Wie heeft een goede Latijnse naam voor een nieuwe studentenvereniging? Graag met betekenis (aangezien m'n Latijn niet zo geweldig is).

Graag serieus, dus niet "Bierzuipus" of "CoitusInteruptus". Helemaal top zou zijn indien makkelijk te onthouden...

Toegevoegd na 1 week:
AFSLUITBERICHT:

Nu bij het afsluiten is het enerzijds niet mogelijk, en anderzijds niet eerlijk om 1 als beste antwoord aan te merken: Er zijn een aantal zinvolle namen genoemd, ik ga daarmee aan de slag en kom bij de uiteindelijke 'winnaar' per prive-bericht terug.

Dank allemaal!

Weet jij het antwoord?

/2500

Futurum Viventum: Leve de toekomst

PENO: pecunia non olet (geld stinkt niet).

Nescio betekent ‘ik weet het niet’ en dat is precies wat een student doet, anders hoefde hij niet te studeren. Ook, de naam van een groot filosoof op wiens patronage je trots wezen mag. Tenslotte een mooi excuus als ze je – na alsnog onbesuisd bierzuipen – uit de goot vissen. Kwenimeer... Toegevoegd na 18 uur: Nog een die me te binnen viel: Per aspera ad astra, door inspanning naar de sterren. (eigenlijk ‘over moeilijkheden, ruwte’ maar dat klinkt zo depri) Bekt minder lekker en onthoudt wat lastiger?

In elk geval allemaal lekker kort. ;) Ab initio "Vanaf het begin". In de exacte wetenschap (onder meer theoretische chemie) gaat een ab initio berekening uit van eerste principes. Cogito ergo sum "Je pense donc je suis", "Ik denk, dus ik besta" (René Descartes ter demonstratie van een onbetwijfelbare waarheid) Cum non tum age "Zo niet dan toch!" Fervet opus "IJverig werk gaat voort" In omnibus omnia "Alles zit in alles vervat" Nec plus ultra "Dat wat door niets wordt overtroffen" Nomen est omen "Een naam is een voorteken" Nosce Orbis "Ken de wereld" Rara avis "Een witte raaf" (letterlijk: "een zeldzame vogel") Rideo Ergo Sum "Ik lach, dus ik besta" (aansporing tot optimisme) Sapere aude "Durf wijs te zijn"

Tempus fugit | de tijd vliegt

Synopsis, is afkomstig uit het Grieks, en betekent letterlijk "samen (ge-)zien"

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Synopsis

Magnum gaudium, adeste= grote vreugde, kom tezamen.

Non scholae sed vitae. Niet voor de school, maar voor het leven. Ad Fundum Tot op de bodem

Quod Erat Demonstrandum. Afgekort als QED. Dit is wat wetenschappers onder een formeel bewijs zetten. Heel letterlijk betekent het 'wat was te worden bewezen', waarmee bedoeld wordt 'dit is de stelling die ik wilde bewijzen, dat heb ik bij deze gedaan'. Je zou het ook als volgt vrij kunnen vertalen: 'Zie je wel, ik zei het toch?'

Perpetuum mobile: Voortdurend (of eeuwig) bewegend (net als jullie toekomstige studentenvereniging :-)

Aurea Mediocritas. Betekent de gulden middenweg. Ik heb begrepen dat de moderne student graag meer doet dan alleen studeren, waardoor de studieresultaten in het midden blijven en het leven zelf de zaak in evenwicht houdt.