Welke bewijzen zijn er voor de ouderdom van de aarde?

Weet jij het antwoord?

/2500

Korte feiten… over het schatten van de ouderdom Als evolutie door natuurlijke processen van amoebe tot mens mogelijk is, zoals de evolutionisten beweren, dan zou dat miljarden jaren vereist hebben om tot stand te komen. Bij een jonger universum zou evolutie onmogelijk zijn. Sommige methodes om de ouderdom te schatten lijken aan te geven dat de aarde extreem oud is. Veel andere processen blijken aan te geven dat hij veel jonger is. Er is geen wetenschappelijke methode die positief vast kan stellen dat de aarde erg oud is—of relatief jong. Het absolute bewijs van een oude aarde zou miljarden jaren plaatselijke metingen en observatie vereisen

n 1862 publiceerde de Schotse natuurkundige William Thomson (beter bekend als Lord Kelvin) berekeningen waarin de ouderdom van de Aarde uitkwam tussen 20 miljoen en 400 miljoen jaar. Hij nam aan dat de Aarde was gecreëerd als een compleet gesmolten bal steen, en berekende hoe lang het duurde voor de bal afgekoeld was tot de huidige temperatuur. Geologen hadden problemen deze (voor hen korte) ouderdom van de Aarde te accepteren. Biologen konden wel accepteren dat de Aarde niet oneindig bestaan had, maar zelfs 100 miljoen jaar leek te kort. Charles Darwin, die Lyell's werk had bestudeerd, stelde de evolutietheorie op waarin de evolutie van organismen door natuurlijke selectie plaatsvindt. Natuurlijke selectie, dat een combinatie van genetische variatie en cumulatieve selectie inhoudt, kon alleen op waarheid berusten als de Aarde al zeer lang bestaan had. Zelfs 400 miljoen jaar leek daarvoor nog te kort. In 1869 viel Thomas Huxley, een grote aanhanger van Darwin, Thomson's berekeningen aan. Hij beweerde dat ze, hoewel correct uitgevoerd, op foute aannames berustten. (Huxley zou achteraf gelijk blijken te hebben, Thomson's berekende ouderdom was nog steeds te klein. Thomson probeerde het probleem via natuurkundige weg aan te pakken, de biologen en geologen via een andere weg: uiteindelijk zaten de laatsten dichter bij de waarheid.) Huxley slaagde erin een lang en productief debat op te roepen. De Duitse natuurkundige Hermann von Helmholtz en de Canadese astronoom Simon Newcomb berekenden onafhankelijk van elkaar de hoeveelheid tijd die nodig is voor de Zon om vanuit een gasnevel tot zijn huidige diameter te accretiseren. Ze kwamen uit op 100 miljoen jaar, waarmee ze een grens aan de ouderdom van de Aarde gaven die overeenkwam met Thomson's berekeningen. In hun berekeningen namen ze echter aan dat de Zon alleen warmte uitstraalt door gravitationele contractie (samentrekking onder invloed van de zwaartekracht). Ze kenden geen andere manier waarop energie geproduceerd kon worden. Andere wetenschappers waren het ook met Thomson's berekeningen eens. De zoon van Charles Darwin, de astronoom George Darwin, stelde voor dat de Aarde en de Maan van elkaar los gebroken waren in de tijd dat beide gesmolten waren. Hij berekende vervolgens de hoeveelheid tijd nodig voor de wrijving van de getijden om de Aarde een 24-urige dag te geven, en concludeerde dat Thomson gelijk moest hebben. In 1899 berekende de Ier John Joly de snelheid waarmee zout door erosie in de oceanen terecht kan komen en kwam tot de conclusie dat de Aarde ongeveer 90 miljoen jaar oud moest zijn.

Ik weet het niet. Wat wel interessant is: de theorie van Darwin en het scheppingsverhaal uit de Bijbel komen steeds dichter bij elkaar. Vroeger was er geen enkele toenadering mogelijk, nu worden bij opvatttingen op elkaar gelegd en worden overeenkomsten besproken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100