Welke beroemde evolutiebiologen/evolutietheorieën zijn er ?

(sommigen kunnen door 2 personen zijn gemaakt, dus vraag ik evolutiebiologen OF evolutietheorieën... Gelieve deze vraag niet te verwijderen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het woord evolutietheorie wordt hier wederom gebruikt alsof het één verschijnsel is, dat - bijvoorbeeld- gebruikt kan worden als tegenovergestelde van , pakweg, creationisme. Dat is echter te kort door de bocht. Evolutie is een verschijnsel dat we eigenlijk tamelijk eenvoudig kunnen aantonen en zelfs waarnemen, en dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van en de ontwikkeling der soorten. Het stukje 'theorie' slaat vooral op het precieze mechanisme / de mechanismen áchter dat proces, zoals natuurlijke selectie. Al heel lang voor Darwin waren er mensen die hun hersens gebruikten en naar de wereld om hen heen keken, en begrepen dat de wereld geen status quo is, die eenmalig zo geschapen en altijd zo gebleven is. De oude grieken (met naam : Amaxinandros) zagen al een soort 'ontwikkeling' in de dierenwereld van vis tot mens. een idee dat nooit helemaal is weggeweest, en ondanks de middeleeuwen uiteindelijk in de verlichting weer serieus tot onderzoek kon leiden. Een van de grootste namen was Lamarck, die wel zag dat soorten veranderden, maar dacht dat dat kwam door overerving van verkregen eigenschappen. (Bijvoorbeeld : giraffen krijgen een langere nek door het reiken naar hoge blaadjes, dus erven hun jonkies een langere nek). Ook dacht hij dat uitgestorven dieren dieren waren die bij de zondvloed de ark gemist hadden, en deelde dieren dus in bij 'post-deluviaanse' en 'ante-deluviaanse' dieren (dino's met name). Darwin was verreweg de bekendste, niet zozeer omdat hij met de enige sluitende verklaring kwam, maar omdat hij ZO ongelofelijk veel bewijzen en gegevens voor evolutie verzamelde, dat werkelijk geen mens die nog serieus genomen wenste te worden er nog omheen kon. Al is dat zeker geprobeerd (en zijn er nog steeds mensen die het proberen). De tijd was er trouwens rijp voor, want aan de andere kant van de wereld was Alfred Russell Wallace al tot de zelfde conclusie gekomen. De grote doorbraak kwam toen de Duitse monnik Mendel feitelijk ontdekte wat genen waren en hoe dominante en recessieve overerving in hun werk gaan. En dan heb je nog interessante zijpaadjes als Ernst Haeckel, die meende in embryo's een mini-versie van de evolutie te zien, waarbij ieder levend wezen alle stadia tot het eind-staium doorloopt. Of Louis Leakey, die met name de evolutie van de mens onderzocht. Tot op de dag van vandaag zoeken we naar mechanismen en wetmatigheden achter evolutionaire processen. Mijn lettertjes zijn echter helaas op......zie opmerkingen

Darwin is de bekendste.

In de Griekse filosofie komt bij Anaximandros (+/- 610 v.Chr. - 546 v.Chr.) al de gedachte van biologische evolutie voor. Hij geloofde dat vissen de eerste levende wezens waren, en dat dieren en mensen daaruit waren ontstaan. Binnen de westerse wereld was het, onder invloed van het christendom, tot in de 19e eeuw algemeen aanvaard dat de soorten apart geschapen waren. Men geloofde ook dat soorten onveranderlijk waren. Jean-Baptiste Lamarck, naar wie het Lamarckisme is genoemd Dergelijke creationistische opvattingen werden in meerdere of mindere mate gedeeld door diverse wetenschappers, waaronder Carolus Linnaeus (1707-1778). Linnaeus ontwierp een systeem om de natuur in te delen. Dit hiërarchische systeem vormde de grondslag van de taxonomie. Evolutionisten kwamen echter ook voor. Erasmus Darwin (1731-1802), de grootvader van de bekende Charles Darwin, dacht bijvoorbeeld dat alle warmbloedige dieren een gemeenschappelijke afstamming hadden. Onder invloed van de geologie raakte ook steeds meer de opvatting verbreid dat de aarde een ouderdom had van miljoenen jaren. Het uniformitarianisme van James Hutton (1726-1797) en Charles Lyell (1797-1875) speelde hierin een belangrijke rol. Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) was één van de eersten die een wetenschappelijke hypothese opstelde over biologische evolutie. Zijn opvatting over de overerving van verworven eigenschappen is bekend geworden onder de noemer Lamarckisme. Deze opvattingen hebben echter nooit algemene aanvaarding gekregen binnen de wetenschap, hoewel onderzoek aantoont dat bepaalde epigenetische eigenschappen (zie ook epigenetica) op een Lamarckiaanse manier kunnen worden overgeërfd. Een karikatuur van Darwin als aap. Charles Darwin ontwikkelde zijn ideeën over de evolutietheorie tijdens zijn loopbaan als natuuronderzoeker. In 1858 kreeg hij een essay van Alfred Russel Wallace (1823-1913), die dezelfde ideeën beschreef over evolutie door natuurlijke selectie. Dit essay leidde er toe dat Darwin zijn theorie versneld publiceerde. In 1859 gaf Darwin zijn boek uit, met de titel On the origins of species by means of natural selection.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheor...

Hugo de Vries (grondlegger genetica) Ernst Mayr (theoretisch sluitende defintie van een soort) Edmund Wilson (eilandtheorie) Ronald Fisher,Haldane (wiskundige benaderingen), W. D. Hamilton ea (gen centraal in plaats van het organisme en zijn eigenschappen).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100