Hoe wordt een geschikte plek voor schaliegaswinning uitgekozen?

Ik vraag mij af hoe gasindustriebedrijven beslissen waar zij (proef)boringen willen gaan doen naar schaliegas. Waaraan moet de locatie voldoen? Ik neem aan dat er in Nederland al zo ongeveer bekend is op welke plekken schaliegesteente is. Dan weten gasindustriebedrijven dus ook waar ze ongeveer zouden kunnen gaan boren. Maar dan kiezen ze vervolgens één plek daar in het schalieveld uit. Zijn er bepaalde eisen aan deze plek? Dus bijvoorbeeld zoveel km verwijderd van dorpen en steden, zo laag mogelijk (zodat ze minder diep hoeven te boren) enz. En wordt er eerst nog seismisch onderzoek gedaan, voordat een geschikte boorlocatie wordt uitgekozen?

Dit zijn een beetje veel vragen, maar ik kan het niet op internet vinden. Telkens wordt er pas uitgelegd nadat de boorvergunning is verleend, maar ik wil het proces dus graag weten voordat de boorvergunning is verleend ;)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De boorlocatie is niet alleen een keus is van de exploitant (rentabiliteit) maar ook onderhevig aan toestemmingen vanuit overheden. De belangrijkste hiervan zijn de volgende: 1) de Minister van Economische zaken. Zonder vergunning van hem mag er namelijk helemaal niets worden opgespoord of gewonnen. Bedrijven kunnen bij hem een vergunning aanvragen maar zullen daarbij aan allerlei eisen moeten voldoen, die direct of indirect invloed hebben op de winlokatie. 2) de betreffende gemeente(n). Niet voor de winning maar wel voor de benodigde installaties, werken, wegen etc. zal onder meer een bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Een bestemmingsplanwijziging is een zeer belangrijk besluit waarbij álle aspecten betrokken dienen te worden, o.a. die welke jij noemt. Een gemeente zal dit slechts doen als dit verantwoord wordt gevonden in relatie tot andere functie in de omgeving zoals wonen, natuur, water(kwaliteit) etc. De grote weerstand/angst voor schaliegaswinning zal er vast toe leiden dat diverse gemeenten zullen vinden dat het niet verantwoord is om bestemmingsplannen voor concrete locaties op verzoek van de gaswinners te wijzigen. Of in de hele gemeente niet. Hiermee kunnen grote gebieden afvallen. 3) de Minister van Infrastructuur en Milieu. Zij kan samen met de minister van Economische zaken de gemeente overrulen door in plaats van de gemeente een bestemmingsplan te wijzigen (dat heet dan geen bestemmingplan maar een Rijksinpassingsplan) of direct een vergunning te geven voor de aanleg van de bovengenoemde zaken. 4) de grondwaterkwaliteitsbeheerders (provincies en waterschappen). Voor schaliegaswinning is ook toestemming van hen nodig, die slechts zal komen als er voldoende garanties zijn voor de grondwaterkwaliteit. Bij schaliegaswinning is dat zeker een issue. Mogelijk verbieden zij bepaalde locaties of zelfs iedere vorm van schaliegaswinning als zij vinden dat er nergens voldoende garanties zijn. 5) de provincies - ook buiten hun taak als grondwaterbeheerder. Zij hebben diverse bevoegdheden op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en milieu waarmee zij de locatiekeus direct of indirect kunnen beïnvloeden. Provincies hebben bovendien grote lobbykracht richting Tweede kamer. In principe spelen alle mogelijke belangen in dit geheel een rol, ook die welke via inspraak worden ingebracht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100