Wat is het verschil tussen de ziel en de geest?

Geweten, verstand, (onder)bewustzijn, intuïtie en dergelijke nog buiten beschouwing gelaten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dan uitsluitend de woordbetekenissen: ziel de; -en 1 v(m) het niet-stoffelijk gedeelte vanwaaruit de mens leeft; (godsd) onsterfelijk deel vd mens: ter ~e gaanasterven; b) ophouden te bestaan; God hebbe zijn ~ gezegd ve overledene; zich met hart en ~ aan iets wijden met zijn hele wezen 2 m,v persoon, mens: hoe meer ~en hoe meer vreugd hoe meer gasten hoe prettiger; ~tjes winnen bekeerlingen maken geest de; m -en 1 het denkend, voelend en willend deel vd mens 2 levensbeginsel in de mens, ziel: de ~ geven sterven 3 geheel van ideeën, gevoelens van bep. personen, volken, tijden enz.: in iems ~ handelen volgens zijn bedoeling 4 scherpzinnigheid, esprit 5 schim, spook || de Heilige Geest de derde persoon vd Goddelijke Drie-enigheid

Bronnen:
van dale

Geweten is dat wat de ander in het verleden gezegd heeft aan geboden en verboden en dat galmt te pas en te onpas door je hoofd... Verstand is het vermogen om verbanden te legeen en begrippen te leren... Onderbewustzijn is dat waar je moet ervaren, maar niet weet dat je het ervaart... Bewustzijn is weten/ervaren dat je het weet/ervaart... Intuïtie is een weten, dat vooraf gaat aan nadenken... Ziel is dat wat je levend maakt, de chauffeur van je auto, hij/zij die je de wereld laat zien, de bezieling van je lichaam... Geest is het proces in je verstand/mind, dus gedachtengang in je hersenen... De geest krijgen is snappen en dat is altijd plotseling en kost geen tijd... Dus het verschil van Geest en Ziel is reeds gegeven, zie hierboven... ok?

Taalkundig zijn het synoniemen: Volgens van Dale; ziel = het niet-stoffelijk gedeelte vanwaaruit de mens leeft geest = het denkend, voelend en willend deel vd mens Verder heeft elke levensovertuiging weer een eigen interpretatie van beide woorden.

ehm sorry maar als je geweten, verstand, (onder)bewustzijn, intuïtie en dergelijke nog buiten beschouwing laat... waar heb je het dan over?

Kijk, dit mooie en heldere stukje tekst vond ik op Wikipedia toen ik 'ziel' intikte: In het christendom bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam. Dat deel van de mens wat in de seculiere psychologie vaak wordt aangeduid met het "onbewuste" of het "onderbewustijn" wordt in het christendom aangeduid met "geest." De geest kent functies als "intuïtie", "geweten", en godbewustzijn." De ziel kent functies als "voelen," "willen" en "denken." Deze functies kunnen afgeleid worden uit oudtestamentische teksten waarin ziel en geest aan bepaalde functies worden gekoppeld. In het christendom wordt de geest ook van de ziel gescheiden. Zo noemt Hebreeën 4:12 de scheiding tussen ziel en geest, en lezen wij hoe in de lofzang van Maria zij duidelijk onderscheid maakt tussen haar ziel en geest(Lucas 1:46-47). Ook 1 Thessalonicenzen 5:23 geeft het verschil duidelijk aan. Na de dood keert de geest terug tot God die haar gegeven heeft (Prediker 12:7), terwijl de ziel neerdaalt in het dodenrijk. Dit laatste wordt vele malen aangegeven in het Oude testament, als er gesproken wordt over neerdalen in het dodenrijk. Dit slaat op de ziel, niet het lichaam, want dat kent immers geen bewustzijn na de dood. Lekker helder, he..en zo ging het nog wel een stukje door, ook over hindoïsme, etc. Check zelf:

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie)

De geest is verwant met menselijk bewustzijn. De ziel wordt omschreven als de niet-materiële, spirituele component van de mens. "De geest (pneuma) is het onstoffelijke deel dat mensen gemeenschappelijk hebben. De ziel (psyche) is het onstoffelijke deel van de mens specifiek voor het individu."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100