Wie kan mij vertellen in welk jaar de mens is ontstaan volgens de evolutietheorie de mens van nu en hoe?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

NIEMAND Toegevoegd na 15 uur: Ik blijf bij mijn antwoord, ondanks alle minnen!

Er is onlangs een schedel gevonden van een mensachtige van meer dan 3 miljoen jaar oud. Is er nog het probleem vanaf wanneer je wil gaan tellen, zijn mensachtige ook mensen? Er zijn ook meer soorten mensen geweest, tellen die ook mee? Toegevoegd na 16 uur: Aanvulling, de gevonden schedel was niet van een mensachtige maar van een mens. Er leefde toen in Afrika de homo habilis en de homo rudolfensis. Tot nu toe was de oudste vonst van en fossiel van de eerste mens, 2 half miljoen jaar oud, deze was dus ouder!

Als je het over de mens van nu spreekt, dan spreek je over Homo Sapiens. Onderzoek naar DNA wijst er op dat die soort ongeveer 200.000 jaar geleden als soort is ontstaan.

Niemand kan je vertellen in welk jaar dat gebeurt is. Da's een behoorlijk specifieke vraag. De reden waarom niemand je kan vertellen in welk jaar een nieuwe soort ontstaat, is omdat de definitie van soort nogal lastig te bepalen is. De grenzen zijn onduidelijk, omdat het een geleidelijk proces betreft. De meest gangbare definitie van "soort" houdt in dat een populatie zich in een reproductief isolement bevindt - wanneer het niet langer voor vruchtbaar nageslacht kan zorgen met een andere populatie, wordt gesproken van verschillende soorten. Je moet echter niet verwachten dat dit van de ene op de andere dag gebeurt. Een kind zal altijd tot de soort van zijn ouders behoren, alleen wordt bij reproductieve isolatie het verschil tussen verschillende populaties op gegeven moment zo groot dat er van twee soorten gesproken wordt. Je kunt binnen dat proces echter nergens een kind aanwijzen dat van het ene op het andere moment een andere soort is geworden. Die benamingen kunnen we nu maken, omdat de tussenschakels er niet meer zijn - maar het is een kunstmatige grens, omdat er historisch gezien een onafgebroken keten is. Hoe dit gebeurt is, wordt nog altijd over gedebatteerd - er zijn hypothesen over semi-aquatische primaten waar we onze grotendeels kale huid aan zouden hebben te danken, er zijn hypothesen dat de domesticatie van vuur en het hiermee koken van vlees de ontwikkeling van onze hersenen een andje heeft geholpen door meer brandstof te leveren, en zo zijn er nog een heleboel stellingen, die allemaal waarschijnlijk een deel van het verhaal zijn. Het ligt er ook een beetje aan hoe je de "mens van nu" definiëert. De meeste mensen van nu zijn strikt genomen geboren na 10 mei 1895 (oudste nog levende mens), maar dat zul je niet bedoelen. De oudste fossielen die geclassificeerd worden als homo sapiens zijn zo'n 200.000 jaar oud.

Volgens de ene bon 3-4miljoen jaar geleden, volgens sommige DNA onderzoekingen 200 000 jaar en volgen anderen is het via een DNA afkomstig uit de ruimte. Wat nog altijd een raadsel is, is dat de mens qua vermogens zo ver van de dieren afstaat, ofschoon het DNA weinig van sommige apen verschilt. We zijn nog altijd NIET op de missing link gestuit, daar is geen concensus over. Zolang de missing link niet gevonden is en dus ook niet gedateerd kan worden , is het onmogelijk te zeggen hoe oud de mens is/ hoe lang hij bestaat. Ook zitten we nog altijd met problemen dat er voetafdrukken van mensen zijn gevonden met daaroverheen de pootafdruk van een dinosaurus. Het is echter onaanvaardbaar voor evolutionisten, dergelijk materiaal te presenteren, omdat het hun inzichten en gedachten verstoort. De evolutie leer of -theorie is net zo goed een leer als de creationistische of de neo-Darwinistische. De bril die je opzet, bepaalt ook het gezichtsveld. Zelf denk ik aan een geniaal ontwerp(er) die steeds verder is gaan ontwikkelen. Vind ik een steen, dan denk ik niet aan een Ontwerper die dat bedacht heeft, vind ik een horloge , dan weet ik zeker dat dat ontworpen en gebouwd is, de simpelste cel is ongelooflijk veel ingewikkelder als een horloge. Moeilijk te begrijpen......

De eerste vertegenwoordigers van onze soort, Homo Homo sapiens, verschenen zo'n 125.000 jaar geleden. De oudst bekende mensachtigen zijn ruim vier miljoen jaar oud.

Bronnen:
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossier...

De jaartellingen blijven altijd een onzekere factor in deze overleveringen.! Men kan dit alleen bij benadering berekenen aan de gevonden voorwerpen en menselijke en dierlijke resten. Niemand kan je hier antwoord op geven.!

Ongeveer 200.000 jaar geleden. Dat is trouwens niet strict volgens de evolutietheorie. Die theorie zegt namelijk niet *wanneer* een soort is ontstaan, maar *hoe* verschillende soorten ontstaan. Maar goed, die 200.000 jaar is gebaseerd op DNA-onderzoek, uitgaande van het idee dat de evolutietheorie klopt. Wat betreft het hoe: dat heb ik al eerder samengevat, daarom een knip-en-plakactie van mezelf: "Het is niet zo dat er ooit een groep van tien apen was, en toen drie van die tien apen spontaan in mensen veranderden. Hoe het wel werkt: levende wezens hebben genen die voor bepaalde eigenschappen zorgen. Als ze zich voortplanten, krijgt hun nakomeling de helft van de genen van de moeder en de helft van de genen van de vader. er zijn dus meerdere combinaties mogelijk, die verschillende uitkomsten hebben. Bijvoorbeeld meer of minder haar, of meer of minder complexe hersenen. Het hebben van bepaalde eigenschappen heeft in een bepaalde omgeving een groter voordeel om te overleven. Dat maakt dan ook de kans groter dat het levende wezen, laten we de gemeenschappelijke voorouder van mens en aap als voorbeeld nemen, lang genoeg overleeft om zich voort te planten. En dát maakt weer de kans groter dat de genen die verantwoordelijk zijn voor die eigenschappen worden doorgegeven aan de volgende generatie, terwijl de genen die verantwoordelijk zijn voor eigenschappen die minder voordeel om te overleven minder vaak worden doorgegeven, simpelweg omdat het dier met die eigenschappen vaak niet lang genoeg overleeft om zich voort te planten. Dit proces heet ‘natuurlijke selectie’. Als je dit proces bekijkt ove lange tijd - denk aan millennia, niet aan een paar generaties - dan kan een soort zich afsplitsen. Een groep heeft inmiddels zulke andere genetische eigenschappen dat ze zich niet eens meer zouden kúnnen voortplanten met leden van de andere groep, ook al heeft die groep dezelfde voorouders. In de andere groep was het namelijk om wat voor reden dan ook geen evolutionair voordeel om dezelfde genen te selecteren, of de mutatie die zo belangrijk was voor de ene groep komt in de andere groep überhaupt niet voor. Dit is de reden dat uit één gemeenschappelijke voorouder-soort zowel mensen als apen konden ‘ontstaan’."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
http://www.goeievraag.nl/vraag/klopt-evolu...

Lastige vraag, het hangt namelijk van je definitie van de mens af. Een aantal mogelijke definities: 1 - Homo sapiens sapiens (de huidige ondersoort die bestaat en zich onderscheid van de Neanderthaler). 2 - Homo sapiens (de soort inclusief de Neanderthaler. 3 - Homo (het geslacht, inclusief Homo erectus en Homo habilis). 4 - de mensachtige evolutionaire tak na de laatste afsplitsing van de mensapen (chimpansees).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100