Hoe lang moet iets geleden zijn wil het in een geschiedenisboek komen?

Naar aanleiding van deze vraag:
http://www.goeievraag.nl/vraag/kunst-cultuur/geschiedenis/hielpen-nederlandse-vn-militairen-deportatie.518901#&from=email&source=comment_new

Ik heb op school WOII gehad en iets van het communisme maar dat was het laatste.

Staat desert storm en de oorlog in Joegoslavië eigenlijk wel in de geschiedenisboeken van nu voor de middelbare schol?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Te lang helaas, de WOII wordt in Nederland uitvoerig behandeld omdat die zich ook (gedeeltelijk) plaatsvond. Maar eigenlijk als je de gemiddelde Nederlander vraagt wanneer WOII was, zeggen de meeste '40-'45. De meeste mensen lijken niet te weten dat het al begon in '39. Veel mensen weten ook niet dat de oorlog na 5 mei nog niet afgelopen was (op 15 augustus was het pas overal beeindigd). De geschiedenis kennis van WOI, de voorloper van WOII, is nog veel slechter. De meeste mensen weten amper of niet wat de aanleiding was, waar het begin zich afspeelde en velen snappen niet waarom er in België en de rest van Europa veel meer aandacht is voor WOI dan WOII. Eigenlijk ook een kwestie van slecht geschiedenisonderwijs. Daarnaast durven sommige schrijvers van geschiedenisboeken geen of amper conclusies te trekken. Bij WOII durven Nederlanderse historici te zeggen dat de Duitsers fout zaten. In andere conflicten durven ze dat een stuk minder. Om in het Joegoslavië voorbeeld te zitten. Over bijv. Servië wordt eigenlijk te positief bericht (als je nagaat wat ze allemaal hebben gedaan, terwijl er over Duitsland een veel harder oordeel werd geveld voor soortgelijke daden). Ook over andere conflicten durven ze weinig te zeggen. Hoeveel mensen weten precies wat er gebeurde in het Hutu and Tutsi conflict? Hoeveel mensen weten iets over wat er in Iran in de jaren '70 en '80 gebeurde. Vietnam krijgt enige bekendheid, maar eigenlijk is eigenlijk ook te weinig behandeld. De Frans-Duitse oorlog is nog zo'n mooi voorbeeld. Ook te weinig behandeld, terwijl dat in het kader van WOI en WOII eigenlijk heel relevant is. Nee, de geschiedenisboeken verdienen meer diepgang. Het kan echt geen kwaad om op alle onderwijsniveaus (basischool, VMBO, HAVO en VWO) de leerlingen kennis te laten opdoen van de Frans-Duitse oorlog, WOI, de eerste Balkanoorlogen, WOII, Vietnam oorlog, Koude Oorlog, het uiteenvallen van Joegoslavië, de val van de Berlijnse muur, Dessert Storm, Rwanda, Congo, Liberia conflicten. Daarnaast kan het geen kwaad om leerlingen meer te leren over andere aspecten (naast deze conflicten). Nu is geschiedenis onderwijs helaas nogal onderbelicht (niet eens verplicht in 5 en 6 VWO...).

In principe kan alles wat in het verleden is gebeurd, inclusief bij wijze van spreken gisteren, worden gerekend tot geschiedenis en dus worden opgenomen in een geschiedenisboek. In de Geschiedkunde wordt het tijdvak '1945 tot heden' vaak aangeduid als 'de Eigen Tijd'. In het middelbaar onderwijs wordt vaak de periode '1950-heden' gebruikt, als 'de tijd van televisie en computer' (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis). In beide gevallen is het heden het einde en loopt 'de geschiedenis' hiervan dus door tot de dag van nu. Schrijvers van geschiedenisboeken zullen echter vaak terughoudend zijn om al te recente gebeurtenissen op te nemen. De belangrijkste reden hiervoor is dat meestal enige afstand in de tijd nodig is om een gebeurtenis/ontwikkeling goed te kunnen duiden en in perspectief te plaatsen. Doet de schrijver dit niet of onvoldoende en neemt hij een aantal recente gebeurtenissen op in zijn boek, dan kan het boek al heel snel een gedateerd karakter krijgen. Als voorbeeld kunnen we de recente economische crisis nemen. We kunnen op dit moment alleen zeggen dat deze heeft plaatsgevonden en een aantal aanleidingen en gebeurtenissen schetsen. Het verhaal is echter nog niet 'af'. Over 10, 20 of 40 jaar zal duidelijker zijn hoe we deze economische crisis kunnen duiden: Mogelijk als de start van een omwenteling in de globale economische verhoudingen, mogelijk als het begin van een de grootste economische crisis ooit, mogelijk als een onbeduidend intermezzo, enz.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100