Wat is het verschil tussen de Dalton en Montessorisch onderwijs?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je kunt genoeg informatie vinden op internet hierover, maar ik zal heel kort uitleggen wat het grootste verschil tussen beide. Bij het Dalton onderwijs, vindt men het belangrijk dat kinderen ook van elkaar leren. (Denk aan de Dalton broers) Je ziet ook altijd gemengde klassen. Kinderen die bijvoorbeeld toe zijn aan zwaardere stof, kunnen dat met behulp van de oudere kinderen leren. Dus de nadruk wordt gelegd op samen leren. Dit soort onderwijs kom je nog steeds tegen in hele kleine dorpjes waar b.v. maar één klas is met kinderen van diverse leeftijden. Montessori onderwijs gaat heel erg uit van het kunnen van het kind. 'Leer mij het zelf te doen'. De ontwikkeling van kinderen wordt voortdurend in de gaten gehouden. Op het moment dat een kind aangeeft ergens aan toe te zijn, wordt dat gestimuleerd. De theorie hier achter is dat een kind pas iets echt goed kan leren als hij zelf aangeeft dat hij daar aan toe is. Zo zie je b.v. in Italië montessori scholen waar peuters, gewoon met een scherp mesje mogen werken. Ze moeten eerst laten zien dat ze het kunnen. Materialen van de montessori onderwijs prikkelen kinderen ook om iets te leren. Ieder kind heeft een plantje of zelfs een dier in de klas waar ze voor moeten zorgen. Voordeel van montessori is dat het heel erg past bij ondernemende zelfstandige kinderen. Er wordt ze snel verantwoordelijkheid bijgebracht. Het nadeel is dat kinderen die afwachtend zijn of steeds aangespoord moeten hier niet op hun plaats zijn.

Uitgangspunten van het hedendaags daltononderwijs zijn: Vrijheid in gebondenheid. Een betere vertaling is wellicht "keuzevrijheid". Leerlingen mogen vrij kiezen uit een beperkte lijst mogelijkheden, schoolvakken. Samenwerken Zelfstandigheid. Willen leerlingen in hun eigen tempo leren, dan is het nodig dat ze een zekere mate van zelfstandigheid hebben. Ze moeten zelfstandig de taak kunnen plannen en uitvoeren, zonder al te veel sturing. Montessorimateriaal In de klas wordt gebruik gemaakt van speciale leermaterialen, die speciaal afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen in de verschillende bouwen. In het begin gaat het vooral om ontwikkelingsmateriaal, later ook om didactisch materiaal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zintuiglijk materiaal (wordt vooral in de onderbouw gebruikt), taal- en rekenmateriaal (in moeilijkheid oplopend van onder- tot bovenbouw) en materiaal ten behoeve van het kosmische onderwijs.zie ook www.wikipedia.nl

Montessorisch onderwijs onderwijsmethode, gebaseerd op individualisering, zelfwerkzaamheid en niet-cognitieve vakken, uitgaande van de spontane bezigheid van het kind Dalton School Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. 'De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen', zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het Daltononderwijs. De docent biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.

Montessori-onderwijs Dit onderwijs is ontwikkeld door de Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952). Zij meende dat kinderen in iedere ontwikkelingsfase in hun leven belangstelling hebben voor bepaalde dingen en dan ook bepaalde dingen willen ontdekken. Zij maakte zelf spel- en lesmateriaal voor gebruik in de klas. In de klas zitten kinderen van verschillende leeftijden. Ieder kind werkt zijn eigen programma af; op ieder tafeltje ligt iets anders. In de Montessorischool staat de eigen verantwoordelijkheid van het kind centraal. Daltononderwijs Op een Dalton school wordt de leerstof aan de klas uitgelegd; daarna gaan de kinderen de stof verder onderzoeken en uitwerken. Ieder kind krijgt zoveel taken als het aankan. De nadruk ligt op het stimuleren van zelfstandig werken, iedere leerling krijgt een dagtaak en een weektaak. Ook de onderlinge samenwerking en hulp aan elkaar wordt gestimuleerd. Het Dalton onderwijs is ontwikkeld door de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887-1973). Zij bedacht richtlijnen op basis van haar eigen ervaringen als leerkracht in de plaats Dalton. Toegevoegd na 3 minuten: Voor meer informatie: zie bronnen

Bronnen:
http://www.dalton.nu/index.php?option=com_...
http://www.montessori.nl/begin.htm