Hoe lang is de opzegtermijn na 16 jaar in vaste dienst?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als in je cao niets anders vermeld staat is dat normaal een maand. Altijd ingaande op de eerste dag van een maand na opzegging.

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen zal meestal een opzegtermijn van één (1) maand in acht moeten nemen. Dit is namelijk de wettelijke opzegtermijn voor een werknemer, ongeacht de lengte van het dienstverband. Het ist mogelijk dat een werknemer aan een langere opzegtermijn gebonden is. In een arbeidsovereenkomst of een eventuele CAO kan namelijk afgeweken zijn van deze wettelijke opzegtermijn. Er kan in de arbeidsovereenkomst een bepaling staan op grond waarvan de werknemer een langere opzegtermijn in acht moet nemen. Een dergelijke bepaling is alleen toegestaan als de werkgever ten minste de dubbele opzegtermijn ten opzichte van de werknemer in acht neemt. Bovendien mag de opzegtermijn van de werknemer nooit langer zijn dan zes maanden. De volgende bepaling is dus toegestaan: ‘De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt drie maanden. De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt zes maanden.’ In dat geval zal de werknemer dus een opzegtermijn van drie maanden in acht moeten nemen. De volgende bepaling is echter niet toegestaan: ‘De opzegtermijn voor de werkgever en de werknemer bedraagt drie maanden.’ Als er op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is, is het belangrijk om na te gaan of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen. In de CAO kan namelijk ook worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Houd er rekening mee dat een opzegging altijd tegen het einde van de maand moet plaatsvinden. Een werknemer die bijvoorbeeld op 24 mei zijn arbeidsovereenkomst opzegt (en voor wie een opzegtermijn van 1 maand geldt), zal moeten opzeggen tegen 30 juni. De arbeidsovereenkomst eindigt dan dus pas op de laatste dag van de maand juni en niet op 24juni. Een opzegtermijn hangt dus helemaal af van hetgeen er legaal is overeengekomen tussen uw werkgever en u als werknemer. https://ontslag.nl/opzeggen/welke-opzegtermijn-geldt-er-voor-een-werknemer-die-wil-opzeggen/ Een werkgéver die een arbeidsovereenkomst wil opzeggen, kan dit meestal pas doen nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV Werkbedrijf. Als er in een cao of in de arbeidsovereenkomst niets geregeld is over de opzegtermijn, dan gelden de basisregels van het Burgerlijk Wetboek. Bij een dienstverband van 15jaar of langer bedraagt de opzegtermijn voor de werkgéver: vier maanden

Toegevoegd op 11 september 2018 11:15: bron, tekst
Bronnen:
https://ontslag.nl/opzeggen/
https://ontslag.nl/opzeggen/welke-opzegter...

In principe is dat een volle maand. Vandaag opzeggen betekent dat je op 1 november uit vrije wil op straat staat. Vergis je niet als je zelf opzegt heb je geen recht op WW. In sommige gevallen moet je als werknemer een langere opzegtermijn in acht nemen bijvoorbeeld als hierover expliciete afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. In zeer bijzondere omstandigheden zou je als werknemer per direct (op staande voet) je arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen. Maar dan moet er wel sprake zijn van een situatie waarbij de werkgever zich zodanig misdragen heeft dat je als werknemer geen dag langer in dienst wilt blijven (en dit ook niet van je verlangd kan worden). Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat je door je werkgever bedreigd wordt of de werkgever al geruime tijd geen loon meer betaalt. Houd er wel rekening mee dat als je ten onrechte geen opzegtermijn in acht neemt (of per ongeluk een verkeerde opzegtermijn), de werkgever een schadevergoeding van je kan eisen die gelijk is aan de hoogte van je brutoloon over de periode dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk nog had moeten voortduren. Ontslagbrief versturen kan aangetekend of per e-mail. Per e-mail kan je vragen om een ontvangstbevestiging door af te sluiten met : Zou u mij even kort kunnen bevestigen dat u dit bericht in goede orde ontvangen hebt? Bij voorbaat dank. Let op: niet vergeten In de ontslagbrief te vragen om een eindafrekening (deel opgebouwde vakantietoeslag e/o vakantiedagen en mogelijk bonus of eindejaarsuitkering) en een getuigschrift. N.B. in principe heb je geen recht op WW als je zelf ontslag neemt. https://ontslag.nl/opzeggen/ontslagbrief-moet-erin-staan/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100