Kan je ontslagen worden als je in de ziektewet zit?

Ik werk bijna 20 jaar voor een bedrijf en 3 jaar ben ik ongeneeslijk ziek geworden
Nu werk ik bijna 3 maar gedeeltelijk
Nu moet er wia of www aangevraagd worden
Kunnen ze mij ontslaan ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je een "gewone" werknemer bent, kom je niet in de Ziektewet. Je werkgever heeft loondoorbetalingsplicht. Ontslagen worden kan iedereen (ook tijdens ziekte) maar het UWV geeft geen "deeltijdontslagvergunningen" wegens ziekte. Alleen als iemand voltijds twee jaar ziek is geweest. "In hoofdstuk 5 van de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van het UWV staat dat deeltijdontslag niet mogelijk is. Hier staat: ‘Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, en de werkgever een aanvraag voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid indient, wordt in die situatie de toestemming voor ontslag altijd geweigerd omdat de werkgever kennelijk mogelijkheden heeft voor eigen werk in aangepaste vorm of een andere passende functie. Toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt alleen verleend als de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen zesentwintig weken te werk te stellen in zijn eigen functie in aangepaste vorm of (al dan niet door middel van scholing) te herplaatsen in een andere passende functie. In de situatie waar een werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, is dat niet het geval. Als na twee jaar arbeidsongeschiktheid blijkt dat de werknemer nog wel bij de werkgever werkzaam kan blijven maar voor minder uren per week, dan wordt van werkgever en werknemer verwacht dat zij in goed onderling overleg afspraken maken over de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt voortgezet. Een ontslagaanvraag bij het UWV is dan niet aan de orde.’" En wanneer dan WIA? "Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. U blijft dan in dienst bij uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie. Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever u ontslaan. U heeft misschien recht op een WW-uitkering als u aan de voorwaarden voldoet." Een WIA-uitkering is dus (pas) mogelijk als je minstens 35% arbeidsongeschikt bent (na 2 jaar volledige loondoorbetaling) - en ontslagen bent. En uit de tekst hierboven blijkt dat UWV alleen vergunning geeft bij "voltijds" arbeidsongeschiktheid. Wat de werkgever (bij iedereen, ziek of niet) kan proberen, is een ontbindingsverzoek neerleggen bij de kantonrechter.

Toegevoegd op 31 juli 2019 20:16: bron
Bronnen:
https://www.awvn.nl/blog/arbeidsrecht/deel...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/w...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100