Waarom komen er fossiele brandstoffen voor bij een continentaal plat?

Fossiele brandstoffen = de brandstoffen die in een ver verleden zijn ontstaan uit de resten van planten en diertjes.
Continentaal plat = Deel van een continentale plaat dat onder water ligt, ondiepe zee.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het continentaal plat lag vroeger boven water, en was begroeid. Ik meen dat er zelfs mammoeten hebben gelopen. Door daling van de landmassa kwam het onder water te liggen. De plantenlaag is afgestorven en is vergaan. Rivieren hebben daarna een dikke en zware sliblaag op afgezet.

Fossiele brandstoffen ontstaan wanneer organische resten worden bedolven door aardmassa's. Onder de grote druk kunnen plantaardige resten veranderen in o.a steenkool en dierlijke resten in aardolie. De bedekkende aardlagen kunnen ontstaan door vulkanisme, het over elkaar schuiven van aardplaten of sedimentatie. Op een continentaal plat zal de neerslag van sedimenten die worden aangevoerd door rivieren de vereiste omstandigheden kunnen creëren.

Fossiele brandstoffen komen niet alleen voor bij het continentaal plat , maar ook in de diepzee en op het land.. Fossiele brandstoffen zijn voornamelijk steenkool , bruinkool , aardolie , aardgas en methaan. Wat betreft steenkool , bruinkool en degradaties is de herkomst heel duidelijk : planten en dieren voornamelijk uit het Carboon. Methaan op de oceaanbodem zijn vooral rottende planten , vissen en plankton. Bij aardolie en aardgas is de oorsprong minder duidelijk : Een deel zou afkomstig zijn van voormalig zeeleven een ander deel zou reeds aanwezig geweest zijn bij het ontstaan van de Aarde ( de discussie woedt in volle hevigheid en waarschijnlijk hebben beide strekkingen gedeeltelijk gelijk ) De eerste vondsten van aardolie en gas werden gedaan op het land , met enorme hoeveelheden rond de Perzische golf. Later is men die gebieden gaan uitbreiden naar de zeekusten en ondiepe wateren in de omgeving…. Die in feite ondergelopen land zijn…door vele factoren : continentverschuiving , ijstijden ,verzakking en verandering van het zeepeil . Tegenwoordig doet men de grootste vondsten in de diepzee : Atlantische oceaan (bij Angola en Brazilië ,in de Noordelijke Ijszee en in e oceaan nabij Nieuw Zeeland. Van de diepzee is nog maar weinig bekend ….meer dan 90´% is nog niet onderzocht. Op zo’n diepte ( 2000 meter tot 10.000 meter) boringen doen is een ecologisch waagstuk en praktisch gezien een heel dure , gevaarlijke en technisch bijna onhaalbare onderneming ) Men zoekt daarom ook naar alternatieven zoals teerzanden en schalie …(ook technisch zeer omslachtig en veel te zware olie) Van de fossiele brandstoffen op de oceaanbodem (vooral methaan) zijn de wetenschappers enorm bang , wanneer die gassen zullen ontvriezen en naar de oppervlakte zullen komen door de opwarming van de Aarde . Dit zou een catastrofe kunnen meebrengen voor onze atmosfeer http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2008/november/Broeikasgevaar-in-de-oceaan.html Toegevoegd na 4 minuten: http://viewzone.com/abioticoilx.html

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100