kan iemand met een strafblad BOA worden?

Weet jij het antwoord?

/2500

geen relevant strafblad je moet namelijk een vog aanvragen Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste voor het verlenen van de akte. De VOG moet met de aanvraag door de werkgever worden meegestuurd. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden. De VOG wordt, net als de akte van opsporingsbevoegdheid, afgegeven door Justis. Je kunt met een relevant stafblad dus geen BOA worden.

Toegevoegd op 13 november 2018 11:30: tekst

Ja, de terugkijktermijn bij het afgeven van een VOG voor een BOA is 10 jaar, als de aantekening op je justitiële documentatie (strafblad) dus ouder is dan 10 jaar, of als de aantekening geen belemmering is voor het afgeven van de VOG dan kan je een BOA worden met strafblad. https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/naar-welke-gegevens-wordt-gekeken/terugkijktermijnen.aspx Functie met hogere integriteitseis, zoals: -beëdigde tolken/vertalers; -buitengewoon opsporingsambtenaar; -opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten; -personen werkzaam bij politieke dienst; -personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van VenJ; -personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales; -personen die in contact komen met CBRN-stoffen; -handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen NRGD-register. -inschrijving als advocaat -bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie : 10 jaar Bij bepaalde delicten geldt een langere terugkijktermijn. --- Ja, het kan dat iemand met een strafblad een BOA wordt. Dat blijkt volgens mij ongeveer uit alle antwoorden gegeven. (Het kan ook dat een strafblad een belemmering is voor het worden van een BOA, maar dat is de vraag niet) --- Althans zo lees ik de vraag niet. Andere zoals ik nu begrijp wel. --- Ja, de terugkijktermijn bij het afgeven van een VOG voor een BOA is 10 jaar, Kan beter beschreven worden als Ja, de terugkijktermijn bij het afgeven van een VOG voor een BOA is in normale omstandigheden 10 jaar, er zijn uitzondering op.

Toegevoegd op 14 november 2018 10:28: tekst

Of de aanvrager die graag Boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) wil worden een Verklaring omtrent het gedrag (de VOG) krijgt is van een aantal factoren afhankelijk. Er zijn namelijk diverse BOA-functies. Niet elke Boa heeft hetzelfde takenpakket en zeker niet dezelfde bevoegdheden. Het is ook afhankelijk van wat er in de Justitiële documentatie is opgenomen en om welk strafbaar feit het gaat, overtreding of misdrijf (niet hetzelfde als misdaad). Hoewel de terugkijktermijn vier jaar is, geldt voor de aanvraag van een VOG voor buitengewoon opsporingsambtenaar de terugkijk van tien jaar en een bijbehorend SPECIFIEK screeningsmodel. Een weigering is dan afhankelijk van het specifieke screeningsmodel en hetgeen in de documentatie op grond van de WJSG - de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens - mocht worden en is opgenomen. Ook telt mee of, en zo ja, welke gegevens er zijn opgenomen in het politieregister en of er relevante informatie is van het Openbaar Ministerie. Al deze gegevens moeten ook nog van belang zijn voor de afgifte/weigering van een VOG. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beslist uiteindelijk namens de minister van Justitie en Veiligheid of er al dan niet een VOG wordt afgegeven. De aanvrager krijgt een brief met een zogenaamd ‘voornemen tot afwijzing.’ Het is belangrijk om hierop direct schriftelijk te reageren en het standpunt waarom men het niet eens is met het voornemen uiteen te zetten. Daarna zal er een definitieve beslissing komen. Is de beslissing negatief dan kan er bezwaar gemaakt worden bij de Dienst Justis en eventueel beroep bij de bestuursrechter. Het is dus geen wet van Meden en Perzen dat aan een toekomstige Boa geen VOG wordt uitgereikt. Of hetgeen in de Justitiële registers is opgenomen een belemmering kan vormen voor de afgifte van een VOG, kan uiteindelijk alleen de aanvrager vermoeden. Het COVOG raadpleegt in het onderzoek wel diverse justitiële systemen maar dient de gegevens in hun onderlinge samenhang te beoordelen, dus te wikken en te wegen.

Toegevoegd op 13 november 2018 13:21: bron
Bronnen:
https://www.justis.nl/producten/boa/boa-wo...
https://www.justis.nl/producten/boa/boa-wo...
https://www.juridischloket.nl/politie-en-j...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100