Zou goddienst een verplicht vak moeten zijn op de middelbare school?

Dit om meer draagvlak voor acceptatie te creeeren.

Toegevoegd na 43 minuten:
Dus lessen over Christendom, Jodendom, Islam, Boedhisme, Humanisme enz.

Geen zondagsschool dus!

Weet jij het antwoord?

/2500

Natuurlijk niet. Er is geen plaats voor godsdienst in openbare scholen in een seculiere staat. Dat gezegd hebbende, is het zo dat andere scholen (christelijk, enz.) vrij zijn om te bepalen wat ze onderwijzen naast de gewone vakken. Vrijheid van onderwijs is in de grondwet verankerd.

nee want het is wetenschappelijk bewezen door Charles Darwin dat god niet bestaat.

nee, dat vind ik niet nodig. ik weet niet hoe het nu geregeld is op scholen, maar in mijn tijd had je het vak maatschappijleer. binnen dat vak werd onder andere aandacht aan de diverse religies gegeven.

Is dat nu geen verplicht vak zijn dan? Ja, dat zou een verplicht vak moeten zijn. Maar dan niet zoals bijvoorbeeld een zondagsschool ingericht zou zijn. Tijdens mijn godsdienst lessen heb ik van het Christendom, Jodendom, Islam, Boedhisme, Humanisme enz enz wat geleerd. En dit geeft veel handvatten om om te gaan met de verschillende mensen in dit land en andere landen. Omdat een groot gedeelte van de verschillen tussen culturen ligt in godsdienst, of het godsdienstig verleden van een land is het onontbeerlijk om hiervan op zijn minst een basiskennis te hebben. Je kunt geen rekening met iemand houden als je niets van diens normen en waarden begrijpt. Zelfs wanneer je vind dat je binnen Nederland daar geen rekening mee hoeft te houden kun je maar erg weinig mensen vinden die niet eens in hun leven bijvoorbeeld naar Turkije op vakantie gaan. Misschien moet het vak wel geen godsdienstles heten maar valt de kennis onder maatschappijleer, maar dan nog is het goed voor iedereen om hiermee in aanraking te komen.

Het heet nu levensbeschouwing en wordt in de brugklassen gegeven. Het hangt van de school af . Maar het moet niet verplicht worden.

dit is al eens geprobeert in Amerika, toen vond een scholier dat ze wel alle geloven van de hele wereld moesten behandelen en vond het geloof van het grote spaghetti monster uit. de school vond dit zo onzinnig dat ze er vanaf zagen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegend_Spag...

Bij godsdienst worden alleen maar de theïstische wereldbeelden besproken. Voor algemeen draagvlak en acceptatie moet je allerlei verschillende wereldbeelden aan bod laten komen. Wellicht in het vak filosofie of zo, of bij maatschappijleer, geschiedenis, of overal een beetje.

Een verplicht vak zou een beetje moeilijk worden, want er zijn veel ouders die hun kind juist naar een openbare school doen omdat ze niet willen dat hun kind godsdienstonderwijs krijgt. Toch is kennis van de verschillende religies nodig voor begrip en acceptatie. Deze onderwerpen kunnen heel goed binnen een vak als maatschappijleer behandeld worden, zonder dat er het stempeltje 'godsdienstonderwijs' op staat. Ook kunnen scholen godsdienst facultatief aanbieden. Enerzijds voor degene die gelovig zijn en dus meer willen leren over hun eigen godsdienst. Anderzijds voor leerlingen die dit uit interesse doen. Op goede openbare scholen moet er ruimte zijn voor deze verdieping. Door meer van elkaar te leren worden vooroordelen weggenomen en komt daarvoor begrip in de plaats. Dat er binnen ons huidige onderwijs nog ruimte voor verbetering is, ben ik met je eens. Het is sowieso een stukje algemene ontwikkeling waar iedereen baat bij heeft.

Nee, godsdienst moet geen verplicht vak zijn op welke school dan ook. Wel ben ik geen geen tegenstander als de school een school is met een christelijke identiteit en ze geven daar het vak godsdienst. In die gevallen is godsdienst voor die leerlingen wél verplicht, maar dat is niet anders tekenen, wiskunde, Nederlands en handvaardigheid dat ook zijn en daarom godsdienst dus ook. Als ze op scholen die een andere godsdienst dan de christelijke als grondslag hebben daar hun variant van godsdienst geven, is dat om diezelfde reden logisch. Maar ga godsdienst alsjeblieft niet verplicht maken voor wie dan ook. Want dan krijg je onder andere docenten die totaal niet weten hoe de vork in de steel zit, maar ja, het vak moet verplicht gegeven worden en er was geen geschikte docent te vinden dus de heer Huppeldepup moet het dan maar geven, of we halen mevrouw Zusenzo uit de kast om haar blabla te doen horen. Alsjeblieft niet zeg. Laat scholen vrijwillig zo'n vak geven, of anders niet. Geven ze het vrijwillig, dan hebben ze er blijkbaar de motivatie voor om een juiste docent voor in dienst te nemen. Verplicht godsdienst door strotjes duwen vind ik sowieso uit den boze. Ouders kunnen een school kiezen en worden in NL niet gedwongen er een te kiezen waar het vak godsdienst gegeven wordt. Wel zou het geen kwaad kunnen als diverse zaken globaal bij maatschappijleer behandeld worden als het een school is waar geen godsdienst gegeven wordt. In die gevallen lijkt het mij wenselijk als van elke godsdienst de basisideeën worden geleerd, en dat valt dan heel mooi binnen het vak maatschappijleer.

wij hebben cultuurgeschiedenis op de middelbare school, waar je leert over verschillende culturen, en godsdiensten. dit vind ik meer dan genoeg. wat ik onterecht zou vinden is als godsdienst maar over een godsdients, bijvoorbeeld het christendom zou gaan. het is wel belangrijk dat je in aanraking komt met verschillende culturen en godsdiensten zodat je daar een eerlijke mening over kan vormen. en zodat je je mening niet baseerd op vooroordelen. zo denk ik erover. groetjes jamie

Verplichten vind ik een groot woord, wel kan je bv met maatschappijleer informatie geven over al de grootste geloven. En de verschillen ervan laten zien. Toegevoegd na 4 uur: Misschien ook wel ja, dan wel van meerdere geloven. Dan komt er misschien wat meer begrip voor de ander, omdat je diegene dan wellicht kunt snappen.

Dat is er volgens mij al. Op de basisschool waar mijn dochter naar toe gaat geven ze het vak levensbeschouwing en behandelen ze daar alle geloven en de historie ervan. En dat terwijl het een Rooms Katholieke school is. Godsdienst wordt momenteel eigenlijk nauwelijks meer gegeven. Op mijn school vroeger kregen we nog godsdienst van een pastoor, hoe erg kan het worden. Die man kon echt niet lesgeven, dat is nl ook een vak!

Ja in de vorm van wereld oriëntatie is dit een zeer goed voorstel. Jeugd groeit op met een waarde oordeel over de religie.

Ik denk wel dat godsdienst belangrijk is voor de algehele ontwikkeling. Daarom vind ik het een goed idee om ten minste enkele godsdienstlessen te geven op de middelbare school. Wel zijn vakken als engels, nederlands of wiskunde veel belangrijker, dus het zou misschien ook in het kader van bijvoorbeeld maatschappijleer aan bod kunnen komen indien een apart vak als godsdienst ten koste zou gaan van de belangrijkere vakken.

Voor mij was het heel nuttig. Ik had het (als atheïst zijnde) soms wel moeilijk in discussies in de klas, maar je creëert er geen vijanden mee. De kennis die ik inmiddels heb van verschillende godsdiensten komt enorm van pas in mijn opleiding (creatieve therapie) en mijn visie op de maatschappij. De objectiviteit waarmee droge feiten werden gegeven zijn zo nuttig geweest; ik denk er bijna elke week aan terug. Pas als je iets weet kun je ook met mensen in gesprek gaan over godsdienst en hun handelen/denken begrijpen. Toegevoegd na 1 dag: Een voorbeeld: Bij een bepaald geloof word gekte ontkend; volgens de interpretatie bestaat het niet. In de praktijk is het zo dat deze cultuur vrijwel alles wat afwijkt als gek bestempeld. Wanneer iemand met dat geloof aan iemand anders wil aangeven dat hij/zij gestresst is, agressief of moe of iets dergelijks dan komt die vaak niet verder dan 'ik heb hoofdpijn'.

Geen direct antwoord, maar wel mijn ervaring. Ik heb indertijd op de openbare school (basis) 6 jaar lang 1 uur in de week godsdienst onderricht gehad door een speciale en goede vak leerkracht. Zij gaf dus alle leerjaren die lessen. Ook geschiedenis in palestina kwam daarbij aan bod, levensgewoonten in de bijbelse tijden etc. Hierdoor heb een goede algemene kennis opgedaan over de denkwijzen en achtergronden van onze maatschappij die als geheel nog steeds op joods-christelijk-humanistische leest is gestoeld. Deze lessen waren overigens facultatief...kinderen hoefden ze niet bij te wonen. Overigens waren er maar 2 kinderen die er vanaf zagen. Overigens ben ik humanistisch opgevoed. Op grond van mijn ervaring dus: Altijd die lessen aanbieden, maar niet als verplicht vak. (Op christelijke scholen mogen ze uiteraard wel als verplicht vak....pr slot stuurt een ouder zijn/haar kind niet voor niets naar een christelijke school.)

Nee het zou juist overal verboden moeten worden... Gewoon verbieden en niet alleen op school... Iedereen weet dat de grootste ellende door de godsdiensten ontstaan is, genoeg is genoeg... Maar dan ook allemaal de deur uit, volgens XiniX...

Nee absoluut niet en wel om meerdere redenen: 1 Godsdienst is meestal alleen maar gericht op het Christendom en niet op andere religies. Dus is het erg eenzijdig. Ik snap niet waarom het godsdienst heet en geen leer van het christendom. 2 Als je bijvoorbeeld van beroep architect wilt worden dan is bij de sollicitatie totaal niet interessant dat je goed bent in Godsdienst. Geen enkele werkgever (behalve de EO) vind het van belang dat je Godsdienst hebt in je vakkenpakket. Dus waarom zou het dan verplicht zijn? 3 Godsdienst is een pseudowetenschap en geen echte wetenschap zoals natuurkunde, wiskunde en scheikunde. Het hoort daarom meer bij een pretpakket, net zoals filosofie en gymnastiek.

verplicht tja is lastig in mijn ogen wel, waarom zou jet de kinderen onthouden net als geschiedenis men kan er van leren en men kan zich dan ook beter inleven in mensen die wel geloven. Later kunnen ze altijd kiezen wat ze er mee doen

Ik ben voor alles wat het wereldbeeld van opgroeiende mensen nuanceert. Of het een verplicht vak moet worden, dat weet ik zonet nog niet, het kan ook (misschien beter) gewoon een onderdeel zijn van maatschappijleer.

Nee, bij mij op de lagere school kon je kiezen tussen godsdienst (daar leerde je van alles over diverse godsdiensten) en maatschappijleer. Dat is veel beter, want ik zit er niet op te wachten om van alles over diverse geloven te leren, dus beetje onzinnig om dit verplicht te stellen voor mensen die hier geen behoefte aan hebben omdat er toevallig ook mensen in nederland wonen die er wel diverse geloven op nahouden. Dan wil ik graag het vak NIETgodsdienst verplicht stellen om meer draagvlak voor acceptatie te creëren. Ik accepteer het best dat mensen geloven in de diverse fabeltjes maar ze moeten mij er niet mee lastig vallen.

Nee dat lijkt me niet, geloof is iets van jezelf dat hoeft niet door de overheid erin geramt te worden. Overigens hebben de meeste middelbare scholen al een vak godsdienst of besteden bij andere vakken aandacht aan religies. Ik vind het nu prima geregeld.

Geen godsdienstles, wel uitgebreide info over de soorten van religies wereldwijd, zodat er niet zoveel onbegrip is over de verschillende richtingen. Maar wel heel neutraal en zuiver informatief.

ja, goede zaak. en wat te weten komen over alle religies, in ieder geval de belangrijkste hoofdstromingen.

Nee wat mij betreft leer je regilie maar gewoon thuis of in kerken, moskeeën waar dan ook. Onderwijs moet gewoon seculier blijven.!

Wij krijgen godsdienst in levensbeschouwing. Eigenlijk is dat gewoon hetzelfde

Niet om draagvlak voor acceptatie te creëren. Acceptatie is een vormingsdoel. Je wilt leerlingen een bepaald gedrag aanleren, namelijk acceptatie van andersdenkenden. Het is een misvatting dat je vormingsdoelen kunt bereiken door meer kennis. Natuurlijk zijn er mensen / kinderen die andersdenkenden meer accepteren als ze meer informatie over zo iemand krijgen. Meestal zijn dat mensen die al meer open staan voor anderen. Maar acceptatie gaat verder. Dat moet in ieders hart gebeuren. Dat kan je niet bereiken door lessen verplicht te stellen op macroniveau. Overigens geldt dat voor alle politieke maatregelen.

Ja, ik vind het een heel goed idee, maar de meeste scholen hebben dit al, als het vak levensbeschouwing. Ik ben er niet voor als er alleen godsdienstonderwijs wordt gegeven over één geloof. Dus alleen het christelijk geloof, of alleen de Islam. Ook niet als dit op een zodanige school gebeurt. Ik vind dat er best veel door iedereen dingen geroepen wordt over de Islam, of over het Christendom, n.a.v. gedragingen van enkelen (vaak fundamentalisten) hiervan. Hierdoor heeft men een verkeerd beeld van het geloof op zich. Dus een beetje meer inzicht hierin kan geen kwaad, vooral omdat het toch een groot deel van de maatschappij, en zeker van de huidige maatschappij in beslag neemt.

ik vind van niet. Als iemand er voor kiest gelovig te zijn, kan diegene zelf op onderzoek gaan binnen zijn/haar geloof. Voor degenen die er voor kiezen om niet gelovig te zijn, geef hun dan ook gewoon geen verplichtingen mee. Wat heeft iemand eraan iets te moeten leren in een richting waar hij niet van gediend is? Je zou toch iemand die edelsmit wil worden ook niet verplichten om ook lessen keurslager te volgen?

nee, het zou beter zijn als jet het als keuze vak kan kiezen. dan maak je kinderen die het niet boeit (mij) ook weer een beetje gelukkiger, voor zo ver dat kan op op school. en als de scholen er dan achter komen dat er te weinig interesse in is stoppen ze er wel mee, bij mij op school ( een christelijke, dus ook godsdienst les) is er zeker 45% van de leerlingen die er niet in geïnteresseerd is. dus nee, maar misschien als keuze vak.

Ik begrijp waar de vraag vandaan komt maar ik denk toch van niet, omdat je er (vergeleken met taal/exacte vakken) dagelijks minder mee te maken hebt. Bovendien werden bij mij álle hierboven genoemde godsdiensten (Christendom, Jodendom, Islam, Buddhisme & Humanisme) uitgebreid behandeld met Levensbeschouwing. Dit was op de VMBO & Havo, en op hoger niveau weet ik bijna zeker dat het ook het geval is.

Nee, religie is geen waardevolle zaak voor een opgroeiend mens en als je er dieper op ingaat, dan leert die mens, dat religie een bron van onderdrukking is. Zonder religie waren de vrouwen nooit onderdrukt en de jongetjes en meisjes - bijv. in Ierland - nooit op jonge leeftijd misbruikt. Religie heeft niets om trots op te zijn.

verplicht niet maar ik vind het wel nodig dat er aandacht word besteed aan religies

Lessen over Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme, Humanisme enzovoorts zou ik maatschappijleer noemen. Het lijkt mij belangrijk voor iemand die in de maatschappij wilt functioneren dat hij of zij enige basiskennis van deze levensbeschouwingen heeft. Dus ja.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100