Kan iemand me in Jip en Janneke taal uitleggen wat er met deze zin precies bedoeld wordt?

"Zich als sociaal pedagogisch hulpverlener profileren en positioneren in een organisatie of samenwerkingsverband en de eigen bijdrage als sociaal pedagogisch hulpverlener definiëren en legitimeren."

Dat is een 'kernkwalificatie' waar ik aan moet voldoen. Aangezien ik helaas niet zo goed ben in lange zinnen en ik de woorden ook niet helemaal begrijp.. kom ik er nog niet echt uit. Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen om het iets concreter te maken.

Wat is profileren? Op internet kom ik niet verder dan 'ergens de aandacht op vestigen' (http://www.woorden-boek.nl/woord/profileren)

Positioneren betekent denk ik jezelf onder de aandacht brengen en zorgen voor een onvervangbare plek binnen een team?
(http://www.encyclo.nl/begrip/positioneren)

eigen bijdrage definiëren.. Opnoemen wat mijn bijdrage was binnen het team?

Legitimeren.. verantwoording van wat ik gedaan heb?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je moet aan het profiel van een sociaal pedagogische hulpverlener voldoen (=profileren). Dit wil zeggen dat je de opleiding en het gedrag van een sociaal pedagogisch hulpverlener moet hebben. Het 'positioneren' betekent dat je je positie (je plaats) in de organisatie moet kennen. Dus een verschillende benadering naar collega's , leidinggevende, cliënten hebben. Dit geldt ook voor je gedrag met betrekking tot andere samenwerkingsverbanden. Dus als je bijv. met een collega in de jeugdzorg of crisisopvang o.i.d. te maken krijgt, moet je ook weten wat je positie t.o.v. deze andere hulpverleners is. Verder moet je jouw eigen kwaliteiten laten blijken , dus wat jij kunt bijdragen als sociaal pedagogisch hulpverlener. Dit moet je onder woorden kunnen brengen (definiëren), maar ook vertellen hoe je die kwaliteiten in praktijk denkt te brengen. Je moet dus met antwoorden bewijzen (legitimeren) dat jij een goed sociaal pedagogisch hulpverlener bent. In het soll. gesprek komen ze vaak met een vraag (casus) uit de praktijk en vragen dan hoe jij dit zou aanpakken. Ze kijken dan hoe jij dit zou oplossen, welk stappen jij zou ondernemen etc. Ze kijken dus naar je deskundigheid en ervaring en je eigen visie.

Bronnen:
ervaring in sollicitatiecommisies

Je werk als pedagogisch hulpverlener goed doen en kunnen uitleggen wat je gedaan hebt en waarom.

Ik zou zeggen, zoiets: Duidelijk maken dat je in staat bent kinderen te helpen met hun problemen en goed omschrijven waar je capaciteien liggen, en op grond daarvan jezelf een plek geven in een bedrijf, stichting etc.

Ze vragen van de nieuwe sociaal pedagogisch hulpverlener dat hij/zij zich zeer duidelijk opstelt als DE hulpverlener (waar rekening mee gehouden wordt). In je werkzaamheden wordt eigen inititatief verwacht waar je verantwoording over wil en kan afleggen.

Het is me het taalgebruik wel hoor! Het is niet meer dan het volgende: Laten zien dat je een goede sociaal pedagogische hulpverlener bent, je inpast in de organisatie, een goede bijdrage vanuit je vakgebied aan de organisatie, zodat zichtbaar wordt dat jouw vakgebied een zinvolle aanvulling is. Of zoals ik het heb geleerd, de doelstelling van jouw werk moet passen binnen de doelstelling van de instelling.