Debiteur failliet, onbehoorlijk bestuur. Hoe nu geld te krijgen?

Lange tijd heb ik aan een bedrijf geleverd. Door wat problemen met betalingen kwam ik er achter dat het bestuur niet behoorlijk geregeld was. Door middel van een incassobureau een deel van mijn geld verkregen. Nu is het bedrijf failliet en krijg ik nog enkele honderden euro's van ze. Het betreft een BV.

De curator schrijft in het tussentijdse verslag:

"Aan de boekhoudplicht is niet voldaan en de jaarrekening 2013 is niet gepubliceerd. Een en ander brengt onbehoorlijk bestuur met zich mee. Tevens wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur het faillissement heeft veroorzaakt (art. 2:248 BW).
Het eventueel alsnog compleet maken van de boekhouding zal in het voorgaande geen verandering
brengen, aangezien vast staat dat de vennootschap vóór het faillissement niet over een deugdelijke boekhouding beschikte, en de curator er van uit gaat dat het voeren van een deugdelijke boekhouding een minimumvereiste is grip te houden op (de financiën van) een vennootschap. Daarmee staat vast dat er ook in materieel opzicht sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast is op een aantal kritische vragen aan het bestuur over de administratie tot op heden geen of een onbevredigend antwoord gekomen. "

Door het onbehoorlijk bestuur kan het bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de openstaande posten. Gaat de curator hier achteraan of moet ik een deurwaarder in de arm nemen? Mijn vordering is uiteraard ingediend bij de curator maar verder geen ervaring mee (gelukkig).

Weet jij het antwoord?

/2500

Een crediteur (schuldeiser) moet zo spoedig mogelijk na het faillissement zijn vordering gespecificeerd bij de curator indienen ter verificatie. De curator maakt een lijst van de voorlopig erkende concurrente crediteuren. De curator kan later nog beslissen dat vorderingen op die lijst worden betwist. Bij het indienen van de vorderingen kan de crediteur de curator vragen te bevestigen dat er geen uitzicht is op voldoening van de vordering uit het faillissement. Met de bevestiging van de curator dat geen zicht is op uitkering, kan de schuldeiser de BTW over zijn facturen in elk geval terugvragen. Wordt een dergelijk verzoek niet gedaan, dan wacht de curator vaak tot het allerlaatste moment, namelijk tot het opheffen van het faillissement, met het doen van deze mededeling. Er zijn curatoren dit zelfs achterwege laten. Eerst komen de preferente vorderingen van de fiscus aan de beurt, zoals belastingdienst en UWV. Het is ook mogelijk dat de boedelvorderingen beperkt blijven tot het salaris en de verschotten van de curator. Zolang de termijn van afwikkeling en het onderzoek gaande zijn, bv naar eventueel Paulianeus handelen, kan de curator geen enkele uitspraak doen. Het komt vaak voor dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap te lang doorgaat met ondernemen. Stel een bestuurder gaat namens de vennootschap een verplichting aan, waarvan hij weet of vermoedt dat de vennootschap die eigenlijk niet meer kan nakomen. In een dergelijk geval handelt een bestuurder onrechtmatig en kan de leverancier vaak met succes vergoeding van zijn schade vorderen bij de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Alsje denkt dat dat aan de orde is, is het zinvol om de vermoedens van dergelijk onrechtmatig handelen te delen met de curator en tevens een advocaat die gespecialiseerd is in het insolventierecht, te vragen of een actie uit onrechtmatige daad tegen de bestuurder (uit bestuurdersaansprakelijkheid) kansrijk is. Toegevoegd na 9 minuten: Onder bijzondere omstandigheden kan naast de vennootschap een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gelaten schulden. Hiervoor is over het algemeen vereist dat een bestuurder voor wat betreft de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Bij de afweging of sprake is van een ernstig verwijt zijn de aard en de ernst van de normschendig en overige omstandigheden van belang.

Bronnen:
http://www.amsadvocaten.nl/blog/insolventi...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100