal en kom j op het nieuws xD

Ik zou zeggen. De helft van oneindig is 0. Je kan namelijk oneindig in de + en oneindig in de -

De helft van oneindig is ook oneindig. Merk op dat oneindig geen getal is, maar een begrip, dus vergelijkingen met bv een Googol of Googolplex gaan allemaal mank, want dat zijn wel getallen. Wel kan je makkelijk zien dat de helft van oneindig nog steeds oneindig is: neem alle natuurlijke getallen, dus: 1, 2, 3, 4, 5, .... Streep nu de helft weg, bijvoorbeeld de even getallen, dan hou je over: 1, 3, 5, ... Hoeveel zijn dat er dan? Ga maar tellen... nog steeds oneindig. Voor meer van dit soort oneindigheids paradoxen zie bijvoorbeeld het Hilbert Hotel. Let op: dit zijn paradoxen omdat je toch het begrip oneindig wil zien als getal en dat kan dus niet.

Een ander kant om deze vraagstelling te benaderen (gevoelsmatig) dan zou ik zeggen de helft van oneindig is altijd meer dan genoeg.

Ik gok dat het niet kan inderdaad. Je kunt 'oneindig' niet definiëren. Je weet namelijk niet waarvan je de helft wilt hebben dus kun je ook niet de helft daarvan weten. Mijn redenatie dus.

De oneindige helft ;-)

even heel simpel geredeneerd... oneindig is een onbekend getal... in de wiskunde kun je een getal dat onbekend is weergeven door x. dan is de helft van dat getal dus 1/2x. of ben ik nu te simpel....? Toegevoegd na 1 minuut: zoals je zelf al aangaf,ben benieuwd waarom zou dat niet kunnen dan? Toegevoegd na 26 minuten: (Σ1n)/2, als je niet akkoord gaat om oneindig als een getal te zien. ik ben een redelijke leek op hoger wiskundig gebied, dus ik kan helemaal in de verkeerde richting zitten....

halverwege oneindig

oneindig veel : 2 dus eindig veel

Dat hangt er van af welk oneindig je bedoelt. Absoluut oneindige Continuümhypothese Oneindige verzameling Onsterfelijkheid Transfiniet getal Volgens de wiskundige Georg Cantor was het Absoluut Oneindige het concept van een oneindigheid dat de oneindige getallen overstijgt. Cantor stelde het Absoluut Oneindige gelijk met God. Hij kende het Absoluut Oneindige diverse mathematische eigenschappen toe, zoals, dat elke eigenschap van het Absoluut Oneindige ook teruggevonden wordt in één of ander kleiner voorwerp. De helft van het Absoluut oneindige zou dan een halve God moeten zijn (volgens Cantor).

De helft van oneindig is 20 meter

Oneindig is een onbepaald grote waarde, echter dat is een voorlopigheid. In een voor ons geldig moment is het oneindig. De groottje is zo dusdanig dat het *momenteel* niet uit te drukken valt in een getalswaarde. Vanuit dat uitgangspunt het volgende voorbeeld: Als je je in een bootje midden op zee bevindt en om je heen tot in de horizon kijkt, kijk je naar de voor jouw op dat moment geldende oneindigheid. Echter als je vanuit dat bootje wordt opgepikt met een helicopter, en daarna overstapt in een ruimtevaartuig, ga ineens steeds verder zien dan die eerder door jouw vastgestelde horizon. Tot het punt dat je de eindigheid ineens wel ziet, de aarde als blauwe bol bijvoorbeeld. Oneindigheid is dan ineens niet meer abstract en blijkt sterk afhankelijk van *perceptie* te zijn. Terwijl je dit leest dijt het heelal uit. De grootte ervan is voor 'ons een paar jaar geleden' oneindig, echter recentelijk is benaderd hoe groot het waarschijnlijk is. Het heelal dijt uit in een ruimte die voor 'ons nu' oneindig is. In die momentopname is de helft van oneindig niet te bepalen, echter vanuit een nieuwe perceptie en een andere moment in tijd is er een grote waarschijnlijkheid dat dit wel geldig is.

Bronnen:
Mijn eigen visie, doe er mee wat je wil...

Misschien is hiervoor ons verstand te klein. Wij spreken wel over oneindig veel, maar ergens moet iets toch ooit ophouden. Neem nu 'er zijn oneindig veel zandkorreltjes op de wereld'... dit zal een gigantisch getal zijn, iets dat we ons niet kunnen voorstellen. Maar ... het zal wel ergens eindigen. Enkel over tijd en ruimte kan ik mezelf niet uitspreken, maar welke aardling wél ? Zou er een begin en een einde zijn ? En wat komt er dan na het einde ? In de veronderstelling dat oneindig bestaat, is het niet deelbaar door twee. Want als je dat dan met twee zou vermenigvuldigen zou je een uitkomst hebben, en stel je vast hoeveel oneindig is. Et voila, mijn geniaal antwoord ;-)

Je kunt oneindig niet delen. Je kunt nul eigenlijk toch ook niet delen. Maar eigenlijk is nul wel een logisch antwoord, want als je een getal deelt door oneindig krijg je nul en ook andersom: oneindig : 2 = 0 2 : 0 = oneindig enz.

Oneindig is wat je besef overstijgt. Het is groter dan je kan begrijpen. Zodra je er iets aan toevoegt, doe je net alsof je het wel begrijpt: oneindig plus 1 (o ja, begrijp je dat?) Oneindig is een absoluut begrip. Net als 'zwanger', wat je ook niet voor de helft kan zijn.

Als je een hotel hebt met oneindig veel kamers en je laat oneindig veel gasten alleen in de even genummerde kamers (wat kan, er zijn immers oneindig veel even genummerde kamers) wonen, de helft van alle kamers, dan heb je oneindig veel gasten, oneindig veel bezette kamers en toch oneindig veel lege kamers. Je ziet dat de helft van een oneindige hoeveelheid nog steeds een oneindige hoeveelheid is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100